Facebook

Nehybný - synonyma

Celkem nalezeno 16 synonym ke slovu nehybný.

Význam: Neměnný, bez pohybu, stálý, nekončící, neschopný změny.

nepohyblivý

Nepohyblivý označuje stav, kdy je něco nehybné, nečinné, bez pohybu.

nehnutý

Nemovitost, která není přenositelná a je pevně spojena se zemí.

nepohnutý

Nepohnutý = nehybný, nezměněný, trvalý, pevný.

bezvládný

Bezvládný - bez energie, síly nebo vitality; prázdný, nezajímavý a bezmocný.

nemovitý (majetek)

Nemovitý majetek je majetek, který je pevně uchován na jednom místě, jako jsou nemovitosti, zemědělské pozemky atd.

imobilní

Imobilní znamená schopnost pohybu omezenou, nebo úplně vyloučenou.

nepružný (administrativa)

Nepružný znamená, že postupy a procesy administrativy jsou pevně určeny a obtížně se mění.

pevný

Pevný se označuje jako odolný a neporušený; odolný vůči změnám a rozbití, nebo tuhý a neměnný.

statický

Statický se vztahuje k něčemu, co je pevné a nemění se; například statická elektřina, statický objem nebo statická pozice.

neživý

Neživý je to, co nemá život, co není schopno živých pohybů a nemá schopnost vnímat.

strnulý (kloub)

Strnulý kloub je stav, u kterého dochází k omezení pohyblivosti a svalového napětí.

ochrnutý

Ochrnutý označuje stav, kdy je narušena koordinace pohybů svalů, často způsobené poraněním míchy.

neměnný

Neměnný znamená stálý, nespolečný a trvalý. Označuje něco, co se nemění, zůstává stejné a nelze to změnit.

stálý

Stálý: trvalý, neměnný, pevný, nezměněný, vytrvalý, konstantní.

klidný

Klidný je synonymní pro pohodový a bezproblémový; označuje situaci nebo stav, ve kterém se nenachází chaos, stres ani neklid.

dynamický

Dynamický znamená pohyblivý, měnící se nebo proměnlivý. Používá se v oblasti fyziky, informatiky a dalších oborů.

Podobná synonyma

nechat si (majetek)

Nechat si je vyjádření, které znamená uchovat si majetek nebo vlastnictví.

neměnný (cena)

Neměnný = trvalý, nezměněný; užívá se k popisu ceny, která se nezměnila.

majetek

Majetek je souhrn všech hmotných a nehmotných statků, které má osoba nebo organizace.

konfiskovat <komu> (majetek)

Konfiskovat znamená zabavit (majetek) někomu.

nepružný

Nepružný je takový, co se nemění, je pevný a neochotný k změně.

rozmnožovat (majetek)

Zvyšovat množství majetku zvýšením jeho hodnoty.

nemovitý

Nemovitý je pojem označující majetek, který nemůže být přenášen z místa na místo (například pozemky, domy či jiné budovy).

strnulý

Strnulý znamená nehybný, neměnný, tuhý, napjatý nebo neschopný pohybu.

administrativa

Administrativa je činnost spojená s řízením a provozem v organizacích, podnikatelích nebo na jiných místech, jako jsou úřady, kanceláře a školy.

klidný (krok)

Klidný krok je rytmický pohyb, který vyjadřuje harmonii, pokoj a mír.

klidný život

Život bez stresu, plný odpočinku, harmonie a pohody.

převést <na koho> (majetek)

Přenést majetek na druhou stranu.

přepsat <na koho> (majetek)

Přepsat majetek: převést vlastnictví majetku na jinou osobu.

fixovat (kloub)

Fixovat kloub znamená zajišťovat jeho správnou polohu a stabilitu, aby nedošlo k jeho pohybu nebo posunu.

promrhat (majetek)

Promrhat znamená přežírat, obětovat, utrácet či ztratit majetek nebo peníze.

kloub

Kloub je mechanické spojení dvou nebo více kostí, které umožňuje pohyb a udržuje stabilitu končetin.

pevný (ruka)

Silný, robustní, s dobrou fyzickou sílou.