Facebook

Opovrhovat <čím> - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu opovrhovat <čím>.

Význam: Opovrhovat znamená nad něčím pohrdat nebo se mu vyhýbat s despektem.

kálet

Kálet je staroslovanský výraz pro projevování nespokojenosti nebo vzteku, obvykle ve formě křiku.

kadit

Kouření tabáku, kouření cigaret, dýmění, inhalace tabákového kouře.

kašlat <na co>

Kašlat na co znamená nevšímat si toho, ignorovat to nebo nebrat to vážně.

zlobit <koho co>

Zlobit se znamená dělat něco, co je proti pravidlům nebo proti přání druhé osoby.

štvát <koho co>

Štvát znamená provokovat a vyvolávat negativní reakce.

plést se <do čeho>

Plést se znamená míchat se nebo se mezi něčím zamotat, obvykle do něčeho komplikovaného.

strkat nos <do čeho>

Strkat nos do čehokoliv: znamená zasahovat do cizích záležitostí, zasahovat do čehokoliv nezvaně a bez souhlasu.

Podobná synonyma

vypovědět <koho odkud>

Vypovědět někoho znamená ukončit jeho pracovní smlouvu, často s okamžitou platností.

prožít <čeho> (hodně)

Prožít <čeho> (hodně) znamená zažít to <čeho> intenzivně a naplno.

oceňovat <koho n. co>

Oceňovat znamená projevovat cenu, uznání a obdiv k něčemu či někomu.

líbat <koho>

Líbat je fyzická a emocionální aktivita, která spočívá ve vzájemném polibku jednoho člověka na druhého.

napadnout <koho>

Napadnout znamená fyzicky či psychicky útočit, napadající člověk je agresor.

napomínat <koho>

Napomínat znamená připomínat někomu, aby dodržoval nějaké pravidlo nebo aby udělal něco, co má udělat.

zarazit <koho>

Zarazit znamená zastavit činnost nebo pohyb.

poznat <koho n. co>

Poznat znamená dozvědět se informace o něčem nebo někom, získat znalosti vyplývající z vlastní zkušenosti.

nabýt <čeho>

Získat, stát se vlastníkem čehosi.

vyplatit <koho>

Uhradit částku, kterou je komu náleženo, a to v hotovosti nebo jiným způsobem.

vyvolat <koho>

Vyvolat: vyvolat někoho nebo něco způsobem, aby se objevilo nebo se stalo vědomě.

vplétat <co do čeho>

Vplétat znamená zapojit různé části dohromady, často navzájem propletat, a tím vytvořit kompaktní celek.

přistihnout <koho při čem>

Přistihnout znamená objevit nebo zjistit, že někdo dělá něco, co by neměl.

patřit <pod koho>

Patřit znamená být pod něčím vlivu, autoritou, kontrolou nebo správou.

popíchnout <koho>

Popíchnout znamená vyburcovat, podnítit, motivovat k něčemu.

naléhat <na koho>

Naléhat znamená vyžadovat něco intenzivně a trvalou formou. Něco, na co je někdo vyzýván, jehož požadavky jsou silně zdůrazňovány.

blahořečit <koho>

Blahořečit znamená oslavovat, chválit nebo uznávat činy nebo člověka.

spodek <čeho>

Spodek je dno nebo základ něčeho, obvykle používaný pro podporu nebo zajištění stability.

pustit <koho kam>

Pustit = propustit někoho někam; nechat někoho opustit místo nebo prostor; volně propustit.

klamat <koho>

Klamat znamená lhát, vymýšlet si věci nebo podvádět ostatní lidi.

chytit <koho n. co>

Získat nebo uchopit, často fyzicky, někoho nebo něco.

přemluvit <koho>

Přesvědčit někoho, aby udělal něco, co by jinak neudělal.

hnát <koho> odkud

Hnát znamená násilím donutit někoho k opuštění místa nebo stavu.

vydráždit <koho>

Vyvolat/rozvířit emoce, podráždění nebo hněv/zlost u někoho.

uštvat <koho>

Uštvat znamená obviňovat či urážet osobu, zejména verbálním napadením.

strkat

Strkat znamená tlačit nebo vhazovat něco dovnitř, do něčeho, nebo někam, aniž by to vyžadovalo fyzickou sílu.

podporovat <koho>

Podporovat znamená dát mu pomoc, motivaci a důvěru, aby dosáhl jeho cílů.

upozornit <koho na co>

Upozornit znamená udělit informaci nebo varování někomu o čemkoli.

uhnat <koho>

Uhnat znamená nutit někoho k rychlému a intenzivnímu pohybu, obvykle k cíli, aby splnil úkol nebo stihl něco dokončit.

zatlačit <na koho>

Vyvinout tlak na někoho fyzicky nebo psychicky, aby učinil něco, co nechtěl.