Facebook

Postavit se <proti čemu> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu postavit se <proti čemu>.

Význam: Stavět se proti něčemu, znamená zaujmout odpor, odmítnout, bojovat s tím.

zatlačit <do čeho>

Fyzicky nebo psychicky tlačit/tlouct něco/někoho do něčeho.

vzepřít se <čemu>

Vzepřít se znamená postavit se proti něčemu, odmítnout to nebo bojovat s tím.

zprotivit se

Odmítnout, protestovat proti něčemu.

Podobná synonyma

profitovat <z čeho>

Profitovat znamená vydělávat peníze z něčeho.

vyzvat <koho k čemu>

Vyzvat: požádat někoho o čin, často s naléhavostí.

zůstat <u čeho>

Význam slova zůstat je zůstat na stejném místě nebo v situaci, ve které se nacházíš.

podnítit <koho k čemu>

Podnítit znamená vyvolat pozitivní reakci, motivaci nebo aktivitu u někoho.

nakukovat <do čeho>

Nakukovat znamená pozorovat něco nebo někoho skrytě, z dálky nebo diskrétně.

používat <čeho n. co>

Používat znamená využívat nebo aplikovat něco pro nějaký účel.

oddat se <čemu>

Oddat se čemu znamená upřít svou pozornost, energii a čas jedné činnosti nebo osobě.

vybruslit <z čeho>

Vybruslit se dá z ledu, vody, bahna nebo jiného prostředí; znamená to rychle, hbitě se posouvat/plavat přes překážky.

nechat <čeho>

Nechat: ponechat, zanechat, přenechat; dopustit, aby se něco stalo, nepřekážet.

zmocnit se <čeho>

Zmocnit se: uchopit, získat nebo udržet něco.

uchylovat se <k čemu>

Uchylovat se znamená vyhýbat se nebo se vyhnout čemu.

zanechat <čeho>

Zanechat: opustit, nechat po sobě cosi, odložit, nechat v pořádku.

vyprostit se <z čeho>

Vyprostit se z něčeho znamená uniknout z dané situace nebo okolností.

považovat si <čeho>

Vážit si něčeho; uznávat hodnotu nebo důležitost čehosi.

přejít <kolem čeho>

Přejít kolem něčeho znamená projít kolem toho, projít kolem a nezastavit se.

přidávat <co do čeho>

Přidávat znamená připojit něco k něčemu jinému, aby toho bylo více.

odhlásit se <z čeho>

Odhlásit se znamená ukončit členství nebo registraci v něčem.

překážet <čemu>

Překážet: zabránit něčemu postoupit nebo dosáhnout cíle; představovat přítěž, která brání činnosti.

házet <co do čeho>

Házet znamená hodit něco z místa na místo, např. míč, hřebík, kamen apod.

neznalý <čeho>

Neznalý = nedostatečně informovaný, neinformovaný o něčem; neznalost.

ujímat se <čeho>

Ujímat se: přijímat, převzít, zaujmout postoj k čemu.

dát se <do čeho>

Dát se do čeho: Započít nebo se zapojit do činnosti, činnosti nebo situace.

hodit se <k čemu>

Hodit se znamená vyhovovat dané situaci nebo dané osobě.

zanechávat <čeho>

Zanechávat znamená opouštět, zůstat po něčem, zůstat po někom, nechat něco za sebou.

pobízet <koho k čemu>

Pobízet znamená vyzývat k činu, aby se někdo snažil k dosažení určitého cíle.

přivést <k čemu>

Přivést = dovevést něco/někoho na určité místo, aby zde mohlo být použito/využito.

nedbat <čeho>

Nedbat: ignorovat, nevšímat si, opomíjet, přehlížet.

přiložit <co k čemu>

Přiložit znamená přidat nebo připojit něco k něčemu jinému.

nedůvěřovat <čemu>

Nedůvěřovat znamená pochybovat o pravdivosti nebo spolehlivosti čeho či koho.