Facebook

Nedůstojný - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu nedůstojný.

Význam: Nedůstojný je to, co je nevhodné, nehodné a nepřiměřené situaci či chování.

bezcharakterní

Bezcharakterní: nedostatečný nebo chybějící charakter; nedostatečně odvážný, nezodpovědný nebo bezcílný.

hanebný

Hanebný znamená odporný, zbabělý, hrubý, ohavný, zrůdný nebo hašteřivý.

potupný

Potupný je to, co je zneuctěné, ponížené, ponižující a neslušné.

nectný

Nectný je přívlastek označující bezohlednost, neuctivost a nerespektování druhých.

bezectný

Bezectný znamená rychlý, rychlého pohybu nebo jednání; rychlý jako vítr.

nevážný

Nevážný znamená lehkovážný, bezstarostný, veselý nebo nedostatečně závažný.

nehodný

Nehodný je to, co je proti morálce, zákonům či etickým normám; to, co je nelogické, nesprávné či hanebné.

důstojný

Důstojný je označení pro člověka, který je čestný, poctivý a úctyhodný. Jeho jednání je v souladu s vysokými morálními standardy.

Podobná synonyma

bezcharakterní člověk

Člověk bezcharakterní je ten, který nemá vlastní vůli, nerozhodnost, slabost, odhodlanost nebo morální hodnoty.

hanebný čin

Hanebný čin je čin, který je za hranicí morálních, právních nebo etických standardů a je považován za závažný.

bezcharakterní (člověk)

Bezcharakterní člověk je někdo, kdo má nedostatek morálních hodnot a jeho jednání je bez váhy a míry.