Facebook

Bezcharakterní člověk - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu bezcharakterní člověk.

Význam: Člověk bezcharakterní je ten, který nemá vlastní vůli, nerozhodnost, slabost, odhodlanost nebo morální hodnoty.

zrádce

Zrádce je osoba, která se zbavila své dřívější věrnosti, loajality nebo přísahy a zradila ty, které měla chránit nebo podporovat.

křivák

Křivák je označení pro informální herní činnost, kdy se hráči snaží dosáhnout co nejlepšího výsledku.

Podobná synonyma

demaskování (zrádce)

Demaskování je odhalení skutečné identity nebo úmyslů osoby, která se snaží zůstat skrytá. V často se používá pro odhalení zrádce.

demaskovat (zrádce)

Demaskovat znamená odhalit skutečnou identitu, a tedy i úmysly, někoho, kdo se snaží zůstat nepozorovaný. Často se používá pro označení odhalení zrádce.

pojmenovávat (zrádce)

Pojmenovávat znamená nazývat nebo označovat něco určitým názvem nebo termínem.