Facebook

Vzpružit - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu vzpružit.

Význam: Vzpružit znamená obnovit silnou motivaci a energii, aby se dosáhlo cíle.

posílit

Zvýšit sílu, hodnotu nebo schopnost čehokoliv.

oslabit

Oslabit znamená snížit sílu, intenzitu nebo míru závažnosti.

zvětšit (počet)

Zvětšit znamená zvýšit počet, například z jednoho na dva nebo na více.

zvýšit

Zvýšit znamená zvětšit, zvýšit úroveň, zvýšit množství, zvýšit rychlost nebo intenzitu.

osvěžit

Obnovit nebo obnovit energii nebo sílu; obnovit příjemným způsobem; získat novou naději nebo úžas.

povzbudit

Povzbudit: dodat odvahu nebo chuť k činu, podpořit někoho ve snažení.

občerstvit

Občerstvit je obnovit a posílit síly či energii.

Podobná synonyma

zvýšit (plat)

Zvýšit plat znamená přidat částku peněz k stávajícímu platu.

oslabit <co>

Zmenšit sílu nebo intenzitu něčeho; zeslabit.

oslabit (útok)

Snížit intenzitu, sílu nebo účinnost útoku; zmírnit dopad.

zvýšit se

Zvýšení se znamená zvýšení hodnoty, intenzity, počtu nebo objemu něčeho.

zvětšit se

Zvětšit se znamená získat větší velikost, objem nebo rozsah.

posílit (odvahu)

Upevnit, zesílit nebo podpořit odvahu.

počet

Počet je množství čehokoli, které lze spočítat nebo vyjádřit číselně.

posílit se

Zvyšovat fyzickou, psychickou i intelektuální sílu; obnovovat nebo zesilovat schopnosti a kapacity.

zvětšit <co>

Zvětšit znamená zvýšit množství, rozměry nebo intenzitu něčeho.

občerstvit se

Občerstvit se znamená doplnit si energii, například přijímáním potravy či nápojů.

zvýšit (hodnotu)

Zvýšit znamená zvýšit hodnotu nebo počet, zvýšit úroveň, intenzitu nebo frekvenci.

stejný počet

Stejný počet znamená, že se jedná o stejnou číselnou hodnotu.

počet 10

Počet je číslo, které označuje konkrétní množství, často počet věcí nebo lidí.

zvýšit (úroveň)

Zvýšit: přidat, zlepšit, zvýšit úroveň čehokoliv.

zvětšit

Zvětšit znamená zvýšit velikost, množství či rozsah něčeho.

zvýšit se (ceny)

Zvýšit se znamená navyšovat hodnotu čehokoliv, obvykle ceny.

zvýšit (ceny)

Zvýšit znamená umístit na vyšší úroveň, zvednout nebo zdvojnásobit. V tomto kontextu znamená zvýšení cen zvýšit hodnotu nebo cenu něčeho.

osvěžit se

Obnovit energii a odpočinout si; přijít si na jiné myšlenky, získat novou perspektivu.