Facebook

Zvýšit - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu zvýšit.

Význam: Zvýšit znamená zvětšit, zvýšit úroveň, zvýšit množství, zvýšit rychlost nebo intenzitu.

posílit

Zvýšit sílu, hodnotu nebo schopnost čehokoliv.

vzpružit

Vzpružit znamená obnovit silnou motivaci a energii, aby se dosáhlo cíle.

oslabit

Oslabit znamená snížit sílu, intenzitu nebo míru závažnosti.

zvětšit (počet)

Zvětšit znamená zvýšit počet, například z jednoho na dva nebo na více.

zvětšit <co>

Zvětšit znamená zvýšit množství, rozměry nebo intenzitu něčeho.

zvednout <komu> (plat)

Zvednout plat znamená zvýšit jeho mzdu/odměnu.

vzrůst^5

Vzrůst znamená zvyšovat se, zvětšovat se nebo rozšiřovat se. Je to proces, který vyvolává změnu, například rozšíření nějakého objemu nebo velikosti.

snížit

Snížit znamená zmenšit, omezit, odebrat část čeho.

zesílit <co>

Zesílit znamená zvýšit intenzitu, sílu nebo množství čeho.

vystupňovat

Postupně zvyšovat intenzitu, sílu nebo význam čeho, co se zvětšuje.

Podobná synonyma

překážet <co komu>

Překážet znamená zabránit někomu v dosahování cíle nebo realizaci úkolu.

snížit se

Snížit se je změnit velikost, množství nebo sílu něčeho.

příslušet <co komu>

Příslušet znamená patřit, být součástí, mít spojení, být závislý na čem/kom.

zvednout

Zvednout znamená zvýšit nebo povýšit; zvednout může být i vyhodit nebo zvednout telefon.

vyrvat <co komu>

Vyrvat znamená násilím nebo silou odebrat něco někomu.

zesílit

Zesílit znamená zvýšit stupeň intenzity nebo síly, zvýšit hlasitost, zvýšit objem nebo sílu.

být podobný <komu n. čemu>

Být stejný jako někdo/něco jiného; mít stejné vlastnosti, rysy nebo vzhled.

pomoci <komu s čím> navíc

Pomoci komu s čím navíc: poskytnout jim více než je nezbytné, aby dosáhli svého cíle.

odcizit <co komu>

Odcizit: způsobit, aby něco (např. majetek) nebo někdo (např. blízký člověk) zmizel, odešel, byl oddělen.

ztrpčovat <co komu>

Ztrpčovat je činit něco, co komplikuje život druhé osobě.

vytýkat <co komu>

Vytýkat znamená stížnostmi nebo kritikou upozorňovat na něčí chybu, nedostatek nebo pochybení.

vynahradit <co komu>

Vynahradit je kompenzovat ztrátu nebo škodu, kterou někomu způsobíte.

uškodit <komu>

Uškodit znamená způsobit škodu člověku nebo jeho majetku, fyzickou či psychickou újmu.

gratulovat <komu>

Gratulovat znamená blahopřát, poděkovat nebo ocenit jejich úspěch.

poskytovat <co komu>

Poskytovat znamená dávat něco komu, co potřebuje nebo očekává.

vyhlásit <komu> (válku)

Vyhlásit válku znamená oznámit stav války mezi jednotlivými státy nebo skupinami.

děkovat <komu>

Uznale poděkovat za jeho/její činy/služby.

svěřit <co komu>

Svěřit znamená předat někomu moc, odpovědnost nebo výsadu nad něčím.

plát

Plát je hladký kus látky nebo materiálu, který se obvykle používá k oblečení, záclonám, oděvům nebo jiným textilním výrobkům.

žehnat <komu>

Žehnat je projevovat někomu štěstí, požehnání, lásku a dobro.

připisovat <co komu>

Připisovat znamená přiřazovat nebo přičítat nějakou vlastnost, činnost nebo odpovědnost komukoliv.

ubližovat <komu>

Ubližovat = Činit fyzické nebo psychické bolesti člověku nebo zvířeti.

poskytnout sluchu <komu>

Poskytnout sluchu = věnovat pozornost, naslouchat a vnímat jeho názor.

uložit <co komu>

Uložit znamená přidělit nebo dát někomu něco pro uchování.

zvednout se do výše

Vystoupat, zdokonalit se, dosáhnout vyšší úrovně.

pomáhat <komu>

Pomáhat znamená vynaložit úsilí pro zlepšení situace druhého člověka.