Facebook

Zatknout <koho> - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu zatknout <koho>.

Význam: Odvést člověka (koho) do vazby, nebo ho zadržet a zbavit ho osobní svobody.

zabezpečit (zámek)

Zabezpečit znamená uzamknout, ochránit před neoprávněným přístupem pomocí zámku.

zaklapnout

Zaklapnout znamená přiklapnout či přivřít nějaký předmět, například dveře nebo kufr.

odjistit (pistoli)

Odjistit znamená odstranit zásobník z pistole a odstranit z ní veškeré náboje.

zaopatřit <koho>

Poskytnout požadovanou věc nebo materiál pro potřebu koho nebo čeho.

pojistit

Pojistit znamená zajistit se proti riziku nebo poškození přijetím finančního závazku.

zadržet

Zadržet znamená udržet nebo uchopit a zabránit tak pohybu nebo úniku.

vzít do vazby

Vzít do vazby znamená uvěznit osobu na základě zákonného předpisu a zabránit jí v pohybu.

Podobná synonyma

překvapit <koho>

Překvapit znamená příjemně překonat jeho očekávání a udělat něco neočekávaného.

ovládnout <koho n. co>

Ovládnout znamená získat nad něčím moc nebo kontrolu.

podporovat <koho>

Podporovat znamená pomoci této osobě, aby dosáhla jejích cílů a snů, poskytnout jí podporu a podporovat ji ve všem, co dělá.

oslňovat <koho>

Oslňovat znamená přitahovat pozornost a upoutat pohledy.

mávat <na koho>

Mávat znamená rukou zdravit nebo naznačit pozdrav, vítání, zájem nebo souhlas.

obávat se <koho>

Projevovat strach a obavu o něco nebo někoho; bát se neúspěchu, nebezpečí nebo následků.

zakřičet <na koho>

Zakřičet : volat či vykřikovat něco na určitou osobu, aby si ji všimla.

těšit <koho co>

Těšit: přinášet štěstí a radost něčím .

odbýt <koho>

Odbýt znamená rychle a bez ceremonií odmítnout něčí návrhy, názory či žádosti.

vycvičit <koho>

Vycvičit: naučit někoho novým dovednostem a činnostem, aby vykonával požadované úkoly.

zabavit <koho čím>

Zabavit: provést něco, co je zábavné a užitečné, aby se dotyčný zasmál a trávil čas s ostatními.

dojímat <koho> (melodie)

Dojímat = hladit, objímat nebo mazlit se s někým, aby se cítil milovaný a bezpečný.

zámek

Zámek je budova nebo síť budov, které jsou chráněny před neoprávněným vstupem a slouží k ochraně osob, majetku a důležitých informací.

postříkat <koho n. co> (blátem)

Nastříkat blátem koho/co.

přirovnávat <koho k čemu>

Přirovnávat je srovnávat dvě nebo více věcí nebo lidí s ohledem na jejich shodné nebo odlišné vlastnosti.

ovládat <koho>

Mít kontrolu nad něčím nebo někým; mít schopnost nebo moc manipulovat, řídit, obezřetně řídit nebo regulovat.

velebit <koho>

Velebit je sloveso, které znamená oslavovat, chválit nebo vyzdvihovat někoho nebo něco.

zadržet <komu> (plat)

Zadržet (plat) znamená odmítnout či odložit přijetí či vyplacení částky, kterou bylo určeno.

trápit <koho> (svědomí)

Způsobovat někomu vnitřní utrpení a vztek při přemýšlení o svých skutcích/chybách.

líbat <koho>

Líbat je fyzická a emocionální aktivita, která spočívá ve vzájemném polibku jednoho člověka na druhého.

kárat <koho>

Kárat znamená napomínat někoho za špatné jednání a dávat mu najevo, že toto jednání je nesprávné.

napadnout <koho>

Napadnout znamená fyzicky nebo psychicky útočit, aby se způsobil újma nebo strach.

tlačit <na koho>

Tlačit znamená vyvíjet silný psychický nebo nátlakový tlak, aby se dotyčný přizpůsobil dané situaci.

hrát kopanou <za koho>

Hrát kopanou je aktivita, při které se hráči snaží skórovat góly do branky soupeře. Je to týmová hra, kde hráči hrají za vybraný tým.

hubovat <koho>

Vyjadřovat se vysmívavě, ponižujícím způsobem nebo kritizovat někoho.

vrhnout se <na koho>

Rozhodnout se něco udělat a okamžitě se do toho pustit.

vysledovat <koho>

Vysledovat znamená zjistit informace o člověku nebo věci, aby se dosáhlo cíle.

vzít

Vzít znamená uchopit nebo získat něco nebo někoho, např. věc, člověka nebo odpovědnost.

obelhávat <koho>

Obelhávat znamená využívat jeho důvěru k tomu, aby se do jeho majetku dostalo něco, co nepatří vám.

informovat <koho o čem>

Informovat znamená sdělovat někomu informace o něčem.