Facebook

Neměnný - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu neměnný.

Význam: Neměnný znamená, že je stálý, nezměněný a nezměnitelný.

stálý

Stálý: trvalý, pevný, neproměnný, nezměněný, vytrvalý.

trvalý

Trvalý se vztahuje k něčemu, co je dlouhodobé, stálé nebo neměnné.

konstantní

Konstantní se vztahuje k něčemu, co se nemění, je stále stejné nebo je pravidelné.

stejný

Stejný: totožný, shodný, podobný, stejně jako, identický.

nezměnitelný

Nezměnitelný: nezměnitelný se obvykle vztahuje k něčemu, co nemůže být změněno, aniž by došlo k poškození nebo ztrátě jeho podstaty.

neproměnný

Neproměnný je pojem označující stav, v němž se něco za daných okolností nemění.

pevný

Pevný znamená pevný, silný a pevný; odolný vůči změně, pohybu nebo porušení.

statický

Statický znamená neměnný, bez pohybu nebo změny; nezávislý na čase anebo na prostředí.

neměnící se

Neměnící se: trvalé, stálé, nezměněné, nezměnitelné, neproměnné, stálé.

proměnlivý

Proměnlivý znamená změnlivý nebo neustále se měnící, často se odkazuje na situace, které nejsou trvalé nebo stabilní.

klidný

Klidný je synonymní pro pohodový a bezproblémový; označuje situaci nebo stav, ve kterém se nenachází chaos, stres ani neklid.

nehybný

Neměnný, bez pohybu, stálý, nekončící, neschopný změny.

dynamický

Dynamický znamená pohyblivý, měnící se nebo proměnlivý. Používá se v oblasti fyziky, informatiky a dalších oborů.

Podobná synonyma

trvalý (svazek)

Trvalý svazek je stálý a ustálený soubor lidí, zákonů, organizací nebo věcí, který je stabilní a trvá dlouhou dobu.

být stejný

Být stejný znamená mít stejnou vlastnost, hodnotu nebo charakteristiku.

trvalý (následek)

Trvalý následek je dlouhodobý, trvalý výsledek nebo důsledek dlouhodobého účinku.

klidný (spánek)

Klidný spánek je stav, kdy je člověk odpočatý a obvykle nevystaven žádným rušivým faktorům.

stejný význam

Stejný: stejný, přesný, identický, srovnatelný, shodný.

pevný (ruka)

Silný, robustní, s dobrou fyzickou sílou.

nehybný (bod)

Nehybný bod je bod, který se nachází ve stejné pozici a není v pohybu.

nehybný (voda)

Nehybný voda znamená voda, která se nehýbá, je nečinná a není proudící.

počet (pevný)

Počet je číslo nebo konkrétní množství určitého pojmu. Používá se k měření vztahů nebo jako míra pro srovnání.

průběh (klidný)

Postup, vývoj, trvání něčeho ve vztahu k času, bez výrazných změn nebo překážek.

klidný život

Život bez stresu, plný odpočinku, harmonie a pohody.

klidný (krok)

Klidný krok je rytmický pohyb, který vyjadřuje harmonii, pokoj a mír.

stejný počet

Stejný počet znamená, že se jedná o stejnou číselnou hodnotu.

nehybný (schéma)

Nehybný se vztahuje ke stavu, kdy se pohyb nebo činnost nedá realizovat. Jedná se o stav, ve kterém není možné se hýbat nebo provádět činnost.

stejný (názor)

Stejný názor = totožný názor, shodný názor.

klidný člověk

Člověk s klidnou myslí, který snáší stres a nepříjemnosti s vyrovnaností a sebeovládáním.