Facebook

Zvětšit (úspory) - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu zvětšit (úspory).

Význam: Zvětšit úspory znamená snížit výdaje a náklady a zvýšit příjmy, což zvýší výslednou částku ušetřených peněz.

zvýšit

Zvýšit znamená zvýšit hodnotu nebo částku, zesílit nebo zintenzivnit.

rozšířit

Rozšířit znamená "zvětšit, prodlužovat, rozšiřovat, šířit, rozšiřovat, šířit, prohlubovat".

rozhojnit

Zvýšit, posílit, rozšířit.

zmenšit

Zmenšit znamená snížit velikost, rozměr nebo množství něčeho.

kopírovat (formulář)

Kopírování je proces zaznamenání nebo změny informací, formulářů nebo dat do stejné nebo jiné formy.

Podobná synonyma

rozšířit se

Rozšířit se znamená být šířeným nebo rozšiřovat se; zvětšovat počet lidí, věcí nebo míst, které jsou ovlivněny.

rozšířit se <až kam>

Rozšířit se znamená rozvíjet se, rozmáhat se až k určitému bodu.

zvýšit se

Zvýšit se znamená zvýšit se z nějakého stavu nebo pozice, zvýšit se v úspěchu, zvýšit se na úrovni nebo zvýšit se ve výkonu.

rozšířit se (zpráva)

Rozšířit se znamená postupně vytvářet větší počet výsledků, produktů nebo činností.

zmenšit se

Zmenšit se znamená stát se menším nebo se snížit na menší velikost.

zmenšit <co>

Změnit velikost či množství čeho něčeho, snížit.

zvýšit (plat)

Zvýšit plat znamená přidat částku peněz k stávajícímu platu.

zvýšit (cenu)

Zvýšit cenu znamená zvýšit její hodnotu požadovanou cenou.

kopírovat

Kopírovat znamená zkopírovat nebo přepsat informace z jednoho místa na druhé.

formulář

Formulář je dokument s poli pro vyplnění údajů, který slouží k získání informací od uživatele.

zvýšit (hodnotu)

Zvýšit znamená zvýšit hodnotu nebo počet, zvýšit úroveň, intenzitu nebo frekvenci.

zvýšit (ceny)

Zvýšit znamená zvýšit hodnotu nebo částku, například ceny produktu nebo služby.

zvýšit (rychlost)

Zvýšit znamená zvýšit rychlost, zrychlit nebo zintenzivnit pohyb.

rozšířit <co>

Rozšířit znamená zvětšit, prodloužit nebo rozšířit plochu, čas, počet apod.

zmenšit (náklady)

Snížit náklady; najít způsoby, jak ušetřit peníze.

rozšířit se (novinka)

Rozšířit se znamená šířit se, šířit informace, postupy či trendy do většího množství lidí nebo oblastí.