Facebook

Nabýt <čeho> - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu nabýt <čeho>.

Význam: Získat, stát se vlastníkem čehosi.

nabrat (vodu)

Nabrat vodu znamená nalít ji do nádoby nebo otevřené plochy.

navážit

Navážit znamená fyzicky přenést nějakou velkou váhu, obvykle materiál, a za použití stroje nebo nákladního auta.

nabrat (energii)

Nabrat znamená získat energii, sílu a odhodlání pro další činnost.

získat <co>

Získat: získat něco; získat část nebo celou míru nějakého výsledku, úžitku, výhody, majetku atd.

Podobná synonyma

brát (vodu)

Brát vodu znamená čerpat, stahovat nebo odebírat vodu z nějakého zdroje.

hromadit (vodu)

Hromadit se rozumí ukládat nebo shromažďovat věci nebo tekutiny, zejména vodu.

získat (zcela)

Získat znamená obdržet, převzít, získat nebo získat něco.

získat znalost <čeho>

Získat znalost znamená pochopit, porozumět a naučit se o čemkoli.

nabírat (vodu)

Nabírat vodu znamená ji do nádrže čerpat, často pomocí čerpadla.

získat

Získat znamená obdržet, získat nebo dosáhnout něčeho, co předtím nebylo k dispozici.

získat (vítězství)

Získat znamená dosáhnout vítězství nebo úspěchu.

nabrat dech

Nabrat dech znamená nadechnout se a obnovit tím energii a sílu, aby člověk mohl pokračovat ve fyzické nebo duševní činnosti.

získat dědictví

Získat dědictví znamená obdržet majetek, který po vás zanechal zemřelý člověk.

získat volnost

Získat volnost znamená poznat svobodu a nezávislost, kterou dává volba dělat, co člověk chce, kdy chce a jak chce.

získat <koho pro co>

Získat: vyhrát, dosáhnout, získat něco (např. informace, práva, zkušenosti, dovednosti).

získat (právo)

Získat (právo) znamená získat oprávnění, povolení nebo právní nárok vykonávat tu či onu činnost.

získat (lovem)

Získat lovem znamená získat něco prostřednictvím příjmu peněz nebo jiné formy platby.

získat <co na čem>

Získat: dovolit si či získat něco cenného nebo užitečného.

získat soudem (peníze)

Získat peníze soudem znamená dostat je po právním soudním procesu, kde je soud pověřen rozhodnutím o nároku na finanční odškodnění.

propustit (vodu)

Propustit vodu znamená vypustit ji z nádoby nebo kanálu do jiného místa.

oplývat (energií)

Mít hojnost, být obdařený čím je energie - být silný, plný vitality a energie.

získat (právo na co)

Získat: obdržet nebo dosáhnout (něčeho), např. práva, výhody, informace apod.