Facebook

Nečestný - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu nečestný.

Význam: Nečestný je způsob myšlení nebo chování, který je nespravedlivý nebo bezohledný k jiným lidem.

bezcharakterní

Bezcharakterní: nedostatečný nebo chybějící charakter; nedostatečně odvážný, nezodpovědný nebo bezcílný.

hanebný

Hanebný znamená odporný, zbabělý, hrubý, ohavný, zrůdný nebo hašteřivý.

potupný

Potupný je to, co je zneuctěné, ponížené, ponižující a neslušné.

nectný

Nectný je přívlastek označující bezohlednost, neuctivost a nerespektování druhých.

bezectný

Bezectný znamená rychlý, rychlého pohybu nebo jednání; rychlý jako vítr.

nedůstojný

Nedůstojný je to, co je nevhodné, nehodné a nepřiměřené situaci či chování.

Podobná synonyma

bezcharakterní člověk

Člověk bezcharakterní je ten, který nemá vlastní vůli, nerozhodnost, slabost, odhodlanost nebo morální hodnoty.

bezcharakterní (člověk)

Bezcharakterní člověk je někdo, kdo má nedostatek morálních hodnot a jeho jednání je bez váhy a míry.

hanebný čin

Hanebný čin je čin, který je za hranicí morálních, právních nebo etických standardů a je považován za závažný.