Facebook

Leták (hanlivý) - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu leták (hanlivý).

Význam: Leták je hanlivým výrazem pro něco, co je zveřejněno nebo distribuováno, aby bylo použito k podpoře nebo kritice nějakého názoru.

hanopis

Hanopis je starověká forma psaní a používá se k popsání dějů a příběhů. Používá se i k popisu historických událostí.

útočný článek

Útočný článek je text, který kritizuje nebo zesměšňuje nějakou osobu nebo skupinu. Cílem je obvinit, zpochybnit nebo poškodit jejich pověst.

Podobná synonyma

uveřejnit (článek)

Uveřejnit článek znamená zpřístupnit ho veřejnosti prostřednictvím internetu nebo jiných médií.

útočný

Útočný: schopnost nebo tendence úmyslného akutního útoku, který je agresivní a často nebezpečný.

článek

Článek je krátký text, často s informacemi, které se objeví v novinách, časopisech, na webu nebo knihách.

jízlivý (článek)

Jízlivý je přívlastek pro popis něčeho nebo někoho, kdo je kritický, zákeřný nebo přímo hrubý.

nesrozumitelný (článek)

Nesrozumitelný = nezrozumitelný, nepochopitelný, nesrozumitelný; nečitelný a nejasný.

předělat (článek)

Předělat znamená změnit, opravit nebo obnovit něco jiným nebo modernějším způsobem.

mnohomluvný (článek)

Mnohomluvný je pojem popisující člověka, který komunikuje vyprávěním dlouhých a podrobných příběhů.

galvanický článek

Galvanický článek je elektrický generátor, který vytváří elektrické napětí pomocí vysoce reaktivního kovového páru.

článek (novinový)

Článek je informační text, který je publikován v novinách, časopisech nebo online. Slouží k informování, analyzování a šíření zpráv.

článek víry

Článek víry je výčet základních zásad víry v určité církvi, které jsou považovány za klíčové pro její naprostou identitu.