Facebook

Vzpružit - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu vzpružit.

Význam: Vzpružit znamená obnovit silnou motivaci a energii, aby se dosáhlo cíle.

posílit

Zvýšit sílu, hodnotu nebo schopnost čehokoliv.

oslabit

Oslabit znamená snížit sílu, intenzitu nebo míru závažnosti.

zvětšit (počet)

Zvětšit znamená zvýšit počet, například z jednoho na dva nebo na více.

zvýšit

Zvýšit znamená zvětšit, zvýšit úroveň, zvýšit množství, zvýšit rychlost nebo intenzitu.

osvěžit

Obnovit nebo obnovit energii nebo sílu; obnovit příjemným způsobem; získat novou naději nebo úžas.

povzbudit

Povzbudit: dodat odvahu nebo chuť k činu, podpořit někoho ve snažení.

občerstvit

Občerstvit je obnovit a posílit síly či energii.

Podobná synonyma

zvýšit (ceny)

Zvýšit znamená umístit na vyšší úroveň, zvednout nebo zdvojnásobit. V tomto kontextu znamená zvýšení cen zvýšit hodnotu nebo cenu něčeho.

zvětšit

Zvětšit znamená zvýšit velikost, objem nebo rozměr něčeho.

zvětšit se

Zvětšit se znamená zvětšit velikost nebo plochu, zvýšit intenzitu nebo množství.

zvětšit (úspory)

Zvětšit úspory znamená snížit výdaje a náklady a zvýšit příjmy, což zvýší výslednou částku ušetřených peněz.

omezený počet

Omezený počet je konkrétní množství, které je omezeno na specifickou hodnotu.

osvěžit se

Obnovit svou energii a odpočinout si; obnovit sílu a obnovit své dobré nálady.

zvýšit se

Zvýšení se znamená zvýšení hodnoty, intenzity, počtu nebo objemu něčeho.

počet

Počet je souhrnné označení pro množství něčeho, například lidí, věcí, událostí, částí apod.

občerstvit se

Občerstvit se znamená doplnit si energii a síly prostřednictvím jídla a nápojů.

zvýšit (výrobu)

Zvýšení výroby znamená zvýšení množství produkovaných výrobků, aby se splnily požadavky trhu.

stejný počet

Stejný počet znamená, že se jedná o stejnou číselnou hodnotu.

počet (pevný)

Počet je číslo nebo konkrétní množství určitého pojmu. Používá se k měření vztahů nebo jako míra pro srovnání.

zvětšit <co>

Zvětšit znamená zvýšit množství, rozměry nebo intenzitu něčeho.

oslabit (útok)

Snížit intenzitu, sílu nebo účinnost útoku; zmírnit dopad.

zvýšit se (ceny)

Zvýšit se znamená navyšovat hodnotu čehokoliv, obvykle ceny.

oslabit se

Ztratit sílu nebo energii; zhoršit se fyzický stav nebo schopnosti.

počet úmrtí

Počet úmrtí je číslo, které udává, kolik lidí zemřelo v určité oblasti nebo v určitém časovém období.

zvýšit (úroveň)

Zvýšit: přidat, zlepšit, zvýšit úroveň čehokoliv.