Facebook

Postavit se <proti čemu> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu postavit se <proti čemu>.

Význam: Stavět se proti něčemu, znamená zaujmout odpor, odmítnout, bojovat s tím.

zatlačit <do čeho>

Fyzicky nebo psychicky tlačit/tlouct něco/někoho do něčeho.

vzepřít se <čemu>

Vzepřít se znamená postavit se proti něčemu, odmítnout to nebo bojovat s tím.

zprotivit se

Odmítnout, protestovat proti něčemu.

Podobná synonyma

vyváznout <z čeho>

Vyváznout = uniknout nebo se zachránit z nebezpečné situace.

uvolnit <koho z čeho>

Uvolnit znamená odstranit zábrany, překážky a nedostupnost: uvolnit člověka z moci, ze strachu, z omezení.

nevšímat si <čeho>

Ignorovat, nevšímat si čeho/koho.

dojít <k čemu>

Dosáhnout cíle, získat pochopení či výsledek.

vplést <co do čeho>

Vplést: začlenit do něčeho, čím se mění vzhled nebo struktura.

dát popud <k čemu>

Dát popud k činu nebo k jednání; dát impulz.

uvyknout <čemu>

Uvyknout se znamená naučit se, jak se zachovat, nebo jak fungovat v určité situaci.

vybruslit <z čeho>

Vybruslit se dá z ledu, vody, bahna nebo jiného prostředí; znamená to rychle, hbitě se posouvat/plavat přes překážky.

domáhat se <čeho>

Domáhat se: prosazovat požadavek, nárokovat si něco.

ujmout se <čeho>

Převzít na sebe odpovědnost za něco.

nedostávat se <čeho>

Nedostávat se: jít proti směru, nedosáhnout cíle, neuspět.

všímat si <čeho>

Všímat si: věnovat pozornost, zaměřit se, sledovat.

dostávat <koho z čeho>

Dostávat znamená obdržet něco, co je dáno někým jiným.

plést se <do čeho>

Plést se: zamotat se, zmatkovat, ztrácet se, uvádět se v omyl.

účastnit se <čeho>

Účastnit se znamená být součástí něčeho a účastnit se aktivním způsobem. Znamená to vykonávat konkrétní činnosti, poskytovat podporu nebo se účastnit v nějakém procesu.

sníst <čeho> (hodně)

Sníst <čeho> hodně = zkonzumovat velké množství daného jídla.

zanechat <čeho>

Zanechat: opustit, nechat po sobě; zůstat po něčem nebo někom.

zaplést se <do čeho>

Zaplést se do něčeho znamená přímo či nepřímo se zapojit nebo zapojovat se do činností, situací nebo vztahů.

dotknout se <čeho>

Dotknout se čeho znamená fyzicky nebo metaforicky kontaktovat či se zabývat čímsi.

naučit se <čemu>

Učit se čemukoliv, abychom získali vědomosti, schopnosti nebo dovednosti.

bránit <čemu>

Bránit: zabránit něčemu, chránit před něčím, bránit sebe nebo někoho před útokem.

pletení se (do čeho)

Pletení se je proces skládání a vzájemného propojování vláken, drátů nebo jiných materiálů, aby vytvořily pevnou strukturu.

nacpat <co do čeho>

Nacpat je hovorový výraz pro umístění věci do určitého prostoru, často přetížením nebo se silou.

dopustit se <čeho>

Dopustit se - udělat něco nebo činit nějakou chybu.

narážet <do čeho> (v běhu)

Narážet do čeho znamená používat nějakým způsobem něco k tomu, aby se dosáhlo určitého cíle, obvykle ve vysoké rychlosti.

zabránit <čemu>

Zabránit <čemu> znamená předcházet aby se něco nestalo nebo neprovedlo.

dostat se <z čeho>

Dostat se: dosáhnout daného cíle/místa; dosáhnout výsledku/stavu.

přemluvit <koho k čemu>

Přemluvit - přesvědčit někoho, aby učinil něco, co původně nechtěl.

dotýkat se <čeho>

Fyzicky se dotknout, pracovat s čím, manipulovat s čím.

zvykat <komu n. čemu>

Zvykat - učit se očekávat, že se něco bude opakovat, nebo vyžadovat trvalou přítomnost něčeho.