Facebook

Oslabit - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu oslabit.

Význam: Oslabit znamená snížit sílu, intenzitu nebo míru závažnosti.

zeslabit

Zeslabit znamená snížit intenzitu, sílu nebo intenzitu nebo množství něčeho.

podlomit

Podlomit znamená značně oslabit, způsobit vážné poškození nebo změnit postoj.

zkrušit

Zkrušit = zmenšit, omezit, zredukovat.

posílit

Zvýšit sílu, odolnost, sílu nebo vliv.

vzpružit

Vzpružit znamená obnovit silnou motivaci a energii, aby se dosáhlo cíle.

zvětšit (počet)

Zvětšit znamená zvýšit počet, například z jednoho na dva nebo na více.

zvýšit

Zvýšit znamená zvětšit, zvýšit úroveň, zvýšit množství, zvýšit rychlost nebo intenzitu.

Podobná synonyma

vydat počet

Vydat počet znamená zapsat všechny informace k danému tématu, aby se dala vyhodnotit výše popsaná situace.

vzpružit se

Vzpružit se znamená obnovit odhodlání, silnou vůli a motivaci; úspěšně zvládnout něco, co původně vypadalo jako nemožné.

zvětšit se

Zvětšení se znamená zvýšení velikosti nebo množství něčeho.

počet úmrtí

Počet úmrtí je číslo, které udává, kolik lidí zemřelo v určité oblasti nebo v určitém časovém období.

zvětšit se (majetek)

Zvětšit se: zvýšit objem majetku, např. nákupem nebo získáním dalších finančních prostředků.

zvýšit se

Zvýšit se: zvyšovat se, zvětšovat se, zesílit, rozšířit se.

počet (velký)

Počet je číslo, které udává konkrétní množství nebo počet jednotek.

zvětšit

Zvětšit znamená zvětšit velikost, množství nebo rozsah.

zvýšit (hodnotu)

Zvýšit znamená zvýšit hodnotu nebo počet, zvýšit úroveň, intenzitu nebo frekvenci.

počet hodin

Počet hodin je množství času, které uplynulo od okamžiku začátku až do momentu konce.

počet 10

Počet je číslo, které označuje konkrétní množství, často počet věcí nebo lidí.

stejný počet

Stejný počet znamená, že se jedná o stejnou číselnou hodnotu.

počet let

Počet let je číslo označující délku doby trvání, běžně se používá k označení věku člověka nebo období.

zvětšit <co>

Zvětšit znamená zvýšit množství, rozměry nebo intenzitu něčeho.

zkrušit <koho>

Zkrušit znamená ukončit nebo omezit jeho činnost, často násilným způsobem.

posílit (odvahu)

Upevnit, zesílit nebo podpořit odvahu.

posílit se

Získat sílu, energii a odhodlání, aby se člověk mohl dále rozvíjet a dosahovat svých cílů.

počet

Počet je množství nebo číslo položek, osob nebo věcí v určité skupině.

zvětšit (úspory)

Zvětšit úspory znamená snížit výdaje a náklady a zvýšit příjmy, což zvýší výslednou částku ušetřených peněz.