Facebook

Klidný - synonyma

Celkem nalezeno 18 synonym ke slovu klidný.

Význam: Klidný je synonymní pro pohodový a bezproblémový; označuje situaci nebo stav, ve kterém se nenachází chaos, stres ani neklid.

nečinný

Nečinný se rozumí bezčinný, neaktivní, nečinný, bezděčný, bezřečný, bezmocný.

nehybný

Nekončící, pevný, neměnný; nehybný popisuje stav, který se nemění, není pohyblivý a stojí na místě.

odpočívající

Odpočívající: se odpočívá; odpočívat znamená relaxovat, uvolnit se a užívat si příjemný odpočinek.

pohyblivý

Pohyblivý se týká schopnosti se pohybovat, přesouvat nebo měnit pozici.

poklidný

Poklidný znamená klidný, uvolněný a bezproblémový - bez stresu a napětí.

tichý

Tichý znamená bez zvuku, tichý, tichý, klidný, bez zvuku a nenápadný.

mírný

Mírný znamená přiměřený, umírněný, nenápadný, pokorný, šetrný a ohleduplný.

pokojný

Pokojný má význam klidný, mírumilovný, uklidňující, bez konfliktů a stresu.

neklidný

Neklidný je vyjádření stavu nebo situace, ve které je člověk nebo situace podrážděný, vzrušený nebo napjatý.

rušný

Rušný označuje něco, co je plné činnosti, lidí a ruchu. Může to být situace, místo nebo čas.

chladnokrevný

Chladnokrevný znamená to, že člověk se chová s klidem, racionálně a bez emocí.

rozvážný

Rozvážný je někdo, kdo je promyšlený, ve svých činech opatrný a myslí na důsledky svých činů.

nevzrušený

Nevzrušený znamená "klidný, bez známek přemýšlení, bez emocí, vyrovnaný".

stoický

Stoický se týká filosofického přístupu k životu, který se soustředí na duševní sílu, mírnost a odolnost vůči utrpení.

rozčilený

Rozčilený: velmi naštvaný, znechucený, vzteklý a podrážděný.

vzrušený

Vzrušený znamená plný energie, nadšení nebo vzrušení, například pro něco nového.

neměnný

Neměnný znamená, že je stálý, nezměněný a nezměnitelný.

dynamický

Dynamický znamená pohyblivý, měnící se nebo proměnlivý. Používá se v oblasti fyziky, informatiky a dalších oborů.

Podobná synonyma

rušný (trh)

Rušný trh je místo s velkým množstvím lidí, stánků a obchodů, kde se prodává mnoho věcí a služeb.

neměnný (zákon)

Neměnný zákon je zákon, který je nastaven na trvalou a nezměnitelnou úroveň.

být neklidný

Neustálé projevování nespokojenosti či nervozity, neschopnost klidu a pohodlí.

nehybný (voda)

Nehybný voda znamená voda, která se nehýbá, je nečinná a není proudící.

mírný (cena)

Mírný význam slova se týká ceny - je to cena, která není příliš nízká, ani příliš vysoká, ale střední - přijatelná.

nevzrušený (hlas)

Nevzrušený je klidný, uvolněný, bez známek vzrušení. Je to tichý, normální hlas.

nehybný (schéma)

Nehybný se vztahuje ke stavu, kdy se pohyb nebo činnost nedá realizovat. Jedná se o stav, ve kterém není možné se hýbat nebo provádět činnost.

nehybný (bod)

Nehybný bod je bod, který se nachází ve stejné pozici a není v pohybu.

neměnný (cena)

Neměnný = trvalý, nezměněný; užívá se k popisu ceny, která se nezměnila.

neklidný (spánek)

Neklidný spánek je stav, kdy se osoba během spánku často probouzí, trpí hlukem nebo silnou potřebou se pohybovat.