Facebook

Podtrhnout - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu podtrhnout.

Význam: Zdůraznit část textu, která je důležitá, tím, že se zvýrazní linkou nebo tučnou čarou.

podškrtnout (chyby)

Podškrtnutím se rozumí přeškrtnutí části textu nebo čísla, aby se zdůraznila jeho nesprávnost nebo neplatnost.

vyznačit (titulky)

Udělat nebo označit něco jasně a zřetelně.

zdůraznit (význam)

Zdůraznit znamená vyzdvihnout něčí myšlenku, úkol či názor.

zvýraznit

Zvýraznit znamená zdůraznit, vyzdvihnout, připomenout, zvýšit význam nebo viditelnost.

vyznačit

Učinit zřetelným nebo zaznamenat; zdůraznit; označit.

vyzdvihnout

Vyzdvihnout znamená vyjádřit pozitivně, zdůraznit, zvýšit důraz na něčí činy, vlastnosti nebo odpovědnost.

podrazit (židli)

Podrazit (židli) znamená jít pod ni a zvednout ji nebo jí dát ráz, aby se převrátila.

Podobná synonyma

zdůraznit

Zdůraznit znamená zvýraznit důležitost nebo význam něčeho.

význam

Význam je základní význam slova nebo výrazu, který se obvykle vztahuje k jeho použití v kontextu.

opravovat (chyby)

Opravovat znamená nahradit chybějící nebo poškozené části nebo odstranit chyby.

chyby (tiskové)

Chyby (tiskové) jsou nepřesnosti nebo nesprávnosti ve vytištěných materiálech.

přišoupnout (židli)

Připřišoupnout znamená přidat další židli, aby bylo místo pro více lidí.

zkorigovat (chyby)

Opravit chyby, korigovat, učinit změny.

přikládat (význam)

Přikládat znamená připojit nebo přidat něco k něčemu jinému.

být posazen (na židli)

Sedět na židli, aby poskytlo podporu tělu, aby bylo možné se pohodlně usadit a získat pohodu.

stejný význam

Stejný: stejný, přesný, identický, srovnatelný, shodný.

vyznačit (cestu)

Vyznačit znamená jasně a zřetelně označit cestu.

přisunout (židli)

Přisunout znamená přemístit, přiblížit či přinesení židle blíže.

význam (sdělení)

Význam je definice nebo pochopení slova, myšlenky nebo akce. To je to, co slovo znamená nebo co se očekává.

vyznačit <co>

Vyznačit znamená označit, zaznamenat či zdůraznit něco.

mít význam

Mít význam znamená být důležitý nebo mít významný vliv. Znamená to být významný pro druhé nebo pro situaci.

vyznačit (stezku)

Vyznačit znamená označit nebo zřetelně ozřejmit nějakou cestu, stezku nebo trasu.

podrazit <koho>

Podrazit někoho znamená podvést ho s cílem získat pro sebe výhodu.

překroutit (význam)

Překroutit je změnit směr nebo názor, obracet nebo vykládat věci jinak.

přičítat (význam)

Přičítat znamená přidat, připočíst k něčemu jinému.