Facebook

Zvýšit - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu zvýšit.

Význam: Zvýšit znamená zvětšit, zvýšit úroveň, zvýšit množství, zvýšit rychlost nebo intenzitu.

posílit

Zvýšit sílu, hodnotu nebo schopnost čehokoliv.

vzpružit

Vzpružit znamená obnovit silnou motivaci a energii, aby se dosáhlo cíle.

oslabit

Oslabit znamená snížit sílu, intenzitu nebo míru závažnosti.

zvětšit (počet)

Zvětšit znamená zvýšit počet, například z jednoho na dva nebo na více.

zvětšit <co>

Zvětšit znamená zvýšit množství, rozměry nebo intenzitu něčeho.

zvednout <komu> (plat)

Zvednout plat znamená zvýšit jeho mzdu/odměnu.

vzrůst^5

Vzrůst znamená zvyšovat se, zvětšovat se nebo rozšiřovat se. Je to proces, který vyvolává změnu, například rozšíření nějakého objemu nebo velikosti.

snížit

Snížit znamená zmenšit, omezit, odebrat část čeho.

zesílit <co>

Zesílit znamená zvýšit intenzitu, sílu nebo množství čeho.

vystupňovat

Postupně zvyšovat intenzitu, sílu nebo význam čeho, co se zvětšuje.

Podobná synonyma

jít <komu> (klobouk)

Jít komu klobouk je vyjádření úcty, obdivu nebo poděkování.

pomoci <komu>

Pomoci: poskytovat někomu podporu nebo asistenci.

dát <komu> (titul)

Udělit někomu titul či jinou poctu.

oznamovat <co komu>

Oznamovat znamená sdělovat nějakou informaci ostatním lidem.

ulevit <komu>

Ulevit znamená pomoci k osvobození od bolesti, úzkosti nebo jiného nepříjemného stavu.

učarovat <komu>

Učarovat znamená přitahovat jeho pozornost a vyvolat u něho silné příznivé emoce.

vyčítat <co komu>

Vyčítat znamená vyčíslit komu něco kritického nebo vyčíslit mu jeho chyby.

napovědět <komu>

Dát člověku nápovědu, aby odpověděl na otázku nebo se vyznal ve složité situaci.

dát možnost <komu>

Dát možnost znamená poskytnout příležitost nebo šanci někomu jinému.

zvětšit se

Zvětšit se znamená zvýšit velikost nebo objem čehokoli.

předepisovat <co komu>

Předepisovat znamená udělovat příkazy, nařízení nebo instrukce pro někoho nebo něco.

povstávat <proti komu>

Povstávat proti někomu znamená vzdorovat mu, vzbouřit se a bojovat proti němu.

nadržovat <komu>

Nadržovat je chování, při kterém se někomu dávají neoprávněné výhody nebo úlevy.

ukrást <co komu>

Ukrást něco někomu, neoprávněně se stát vlastníkem cizího majetku.

podařit se <co komu>

Úspěšně dokončit něco, co bylo zamýšleno.

zběhnout <ke komu>

Ujít rychle, bez ohlášení, běžet pryč z místa, nebo od někoho.

představit <koho komu>

Představit znamená předložit někomu informace o někom jiném nebo o čemkoli jiném.

nabízet se <komu>

Nabízet se znamená nabídnout něco, co se dotyčnému může hodit nebo získat.

přenechat <co komu>

Přenechat: darovat či předat někomu jinému vlastnictví, moc či úkol.

vyklouznout <co komu>

Vyklouznout: uniknout, dostat se z něčeho/z něčí přítomnosti nebo vlivu.

kořit se <komu n. čemu>

Kořit se znamená urychleně unikat nebo utíkat, obvykle před nebezpečím.

vydávat <co komu>

Vydávat: dávat něco do oběhu nebo komu, vydávat povolení, licenci, zaštítit.

zvednout se

Zvednout se: obnovit se, stát se aktivním, vzchopit se, rozvinout se.

způsobit újmu <komu>

Uškodit někomu; způsobit mu škodu, újmu či strádat.

vzrůst

Vzrůst je proces zvyšování hodnoty, velikosti nebo počtu něčeho.

hrozit <komu>

Hrozit znamená vyhrožovat nebo dávat najevo, že se něco stane, pokud se nesplní nějaké požadavky.

rozsvětlit se <komu> (v hlavě)

Dostat pochopení/jasnost v myšlení/názoru o čemkoli.

počet

Počet je množství nebo součet všech jednotlivých částí nebo položek.

prohledávat <komu> (kapsy)

Prohledávat kapsy je činnost kontroly obsahu kapes, která se provádí za účelem nalezení ztracených, ukradených nebo schovaných věcí.

vykouřit <ho komu>

Vykouřit znamená někomu něco dát kouřit nebo kouřit něco společně.