Facebook

Bezcharakterní - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu bezcharakterní.

Význam: Bezcharakterní: nedostatečný nebo chybějící charakter; nedostatečně odvážný, nezodpovědný nebo bezcílný.

nečestný

Nečestný znamená nespravedlivý, nemorální, podvodný nebo odporující pravidlům.

bezzásadový

Bezzásadový znamená nezávazný, neformální, neoficiální, nesouvisející s žádnou autoritou nebo zákonem.

zásadový

Zásadový znamená schopnost pevně se držet určitých hodnot a principů.

čestný

Čestný je slovo, které označuje pravdomluvnost, spravedlnost, hrdost a úctu. Znamená poctivost, čest a integritu.

hanebný

Hanebný znamená odporný, zbabělý, hrubý, ohavný, zrůdný nebo hašteřivý.

potupný

Potupný je to, co je zneuctěné, ponížené, ponižující a neslušné.

nectný

Nectný je přívlastek označující bezohlednost, neuctivost a nerespektování druhých.

bezectný

Bezectný znamená rychlý, rychlého pohybu nebo jednání; rychlý jako vítr.

nedůstojný

Nedůstojný je to, co je nevhodné, nehodné a nepřiměřené situaci či chování.

Podobná synonyma

čestný muž

Čestný muž je někdo, kdo je morálně vyspělý a vždy dodržuje sliby a slovo. Jeho činy jsou vždy v souladu se zásadami spravedlnosti a čestnosti.

bezzásadový člověk

Člověk bezzásadový je bezohledný, nezodpovědný a občas nezodpovědný. Jeho jednání je často chaotické a bez jakéhokoli záměru.

hanebný čin

Hanebný čin je čin, který je za hranicí morálních, právních nebo etických standardů a je považován za závažný.

čestný (v plnění závazků)

Čestný znamená prokazovat věrnost slibům a závazkům, dodržovat je a vystupovat spravedlivě a upřímně.