Facebook

Nehybný - synonyma

Celkem nalezeno 16 synonym ke slovu nehybný.

Význam: Neměnný, bez pohybu, stálý, nekončící, neschopný změny.

nepohyblivý

Nepohyblivý označuje stav, kdy je něco nehybné, nečinné, bez pohybu.

nehnutý

Nemovitost, která není přenositelná a je pevně spojena se zemí.

nepohnutý

Nepohnutý = nehybný, nezměněný, trvalý, pevný.

bezvládný

Bezvládný - bez energie, síly nebo vitality; prázdný, nezajímavý a bezmocný.

nemovitý (majetek)

Nemovitý majetek je majetek, který je pevně uchován na jednom místě, jako jsou nemovitosti, zemědělské pozemky atd.

imobilní

Imobilní znamená schopnost pohybu omezenou, nebo úplně vyloučenou.

nepružný (administrativa)

Nepružný znamená, že postupy a procesy administrativy jsou pevně určeny a obtížně se mění.

pevný

Pevný se označuje jako odolný a neporušený; odolný vůči změnám a rozbití, nebo tuhý a neměnný.

statický

Statický se vztahuje k něčemu, co je pevné a nemění se; například statická elektřina, statický objem nebo statická pozice.

neživý

Neživý je to, co nemá život, co není schopno živých pohybů a nemá schopnost vnímat.

strnulý (kloub)

Strnulý kloub je stav, u kterého dochází k omezení pohyblivosti a svalového napětí.

ochrnutý

Ochrnutý označuje stav, kdy je narušena koordinace pohybů svalů, často způsobené poraněním míchy.

neměnný

Neměnný znamená stálý, nespolečný a trvalý. Označuje něco, co se nemění, zůstává stejné a nelze to změnit.

stálý

Stálý: trvalý, neměnný, pevný, nezměněný, vytrvalý, konstantní.

klidný

Klidný je synonymní pro pohodový a bezproblémový; označuje situaci nebo stav, ve kterém se nenachází chaos, stres ani neklid.

dynamický

Dynamický znamená pohyblivý, měnící se nebo proměnlivý. Používá se v oblasti fyziky, informatiky a dalších oborů.

Podobná synonyma

strnulý

Strnulý významně znamená nehybný, ustrnulý nebo ztuhlý. Označuje to, že člověk či věc jsou ztuhlí nebo nehybní.

spravovat (majetek)

Správovat znamená udržovat, řídit a zajišťovat správné používání majetku.

klidný člověk

Člověk s klidnou myslí, který snáší stres a nepříjemnosti s vyrovnaností a sebeovládáním.

promrhat (majetek)

Promrhat znamená přežírat, obětovat, utrácet či ztratit majetek nebo peníze.

nemovitý

Nemovitý je pojem označující majetek, který nemůže být přenášen z místa na místo (například pozemky, domy či jiné budovy).

přepsat <na koho> (majetek)

Přepsat majetek: převést vlastnictví majetku na jinou osobu.

majetek

Majetek je souhrn hmotných a nehmotných statků, které jsou majitelem vlastněny. Tento pojem zahrnuje peníze, nemovitosti, pohledávky, zásoby a obchodní značky.

kloub

Kloub je mechanické spojení dvou nebo více kostí, které umožňuje pohyb a udržuje stabilitu končetin.

ochrnutý člověk

Ochrnutý člověk je člověk, který trpí úplnou nebo částečnou ztrátou pohybu nebo citlivosti ze zdravotních důvodů.

nepružný člověk

Nepružný člověk je neschopný ustoupit, změnit názor nebo adaptovat se změnám. Je zarytý a neochotný ke změně.

rozdělovat (majetek)

Rozdělovat znamená dělit majetek mezi lidi nebo skupiny lidí.

nepružný

Nepružný - nezměnitelný, nevratný, pevný, odolávající změně.

zraněný (kloub)

Zraněný kloub je stav, kdy dochází k poškození kloubu, v důsledku úrazu, zánětu nebo jiného onemocnění.

prohýřit (majetek)

Prohýřit znamená utrácet nebo rozmarně ztrácet majetek.

zabavit <komu> (majetek)

Zabavit majetek znamená postoupit tento majetek orgánům státní správy.

propít (majetek)

Propít (majetek) znamená rozhazovat nebo utrácet majetek nebo peníze bez myšlení na budoucnost.

počet (pevný)

Počet je číslo nebo konkrétní množství určitého pojmu. Používá se k měření vztahů nebo jako míra pro srovnání.

zablokovat (majetek)

Zablokování majetku znamená omezení jeho užívání nebo ovládání.