Facebook

Dynamický - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu dynamický.

Význam: Dynamický znamená pohyblivý, měnící se nebo proměnlivý. Používá se v oblasti fyziky, informatiky a dalších oborů.

rychlý

Rychlý je přídavné jméno, které označuje věc, osobu či akci, která je prováděna rychle nebo se odehrává velmi rychle.

silný

Silný znamená mít odolnost, sílu, vytrvalost a odhodlání.

statický

Statický znamená neměnný, konstantní; uvádí se obvykle v souvislosti s tím, že se něco změní nebo se u něčeho neočekává žádná změna.

pružný

Pružný znamená schopnost přizpůsobení se změnám, schopnost rychlé reakce a flexibilita.

flexibilní

Flexibilní označuje schopnost přizpůsobit se změnám bez vysoké ztráty kvality nebo výkonu.

klidný

Klidný je synonymní pro pohodový a bezproblémový; označuje situaci nebo stav, ve kterém se nenachází chaos, stres ani neklid.

nehybný

Neměnný, bez pohybu, stálý, nekončící, neschopný změny.

neměnný

Neměnný znamená, že je stálý, nezměněný a nezměnitelný.

Podobná synonyma

průběh (klidný)

Postup, vývoj, trvání něčeho ve vztahu k času, bez výrazných změn nebo překážek.

klidný (krok)

Klidný krok je rytmický pohyb, který vyjadřuje harmonii, pokoj a mír.

klidný (spánek)

Klidný spánek je stav, kdy je člověk odpočatý a obvykle nevystaven žádným rušivým faktorům.

neměnný (cena)

Neměnný = trvalý, nezměněný; užívá se k popisu ceny, která se nezměnila.

posel (rychlý)

Posel je osoba zasílající zprávy nebo poslání. Osoba, která přináší informace rychle a efektivně.

nehybný (schéma)

Nehybný se vztahuje ke stavu, kdy se pohyb nebo činnost nedá realizovat. Jedná se o stav, ve kterém není možné se hýbat nebo provádět činnost.

postup (rychlý)

Postup je systémický a organizovaný způsob, jak dosáhnout cíle rychle a efektivně.

velmi rychlý

Velmi rychlý: rychlejší než běžné, schopný rychlých akcí.

silný (řev)

Silný řev je intenzivní zvuk, který vyjadřuje sílu a hlasitost.

zápor (silný)

Zápor (silný) označuje odmítnutí nebo odpor k něčemu, je to silné a trvalé odmítnutí nebo odpor.

nehybný (bod)

Nehybný bod je bod, který se nachází ve stejné pozici a není v pohybu.

silný (náraz)

Silný náraz je intenzivní, rychlý a mohutný dopad nebo zásah, který může být destruktivní nebo škodlivý.

individualita (silný)

Individualita je vlastnost, která se vyznačuje odlišností, jedinečností a schopností jednotlivce dělat věci svým vlastním způsobem.

dojem (silný)

Silný dojem je intenzivní a hluboký vjem nebo pocit, který zůstává dlouho po jeho zažití.

neměnný (zákon)

Neměnný zákon je zákon, který je nastaven na trvalou a nezměnitelnou úroveň.

silný (pohlavek)

Silný je silný díky své síle, odvaze, odhodlání a schopnosti přemáhat překážky. Jeho vůdčí vlastnosti jsou vysoce ceněny a jeho energie může pomoci druhým dosáhnout cílů.

nehybný (voda)

Nehybný voda znamená voda, která se nehýbá, je nečinná a není proudící.

klidný život

Život bez stresu, plný odpočinku, harmonie a pohody.

klidný člověk

Člověk s klidnou myslí, který snáší stres a nepříjemnosti s vyrovnaností a sebeovládáním.