Facebook

Finanční - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu finanční.

Význam: Finanční znamená související s penězi, účty, vklady a výběry. Zahrnuje náklady, příjmy, investice a úspory.

peněžní

Peněžní se vztahuje ke finančním transakcím a obchodování s penězi. Znamená to, že se jedná o nástroj používaný k vymáhání a převodu finančních prostředků.

kapitálový

Kapitálový je termín, který se obvykle používá k popisu finančních prostředků, které jsou investovány do podniku nebo projektu s cílem dosáhnout zisku.

Podobná synonyma

kapitálový podíl

Kapitálový podíl je finanční podíl, který investor vlastní v určité společnosti a dává mu právo na zisk.

peněžní závazek

Peněžní závazek je smluvní dohoda mezi dvěma stranami, která ukládá jedné straně povinnost vyplatit druhé straně určitou částku peněz.

přepočet ročního důchodu (na peněžní hodnotu)

Přepočet ročního důchodu je proces změny jednotlivých důchodových částek na peněžní hodnotu.

záruka (peněžní)

Záruka je záruční smlouva, která poskytuje spotřebiteli právo na odstranění chyb nebo náhradu výrobku v případě, že se výrobek nevyrovná jeho očekáváním.

sazba (peněžní)

Sazba je úroková nebo jiná peněžní míra, která určuje, za jakých podmínek budou peníze půjčovány nebo investovány.

přepážka (peněžní)

Přepážka je přístroj pro přepínání mezi hotovostí a bankovními účty při transakcích.

nárok (peněžní)

Nárok (peněžní) je právo na určitou finanční náhradu za jistou službu, výdaj nebo ztrátu.

peněžní ústav

Peněžní ústav je finanční instituce, která poskytuje finanční služby, jako jsou úvěry, účty, spoření, investice a platební služby.

poukázka (peněžní)

Poukázka je peněžní doklad pro nákup zboží nebo služeb. Je to jednorázový platidlo, které se používá k převodu finančních prostředků mezi dvěma stranami.