Facebook

Peněžní - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu peněžní.

Význam: Peněžní odkazuje na peníze nebo formy platby. Je to prostředek, jímž se umožňuje výměna zboží a služeb.

finanční

Finanční znamená související s penězi, účty, vklady a výběry. Zahrnuje náklady, příjmy, investice a úspory.

finanční (operace)

Finanční operace jsou jakékoli transakce, které se týkají peněžních prostředků nebo cenných papírů.

monetární

Monetární se týká peněz nebo platebních transakcí; souvisí s měnou, půjčkami, úrokovými sazbami a dalšími finančními trhy.

peněžitý

Peněžitý se vztahuje na něco, co se vztahuje k penězům, jako například peníze, účty, finanční transakce nebo obchodování.

pekuniární

Pekuniární je souhrnné označení pro finanční, peněžní nebo peněžně hodnotnou věc.

hmotný (prospěch)

Hmotný prospěch je materiální výhoda nebo výhody, které jsou získány prostřednictvím úspěšného podnikání, investování nebo nákupu.

materiální

Materiální se vztahuje k věcem nebo záležitostem, které jsou hmotné nebo finanční.

Podobná synonyma

závazek (finanční)

Finanční závazek je smluvní vztah, kterým se zavazujete k dodržení finančních povinností vůči druhé straně.

prospěch

Prospěch je výsledek činnosti, která přináší pozitivní dopad pro osobu, společnost nebo situaci.

plán (finanční)

Plán je dokument s finančními informacemi o budoucích cílech a výdajích společnosti.

operace

Operace je činnost, která provádí jednu nebo více činností s cílem dosáhnout určitého cíle.

hmotný

Hmotný se vztahuje k hmotě, materiálu, věcem, které jsou fyzicky existující a hmatatelné.

náklad (finanční)

Náklad je finanční částka, kterou musí zaplatit podnik za materiály, energie a služby potřebné k provozu.

finanční kontrola n. expertiza

Finanční kontrola je proces prověřování finančních transakcí, účtů a dokumentů, aby bylo zajištěno dodržování zákonů a interních pravidel.

obětovat (za hmotný prospěch)

Darovat či přinést něco (často člověkem uznávanou oběť) pro dobro nebo prospěch něčeho nebo někoho jiného.

vzpruha (finanční)

Vzpruha je finanční dar nebo odměna, která poskytuje podporu a povzbuzení jednotlivci nebo skupině.

hmotný základ

Hmotný základ je fyzická věc nebo zdroj, který je základem pro něco jiného, např. pro majetek, bohatství nebo kapitál.

náklady (finanční)

Náklady jsou finanční výdaje nutné k provozu nebo provádění nějaké činnosti.