Facebook

Nabýt <čeho> - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu nabýt <čeho>.

Význam: Získat, stát se vlastníkem čehosi.

nabrat (vodu)

Nabrat vodu znamená nalít ji do nádoby nebo otevřené plochy.

navážit

Navážit znamená fyzicky přenést nějakou velkou váhu, obvykle materiál, a za použití stroje nebo nákladního auta.

nabrat (energii)

Nabrat znamená získat energii, sílu a odhodlání pro další činnost.

získat <co>

Získat: získat něco; získat část nebo celou míru nějakého výsledku, úžitku, výhody, majetku atd.

Podobná synonyma

získat (prostředky)

Získat znamená získat prostředky (peníze, majetek) prostřednictvím nákupu, darů nebo jiných prostředků.

nabírat (vodu)

Nabírat vodu znamená ji do nádrže čerpat, často pomocí čerpadla.

získat (vítězství)

Získat znamená dosáhnout vítězství nebo úspěchu.

vypumpovat (vodu)

Vypumpovat znamená odsát nebo odstranit tekutinu, obvykle vodu, pomocí mechanického zařízení.

získat (úspěch)

Získat úspěch znamená dosáhnout plnění cílů a dosahovat požadovaných výsledků.

získat (k lásce)

Získat lásku znamená nalézt lásku, důvěru a pochopení, které povedou k harmonickému a úspěšnému vztahu.

získat <co na čem>

Získat znamená získat něco prostřednictvím zaměstnání, obchodu, nákupu nebo jinou činností.

oplývat (energií)

Mít hojnost, být obdařený čím je energie - být silný, plný vitality a energie.

propustit (vodu)

Propustit vodu znamená vypustit ji z nádoby nebo kanálu do jiného místa.

získat

Získat znamená obdržet, získat nebo dosáhnout něčeho, co předtím nebylo k dispozici.

napustit (vodu)

Napustit znamená doplnit nádobu nebo systém vodou až do požadovaného objemu.

získat titul (v kopané)

Získat titul ve fotbale znamená vyhrát národní soutěž, což obvykle zahrnuje vítězství v ligovém zápase.

získat bohatství

Získat bohatství znamená mít finanční nebo materiální majetek.

získat (nátlakem)

Vynutit si násilím, donutit.

rozptylovat (vodu)

Rozptylovat vodu znamená rozdělovat ji do menších částí, aby se rozšířila na větší plochu.

získat znalost <čeho>

Získat znalost znamená pochopit, porozumět a naučit se o čemkoli.

získat výdělek

Získat výdělek: přijmout finanční odměnu za práci, kterou jsme vykonali.

získat volnost

Získat volnost znamená poznat svobodu a nezávislost, kterou dává volba dělat, co člověk chce, kdy chce a jak chce.

získat přízeň

Získat přízeň znamená získat přátelství, obdiv, oblíbenost a přijetí.

uvolňovat (energii)

Uvolňování energie znamená používat ji k práci nebo ji transformovat do jiných forem.

nabrat

Nabrat znamená přijmout, získat nebo zvýšit množství čeho nebo něčeho.

získat (hlasy)

Získat hlasy znamená získat veřejnou podporu nebo přízeň ve volebním boji.

nabrat do sebe (vodu)

Přijmout do sebe, napít se.

získat <koho pro co>

Získat: dostat, získat něco nebo někoho prostřednictvím úsilí, činů nebo úspěchu.