Facebook

Kálet - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu kálet.

Význam: Kálet je staroslovanský výraz pro projevování nespokojenosti nebo vzteku, obvykle ve formě křiku.

znečišťovat <co>

Znečišťovat znamená poškozovat prostředí škodlivými látkami nebo činností.

třísnit

Třísnit znamená stlačovat tak silně, že se něco deformuje nebo zlomí.

špinit

Ošpinit; znehodnotit stav nebo čistotu něčeho kvůli nepořádku nebo nečistotám.

tupit <koho>

Tupit znamená snižovat účinnost, oslabovat a zmírňovat sílu nebo účinek dané osoby.

zneuctívat

Zneuctívání je proces, kdy je něčí čest, důstojnost nebo hodnost narušena.

vyměšovat

Vyměšovat znamená vylučovat nebo vyplavovat škodlivé látky z těla, jako je odpad nebo toxiny.

kadit

Kadit znamená kouřit tabák, cigarety nebo jiné drogy.

srát

Slovo „srát“ je slangové vyjádření, které označuje odmítnutí, znechucení či neúspěch.

opovrhovat <čím>

Opovrhovat znamená nad něčím pohrdat nebo se mu vyhýbat s despektem.

kašlat <na co>

Kašlat na co znamená nevšímat si toho, ignorovat to nebo nebrat to vážně.

zlobit <koho co>

Zlobit se znamená dělat něco, co je proti pravidlům nebo proti přání druhé osoby.

štvát <koho co>

Štvát znamená provokovat a vyvolávat negativní reakce.

plést se <do čeho>

Plést se znamená míchat se nebo se mezi něčím zamotat, obvykle do něčeho komplikovaného.

strkat nos <do čeho>

Strkat nos do čehokoliv: znamená zasahovat do cizích záležitostí, zasahovat do čehokoliv nezvaně a bez souhlasu.

Podobná synonyma

šťourat <do koho>

Šťourat se rozumí prozkoumávání či zkoumání něčeho nebo někoho.

zříci se <čeho>

Odmítnout či se vzdát něčeho; odmítnout/opustit právo nebo nárok.

podřezat <koho>

Podřezat je fyzické usmrcení osoby, prováděné naříznutím krku.

předcházet <koho>

Předcházet znamená jít před něčím nebo někým; zabránit nebo předvídat něco, co se může stát.

být příčinou <čeho>

Být příčinou: způsobit, že něco nastane, zařídit, aby se něco stalo.

znečišťovat (vodu)

Znečišťovat vodu znamená do ní vnášet škodlivé látky, které poškozují její kvalitu a čistotu.

nazývat <koho jak>

Nazývat je vyjádření jména, titulu nebo označení přiřazeného k osobě, věci nebo skupině.

zbít <koho>

Zbít znamená fyzicky napadnout nebo poškodit někoho.

zarazit <koho>

Zarazit znamená zastavit činnost nebo pohyb.

přidat <co do čeho>

Přidat znamená připojit, přivést nebo přiřadit něco k něčemu jinému.

účastnit se <čeho>

Účastnit se znamená být součástí něčeho a účastnit se aktivním způsobem. Znamená to vykonávat konkrétní činnosti, poskytovat podporu nebo se účastnit v nějakém procesu.

projektovat <co do čeho>

Projektovat znamená navrhnout a plánovat budoucí činnosti, aby byly dosáhnuté cíle.

vyrvat <co z čeho>

Vyrvat je vytrhat nebo vytáhnout něco z něčeho silou nebo vytrvalostí.

zvolit <koho>

Zvolit je výběr určitého člověka či věci z více možností.

uštvat <koho>

Uštvat znamená obviňovat či urážet osobu, zejména verbálním napadením.

zavřít <koho>

Zavřít: uzavřít (dveře, okno, oči, knihu atd.) nebo ukončit (diskusi, společné setkání atd.).

vyhubovat <koho>

Vyhubovat znamená vyhození někoho z práce, školy nebo jiného místa, kde byl pověřeným úkolem.

vykrádat <koho n. co>

Vykrádat znamená krást něčí majetek nebo peníze silou nebo podvodem.

zpucovat <koho>

Zpucovat znamená nadměrně kritizovat a upozorňovat na chyby druhého.

informovat <koho>

Informovat: poskytnout někomu potřebné informace a odpovědi na otázky.

přinutit mlčet <koho>

Umlčet někoho, donutit ho mlčet.

ošetřit <koho>

Ošetřit = pečovat o, léčit a starat se o někoho.

potřísnit <koho n. co> (krví)

Potřísnit koho/co znamená znečistit je krví.

znetvořit <koho n. co>

Znetvořit: deformovat, poškodit vzhled něčího/čeho.

vykupovat <koho n. co>

Koupit něco nebo někoho za určitou cenu, aby se ochránilo proti ztrátě nebo ublížení.

následovat <koho>

Jít za někým, činit to, co on/ona dělá; dodržovat jeho/její pokyny a postupy.

zadržovat <koho> (policie)

Zadržovat = chytit, vzít do vazby; Policie zadržuje osoby podezřelé ze spáchání trestného činu.

dedukovat <co z čeho>

Dedukovat: vyvozovat závěry z určitých předpokladů a zákonitostí.

přemlouvat <koho>

Přemlouvat znamená vyjednávat, prosit o něco nebo naléhat na někoho, aby učinil určitou činnost.

zaplatit <za koho>

Zaplatit znamená uhradit jim náklady, částku nebo poplatek, které jsou jim náležité.