Facebook

Hanebný - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu hanebný.

Význam: Hanebný znamená odporný, zbabělý, hrubý, ohavný, zrůdný nebo hašteřivý.

nestoudný

Nestoudný je to, co je nevhodné nebo společensky neakceptovatelné, často se týká jednání nebo chování.

ostudný

Hanebný, zahanbující, trapný, neslušný; označující něco, co je zřejmě špatné nebo nesprávné.

mrzký

Mrzký znamená nevýznamný, nehodnotný, nekvalitní nebo levný.

bídný

Bídný je stav, který je velmi špatný, neútěšný a těžkopádný.

nízký

Nízký je vyjádření hodnoty, která je nižší než očekávaná nebo obvyklá.

podlý

Podlý označuje někoho, kdo je ďábelsky, zákeřný a zvrhlý. Je to někdo, kdo by udělal cokoli, aby dosáhl svého cíle, i kdyby to znamenalo ublížení druhým.

odporný

Odporný: hnusný, odpuzující, špatný, nevkusný, ošklivý, nevhodný, odstrašující.

hnusný

Hnusný je odporný, odražující, nechutný, neestetický; příliš ošklivý nebo protivný.

bezcharakterní

Bezcharakterní: nedostatečný nebo chybějící charakter; nedostatečně odvážný, nezodpovědný nebo bezcílný.

potupný

Potupný je to, co je zneuctěné, ponížené, ponižující a neslušné.

nectný

Nectný je přívlastek označující bezohlednost, neuctivost a nerespektování druhých.

bezectný

Bezectný znamená rychlý, rychlého pohybu nebo jednání; rychlý jako vítr.

nedůstojný

Nedůstojný je to, co je nevhodné, nehodné a nepřiměřené situaci či chování.

Podobná synonyma

bezcharakterní člověk

Člověk bezcharakterní je ten, který nemá vlastní vůli, nerozhodnost, slabost, odhodlanost nebo morální hodnoty.

podlý (lež)

Podlý je nespravedlivý, zbabělý nebo zákeřný; někdo, kdo se uchýlí k nečestným praktikám nebo lžím, aby dosáhl svých cílů.

odporný člověk

Osoba, která je nezdvořilá a neslušná, nespravedlivá a hrubá, způsobuje odpor a rozčarování.

bezcharakterní (člověk)

Bezcharakterní člověk je někdo, kdo má nedostatek morálních hodnot a jeho jednání je bez váhy a míry.

nízký (tón)

Nízký tón označuje hlas s nízkou frekvencí, který je obvykle tmavý, hluboký a ztěžka rozumitelný.

nízký (vkus)

Nízký vkus znamená omezené, neoriginální nebo stereotypní chutě nebo preference.

odporný (hmyz)

Odporný hmyz je hmyz, který je nepříjemný, špinavý nebo odpuzující.

nízký (cena)

Nízká cena znamená, že je cena nízká ve srovnání s jinými cenami.

člověk (odporný)

Lidská bytost, kterou lze charakterizovat jako odpudivou, zlou, neuctivou nebo odpornou.

být odporný

Být odporný znamená být velmi nevhodný, odporující všem dobrým mravům nebo zásadám.