Facebook

Nedůstojný - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu nedůstojný.

Význam: Nedůstojný je to, co je nevhodné, nehodné a nepřiměřené situaci či chování.

bezcharakterní

Bezcharakterní: nedostatečný nebo chybějící charakter; nedostatečně odvážný, nezodpovědný nebo bezcílný.

hanebný

Hanebný znamená odporný, zbabělý, hrubý, ohavný, zrůdný nebo hašteřivý.

potupný

Potupný je to, co je zneuctěné, ponížené, ponižující a neslušné.

nectný

Nectný je přívlastek označující bezohlednost, neuctivost a nerespektování druhých.

bezectný

Bezectný znamená rychlý, rychlého pohybu nebo jednání; rychlý jako vítr.

nevážný

Nevážný znamená lehkovážný, bezstarostný, veselý nebo nedostatečně závažný.

nehodný

Nehodný je to, co je proti morálce, zákonům či etickým normám; to, co je nelogické, nesprávné či hanebné.

důstojný

Důstojný je označení pro člověka, který je čestný, poctivý a úctyhodný. Jeho jednání je v souladu s vysokými morálními standardy.

Podobná synonyma

hanebný čin

Hanebný čin je čin, který je za hranicí morálních, právních nebo etických standardů a je považován za závažný.

bezcharakterní (člověk)

Bezcharakterní člověk je někdo, kdo má nedostatek morálních hodnot a jeho jednání je bez váhy a míry.

bezcharakterní člověk

Člověk bezcharakterní je ten, který nemá vlastní vůli, nerozhodnost, slabost, odhodlanost nebo morální hodnoty.