Facebook

Nabýt <čeho> - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu nabýt <čeho>.

Význam: Získat, stát se vlastníkem čehosi.

nabrat (vodu)

Nabrat vodu znamená nalít ji do nádoby nebo otevřené plochy.

navážit

Navážit znamená fyzicky přenést nějakou velkou váhu, obvykle materiál, a za použití stroje nebo nákladního auta.

nabrat (energii)

Nabrat znamená získat energii, sílu a odhodlání pro další činnost.

získat <co>

Získat: získat něco; získat část nebo celou míru nějakého výsledku, úžitku, výhody, majetku atd.

Podobná synonyma

získat

Získat: dostat nebo získat čeho/čehosi, obdržet nebo získat výhodu nebo úspěch.

znečišťovat (vodu)

Znečišťovat vodu znamená do ní vnášet škodlivé látky, které poškozují její kvalitu a čistotu.

kalit (vodu)

Kalit vodu znamená přidávat do ní kameny nebo jinou materiál, aby se zvýšila její hrubost a zmírnily se škodlivé látky.

získat <co na čem>

Získat znamená získat něco prostřednictvím zaměstnání, obchodu, nákupu nebo jinou činností.

rozptylovat (vodu)

Rozptylovat vodu znamená rozdělovat ji do menších částí, aby se rozšířila na větší plochu.

získat (úsilím)

Získat: obdržet po úsilí nebo snaze.

snažit se získat <co>

Snažit se získat: usilovat o dosažení cíle, být odhodlaný a vytrvalý.

získat lepší místo

Získat lepší místo znamená dosáhnout vyšší úrovně profesního postavení, zvýšit své znalosti a dovednosti a získat větší pozornost.

získat znalost <čeho>

Získat znalost znamená pochopit, porozumět a naučit se o čemkoli.

získat dědictví

Získat dědictví znamená obdržet majetek, který po vás zanechal zemřelý člověk.

vytáhnout <z čeho> (vodu)

Odstranit vodu z určitého prostoru odebíráním.

získat (právo na co)

Získat: obdržet nebo dosáhnout (něčeho), např. práva, výhody, informace apod.

nabrat do sebe (vodu)

Přijmout do sebe, napít se.

nabrat

Nabrat znamená přijmout, získat nebo zvýšit množství čeho nebo něčeho.

vypumpovat (vodu)

Vypumpovat znamená odsát nebo odstranit tekutinu, obvykle vodu, pomocí mechanického zařízení.

získat (prostředky)

Získat znamená získat prostředky (peníze, majetek) prostřednictvím nákupu, darů nebo jiných prostředků.

odebírat (vodu)

Odebírat znamená vzít si alespoň malou část něčeho, obvykle vody.

oplývat (energií)

Mít hojnost, být obdařený čím je energie - být silný, plný vitality a energie.

vpustit (vodu)

Umožnit průchod vody prostřednictvím otvoru nebo průchodu.

napustit (vodu)

Napustit znamená naplnit nějakou nádobu či přístroj vodou.

získat slevu

Získat slevu znamená získat nižší cenu za zboží nebo služby.

vydávat (energii)

Vydávat znamená uvolňovat a dodávat energii, tedy dávat ji do okolí.

získat zásluhy

Získat zásluhy znamená získat uznání, ocenění nebo potvrzení za dobrý výkon, úspěch nebo jinou činnost.

získat (úplatkem)

Získat úplatkem: obdržet něco za úplatnou protislužbu.