Facebook

Obrněný - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu obrněný.

Význam: Obrněný je označení pro výrobky, které jsou vybaveny kovovou nebo plastovou krycí vrstvou chránící jejich obsah.

ozbrojený

Ozbrojený - vybavený zbraními nebo jinými bojovými prostředky; silný, odhodlaný, schopný boje.

vyzbrojený

Vyzbrojený je stav, kdy je osoba nebo skupina osob vybavena zbraněmi a výzbrojí.

opevněný

Opevnění je vojenský stavební útvar, který slouží k obraně nebo jako úkryt pro vojáky.

pancéřovaný

Pancéřovaný je označení pro vybavení ocelovými pláty, které slouží k ochraně před poškozením.

odolný <proti čemu>

Odolný znamená schopnost odolávat něčemu nebo nějakému stresu/vlivu.

imunní

Imunní označuje schopnost organismu odolávat infekci nebo napadení cizí látkou.

branný (moc)

Branný moc je moc státu využívat silné prostředky k ochraně a obraně jeho bezpečnosti.

Podobná synonyma

připojit <co k čemu>

Připojit znamená spojit fyzicky nebo virtuálně dvě či více částí dohromady.

odpovídat <čemu>

Odpovídat znamená dávat reakci na něco, co předtím bylo řečeno nebo se stalo.

podivit se <čemu>

Podivit se <čemu> znamená projevit překvapení nebo údiv nad něčím.

přihlížet <k čemu>

Přihlížet znamená dívat se, sledovat, pozorovat danou situaci nebo událost.

přikročit <k čemu>

Přikročit: začít konat kroky k dosahování cíle.

se zřetelem <k čemu>

Význam slova závisí na kontextu, ve kterém je použito. Obecně je to však uskutečňování činností nebo vytváření stavů s cílem dosáhnout určitého cíle.

uhnout <čemu>

Uhnout znamená vyhnout se něčemu, vymanit se z něčeho nebo uniknout něčemu.

oddávat se <čemu>

Přikládat se něčemu; prožívat to s intenzitou.

odporovat <co čemu>

Odporovat znamená namítat či se postavit proti něčemu.

ochrana (proti korozi)

Ochrana proti korozi je proces, který se používá k ochraně materiálů, jako jsou kovy, před poškozením způsobeným chemickými nebo fyzikálními procesy.

porozumět <čemu>

Porozumět čemu znamená pochopit něco, správně pochopit smysl, význam nebo souvislosti.

přinutit <koho k čemu>

Přinutit - donutit někoho k nějakému jednání, činu nebo postoji proti jeho vůli.

povstat <proti komu>

Povstat je vystoupení proti něčemu nebo někomu, aby se dosáhlo požadovaných cílů.

stavět se proti

Vyjadřovat odpor, postavit se proti, postavit se na odpor.

věnovat se <čemu>

Věnovat se čemu znamená zaměřit svou pozornost a úsilí na danou věc.

odolný

Odolný znamená schopnost odolávat čemukoliv - například stresu, poškození nebo změnám. Označuje se také jako schopnost vydržet náročné situace.

podnítit <koho k čemu>

Podnítit znamená vyvolat pozitivní reakci, motivaci nebo aktivitu u někoho.

štvát <proti komu>

Štvát znamená bojovat, útočit, vzbouřit se proti někomu nebo něčemu.

dávat přednost <komu n. čemu>

Dávat přednost znamená preferovat, upřednostňovat nebo dát přednost někomu nebo něčemu.

stavět se <proti čemu>

Stavět se proti čemu znamená postavit se na odpor či se bránit proti něčemu.

proti

Proti: opačné, odporující, odmítavé; ve smyslu opozice nebo nesouhlasu.

chystat se <k čemu>

Připravit se na něco; být připraveni akci či události provést.

přizpůsobit se <čemu>

Adaptovat se k situaci; přizpůsobit se podmínkám.

navést <koho k čemu>

Navést znamená pomoci někomu k něčemu vybrat nebo nalézt správnou cestu.

nutit <k čemu>

Nutit: přimět k něčemu násilím, bez souhlasu.

zpronevěřit se <čemu>

Přestat dodržovat či se odmítnout zavázat k něčemu, co bylo dříve slíbeno, či přijato.