Facebook

Plést se <do čeho> - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu plést se <do čeho>.

Význam: Plést se znamená míchat se nebo se mezi něčím zamotat, obvykle do něčeho komplikovaného.

kálet

Kálet je staroslovanský výraz pro projevování nespokojenosti nebo vzteku, obvykle ve formě křiku.

kadit

Kouření tabáku, kouření cigaret, dýmění, inhalace tabákového kouře.

opovrhovat <čím>

Opovrhovat znamená nad něčím pohrdat nebo se mu vyhýbat s despektem.

kašlat <na co>

Kašlat na co znamená nevšímat si toho, ignorovat to nebo nebrat to vážně.

zlobit <koho co>

Zlobit se znamená dělat něco, co je proti pravidlům nebo proti přání druhé osoby.

štvát <koho co>

Štvát znamená provokovat a vyvolávat negativní reakce.

strkat nos <do čeho>

Strkat nos do čehokoliv: znamená zasahovat do cizích záležitostí, zasahovat do čehokoliv nezvaně a bez souhlasu.

Podobná synonyma

přinutit <koho k čemu>

Učinit někoho nuceným k nějakému činu či akci; donutit někoho k něčemu.

působení <na koho>

Působení je označení pro vliv, který někdo má na druhého.

poutat <koho k čemu>

Poutat znamená vázat, vepsat, zajistit někoho k čemu.

postihovat <koho>

Postihovat znamená trestat, udílet sankce a vynucovat dodržování pravidel.

zlobit se

Chovat se nezdvořile, ubližovat, ponižovat, urážet nebo se jinak negativně vyjádřit.

usmrtit <koho>

Usmrtit znamená způsobit úmrtí někoho tím, že jej fyzicky zlikvidujete.

zprdávat <koho>

Zprdávat = opouštět nebo opustit někoho; opouštět danou situaci; nerespektovat druhé.

zlobit <koho>

Zlobit znamená být protivný a vyvolávat konflikt; tím člověka těžce urážet a případně i vyvolávat agrese.

poučovat <koho>

Poučovat znamená vysvětlovat, učit a radit jim o něčem, aby se naučili, porozuměli a/nebo si to zapamatovali.

nasměrovat <koho n. co>

Nasměrovat znamená přesměrovat někoho nebo něco na správnou cestu.

začlenit <koho n. co kam>

Začlenit znamená umístit kohosi (nebo něco) do již existující struktury nebo systému.

zkrátit <koho>

Zkrátit znamená učinit osobu kratší nebo kompaktnější.

vyslechnout <koho>

Vyslechnout: poslouchat a vnímat řeč druhého člověka, naslouchat a vnímat jeho názor.

zmocnit se <koho> (strach)

Zmocnit se strachu: obávat se něčeho nebo někoho a vzít to do vlastních rukou.

vykrádat <koho n. co>

Vykrádat: ukrást cizí věci násilím či neoprávněně.

obléci <koho>

Připojit oděv k tělu. Například: obléci se, obléci koho.

zastavit <koho n. co>

Zastavit znamená ukončit činnost, kterou člověk nebo věc dělá.

podávat žalobu <na koho>

Podávat žalobu znamená podat stížnost nebo návrh v soudním řízení proti komukoli.

utrápit <koho>

Utrápit znamená fyzicky či psychicky trýznit, zneužívat, ubližovat nebo znepříjemňovat život.

přijít <na koho>

Přijít na někoho znamená dosáhnout něčeho, čeho se dosud nedosáhlo; dosáhnout prospěchu nebo úspěchu.

získat <koho pro co>

Získat: dostat, získat něco nebo někoho prostřednictvím úsilí, činů nebo úspěchu.

svléci <koho>

Svléci znamená odstranit oblečení nebo zbavit něčího jiného jeho vybavení.

dojímat <koho> (melodie)

Dojímat = hladit, objímat nebo mazlit se s někým, aby se cítil milovaný a bezpečný.

vybruslit <z čeho>

Vybruslit se dá z ledu, vody, bahna nebo jiného prostředí; znamená to rychle, hbitě se posouvat/plavat přes překážky.

odběhnout <od čeho>

Odběhnout: odejít rychle (z místa nebo situace).

zjednat <koho na co>

Zjednat znamená přimět někoho k akci či k dosažení něčeho. Např. zjednat na někom shovívavost, přimět ho k ústupkům, získat jeho souhlas či prosadit svůj názor.

vybídnout <koho k čemu>

Pozvat, aby se daná osoba zapojila do něčeho, co jí je nabídnuto.

uhodit <koho>

Uhodit znamená fyzicky napadnout někoho nebo něco.

najíst se <čeho>

Získat potravu; zjistit si, co je k dispozici, a přijmout to.

hněvat <koho>

Hněvat se míní projevovat velkou nebo silnou nespokojenost a zlost, zejména na někoho.