Facebook

Bezcharakterní (člověk) - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu bezcharakterní (člověk).

Význam: Bezcharakterní člověk je někdo, kdo má nedostatek morálních hodnot a jeho jednání je bez váhy a míry.

špatný (herec)

Špatný herec je herec s nedostatečnými schopnostmi, který hraje svou roli špatně.

nedobrý

Negativní, zlý, nepříznivý, nevhodný, nezdravý, neuspokojivý.

darebácký

Darebácký: nespravedlivý, podvodný, zbabělý, zločinný nebo neslušný.

ničemný

Ničemný je vyjadřováním zla, zlého, bezohledného, hanebného, zvráceného, bezcitného a nespravedlivého jednání.

hanebný

Hanebný se vztahuje k činům, které jsou podlé, ohavné, nedůstojné a odporné.

nepatrný (plat)

Nepatrný: velmi malý, nízký, skromný; zanedbatelný, mizivý.

bezvýznamný

Bezvýznamný je něco, co nemá žádnou hodnotu nebo důležitost. Může to být činnost, informace nebo člověk, který je považován za nedůležitý.

nicotný

Nicotný je synonymum pro zanedbatelný, malý, nepatrný, nedůležitý a nezávažný.

ubohý

Ubohý je synonymum pro chudý, hluboce postižený, nevýznamný nebo bídný. Vyjadřuje slabost a nedostatek.

zbědovaný

Zbědovaný je přídavné jméno, které znamená neuctivý, nezdvořilý, nevhodný, bezohledný.

Podobná synonyma

špatný

Špatný znamená nespokojený, neuspokojivý nebo neúspěšný.

hráč n. herec (nově získaný)

Hráč je osoba, která se angažuje v hereckých výkonech a předvádí příběhy. Mohou to být profesionálové i amatéři.

nepatrný

Nepatrný: velmi malý, zanedbatelný, skoro nepostřehnutelný.

velmi špatný

Velmi špatný = nejhorší možné hodnocení, které může být uděleno; naprostá neschopnost či zanedbání.

plat

Plat je částka, kterou zaměstnanci vyplácí zaměstnavatel za provedenou práci.

člověk (špatný)

Člověk, označení pro individuum s negativními vlastnostmi, např. závist, lhostejnost, nespravedlnost.

plát

Plát je tenký, rovný materiál, který může být vyroben z kovu, textilu, papíru nebo jiných materiálů.

zadržet <komu> (plat)

Zadržet (plat) znamená odmítnout či odložit přijetí či vyplacení částky, kterou bylo určeno.

nedobrý (čin)

Nedobrý čin je zločin nebo jiné protiprávní nebo morálně nevhodné chování.

zvýšit (plat)

Zvýšit plat znamená přidat částku peněz k stávajícímu platu.