Facebook

Neměnný - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu neměnný.

Význam: Neměnný znamená, že je stálý, nezměněný a nezměnitelný.

stálý

Stálý: trvalý, pevný, neproměnný, nezměněný, vytrvalý.

trvalý

Trvalý se vztahuje k něčemu, co je dlouhodobé, stálé nebo neměnné.

konstantní

Konstantní se vztahuje k něčemu, co se nemění, je stále stejné nebo je pravidelné.

stejný

Stejný: totožný, shodný, podobný, stejně jako, identický.

nezměnitelný

Nezměnitelný: nezměnitelný se obvykle vztahuje k něčemu, co nemůže být změněno, aniž by došlo k poškození nebo ztrátě jeho podstaty.

neproměnný

Neproměnný je pojem označující stav, v němž se něco za daných okolností nemění.

pevný

Pevný znamená pevný, silný a pevný; odolný vůči změně, pohybu nebo porušení.

statický

Statický znamená neměnný, bez pohybu nebo změny; nezávislý na čase anebo na prostředí.

neměnící se

Neměnící se: trvalé, stálé, nezměněné, nezměnitelné, neproměnné, stálé.

proměnlivý

Proměnlivý znamená změnlivý nebo neustále se měnící, často se odkazuje na situace, které nejsou trvalé nebo stabilní.

klidný

Klidný je synonymní pro pohodový a bezproblémový; označuje situaci nebo stav, ve kterém se nenachází chaos, stres ani neklid.

nehybný

Neměnný, bez pohybu, stálý, nekončící, neschopný změny.

dynamický

Dynamický znamená pohyblivý, měnící se nebo proměnlivý. Používá se v oblasti fyziky, informatiky a dalších oborů.

Podobná synonyma

trvalý (svazek)

Trvalý svazek je stálý a ustálený soubor lidí, zákonů, organizací nebo věcí, který je stabilní a trvá dlouhou dobu.

nehybný (voda)

Nehybný voda znamená voda, která se nehýbá, je nečinná a není proudící.

klidný život

Život bez stresu, plný odpočinku, harmonie a pohody.

průběh (klidný)

Postup, vývoj, trvání něčeho ve vztahu k času, bez výrazných změn nebo překážek.

klidný člověk

Člověk s klidnou myslí, který snáší stres a nepříjemnosti s vyrovnaností a sebeovládáním.

stejný počet

Stejný počet znamená, že se jedná o stejnou číselnou hodnotu.

být stejný

Být stejný znamená mít stejnou vlastnost, hodnotu nebo charakteristiku.

nehybný (schéma)

Nehybný se vztahuje ke stavu, kdy se pohyb nebo činnost nedá realizovat. Jedná se o stav, ve kterém není možné se hýbat nebo provádět činnost.

stejný význam

Stejný: stejný, přesný, identický, srovnatelný, shodný.

nehybný (bod)

Nehybný bod je bod, který se nachází ve stejné pozici a není v pohybu.

trvalý (následek)

Trvalý následek je dlouhodobý, trvalý výsledek nebo důsledek dlouhodobého účinku.

klidný (spánek)

Klidný spánek je stav, kdy je člověk odpočatý a obvykle nevystaven žádným rušivým faktorům.

počet (pevný)

Počet je číslo nebo konkrétní množství určitého pojmu. Používá se k měření vztahů nebo jako míra pro srovnání.

stejný (názor)

Stejný názor = totožný názor, shodný názor.

klidný (krok)

Klidný krok je rytmický pohyb, který vyjadřuje harmonii, pokoj a mír.

pevný (ruka)

Silný, robustní, s dobrou fyzickou sílou.