Facebook

Oslabit - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu oslabit.

Význam: Oslabit znamená snížit sílu, intenzitu nebo míru závažnosti.

zeslabit

Zeslabit znamená snížit intenzitu, sílu nebo intenzitu nebo množství něčeho.

podlomit

Podlomit znamená značně oslabit, způsobit vážné poškození nebo změnit postoj.

zkrušit

Zkrušit = zmenšit, omezit, zredukovat.

posílit

Zvýšit sílu, odolnost, sílu nebo vliv.

vzpružit

Vzpružit znamená obnovit silnou motivaci a energii, aby se dosáhlo cíle.

zvětšit (počet)

Zvětšit znamená zvýšit počet, například z jednoho na dva nebo na více.

zvýšit

Zvýšit znamená zvětšit, zvýšit úroveň, zvýšit množství, zvýšit rychlost nebo intenzitu.

Podobná synonyma

zvýšit (cenu)

Zvýšit cenu znamená zvýšit její hodnotu požadovanou cenou.

zvětšit

Zvětšit znamená zvýšit velikost, množství či rozsah něčeho.

vzpružit se

Znovu získat energii a odhodlání, obnovit se a dostat se zpět na nohy.

zeslabit (pozornost)

Zeslabení pozornosti znamená snížení úrovně vědomého vnímání či ztrátu zájmu o určitou věc.

zvýšit se (ceny)

Zvýšit se znamená navyšovat hodnotu čehokoliv, obvykle ceny.

zvětšit se (majetek)

Zvětšit se: zvýšit objem majetku, např. nákupem nebo získáním dalších finančních prostředků.

zkrušit <koho>

Zkrušit znamená ukončit nebo omezit jeho činnost, často násilným způsobem.

posílit (odvahu)

Upevnit, zesílit nebo podpořit odvahu.

počet (značný)

Počet značí množství nebo odhadovaný počet položek nebo lidí.

zvětšit se

Zvětšit se znamená získat větší velikost, objem nebo rozsah.

počet

Počet je množství nebo číslo položek, osob nebo věcí v určité skupině.

zvýšit se

Zvýšení se znamená zvýšení hodnoty, intenzity, počtu nebo objemu něčeho.

počet 10

Počet je číslo, které označuje konkrétní množství, často počet věcí nebo lidí.

počet hodin

Počet hodin je množství času, které uplynulo od okamžiku začátku až do momentu konce.

počet let

Počet let je číslo označující délku doby trvání, běžně se používá k označení věku člověka nebo období.

zvětšit <co>

Zvětšit: zvýšit velikost, rozšířit, zvětšit počet.

počet jedna

Počet jedna je číslo jedna nebo jedna jednotka, která označuje hodnotu nebo počet věcí.

zvětšit (tempo)

Zvýšit rychlost, urychlit, uspíšit.

posílit se

Zvyšovat fyzickou, psychickou i intelektuální sílu; obnovovat nebo zesilovat schopnosti a kapacity.