Facebook

Kálet - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu kálet.

Význam: Kálet je staroslovanský výraz pro projevování nespokojenosti nebo vzteku, obvykle ve formě křiku.

znečišťovat <co>

Znečišťovat znamená poškozovat prostředí škodlivými látkami nebo činností.

třísnit

Třísnit znamená stlačovat tak silně, že se něco deformuje nebo zlomí.

špinit

Ošpinit; znehodnotit stav nebo čistotu něčeho kvůli nepořádku nebo nečistotám.

tupit <koho>

Tupit znamená snižovat účinnost, oslabovat a zmírňovat sílu nebo účinek dané osoby.

zneuctívat

Zneuctívání je proces, kdy je něčí čest, důstojnost nebo hodnost narušena.

vyměšovat

Vyměšovat znamená vylučovat nebo vyplavovat škodlivé látky z těla, jako je odpad nebo toxiny.

kadit

Kadit znamená kouřit tabák, cigarety nebo jiné drogy.

srát

Slovo „srát“ je slangové vyjádření, které označuje odmítnutí, znechucení či neúspěch.

opovrhovat <čím>

Opovrhovat znamená nad něčím pohrdat nebo se mu vyhýbat s despektem.

kašlat <na co>

Kašlat na co znamená nevšímat si toho, ignorovat to nebo nebrat to vážně.

zlobit <koho co>

Zlobit se znamená dělat něco, co je proti pravidlům nebo proti přání druhé osoby.

štvát <koho co>

Štvát znamená provokovat a vyvolávat negativní reakce.

plést se <do čeho>

Plést se znamená míchat se nebo se mezi něčím zamotat, obvykle do něčeho komplikovaného.

strkat nos <do čeho>

Strkat nos do čehokoliv: znamená zasahovat do cizích záležitostí, zasahovat do čehokoliv nezvaně a bez souhlasu.

Podobná synonyma

zaopatřit <koho čím>

Zajistit někomu potřebné věci či služby.

získávat si <koho>

Získávat si někoho znamená budovat trvalé důvěrné vztahy, vytvářet si společné vzpomínky a vytrvale udržovat kontakt.

uškrtit <koho>

Uškrtit znamená fyzicky zabít člověka tím, že se mu zaškrtí krk.

opatrovat <koho>

Starat se o někoho,dbát na jeho zdraví a pohodu, dbát na jeho potřeby, být jeho oporou a podporovat jeho rozvoj.

upozorňovat <koho na co>

Upozorňovat znamená varovat, připomínat nebo informovat někoho o něčem.

dopřát si <čeho>

Dopřát si znamená vychutnat si konkrétní věc nebo činnost, která nás těší a dodává nám energii.

zanechat <čeho>

Zanechat: opustit, nechat po sobě, nechat trvale existovat.

vtěsnávat <co do čeho>

Vtěsnávat znamená silou zasouvat něco do něčeho, co nebude dolehnutelné.

předcházet <koho>

Předcházet znamená jít před něčím nebo někým; zabránit nebo předvídat něco, co se může stát.

strkat

Strkat znamená fyzicky tlačit nebo přiměřeně násilně přesouvat něco nebo někoho do jiného místa.

ztropit si žert <z koho>

Ztropit si žert: dělat si legraci z někoho, často s použitím nadsázky.

pečovat <o koho>

Starat se o někoho s láskou a péčí.

napadat <koho co>

Napadat znamená fyzicky nebo psychicky útočit na někoho nebo něco.

přinutit <koho k čemu>

Učinit někoho nuceným k nějakému činu či akci; donutit někoho k něčemu.

hodně zlobit

Provokovat druhé, vyvolávat konflikty a vyvolávat obecnou nevoli.

ujímat se <čeho>

Ujímat se: přijmout na sebe riziko nebo odpovědnost za něco.

značkovat <koho>

Značkovat znamená označit někoho nebo něco určitými předem stanovenými znaky nebo značkami.

zaútočit <na koho>

Zaútočit znamená fyzicky nebo verbálně napadnout někoho.

přestat dbát <o koho n. co>

Přestat dbát o někoho/něco znamená nepřikládat tomu žádnou váhu, přestat o to pečovat a obecně se o to nezajímat.

zatknout <koho>

Odvést člověka (koho) do vazby, nebo ho zadržet a zbavit ho osobní svobody.

působení <na koho>

Působení je označení pro vliv, který někdo má na druhého.

odstěhovat <koho kam>

Přestěhovat se z jednoho místa na jiné.

odcházet <od koho>

Odejít od někoho; opustit jeho přítomnost.

uvidět <koho n. co>

Uvidět: spatřit, objevit, zaznamenat, pozorovat; znamená vidět něco/někoho nebo něco pozorovat.

ztělesnit <koho>

Ztělesnit znamená představit něco ve fyzické podobě, předvést nebo vyjádřit skrze činy.

odvézt <koho n. co kam>

Odvézt je slovo, které se používá k označení přepravy osob nebo věcí někam jinam.

zanechávat <čeho>

Zanechávat znamená opouštět, zůstat po něčem, zůstat po někom, nechat něco za sebou.

nacpat <co do čeho>

Nacpat je hovorový výraz pro umístění věci do určitého prostoru, často přetížením nebo se silou.

investovat <do čeho>

Investovat: vložit peníze do něčeho s cílem dosáhnout zisku nebo jiného výnosu.