Facebook

Nalhat - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu nalhat.

Význam: Nalhat je slovo používané pro oklamání někoho nebo předstírání něčeho, co není pravda.

namluvit <co komu>

Namluvit - sdělit někomu něco verbálně, říci mu to.

napovídat

Naznačovat tajemství nebo odpovědi na tajemnou otázku, dávat náznaky.

nakecat

Nakecat znamená mluvit bezmyšlenkovitě, mluvit o ničem, mluvit dlouze nebo mluvit nesmysly.

Podobná synonyma

vydávat <co komu>

Vydávat: dávat něco do oběhu nebo komu, vydávat povolení, licenci, zaštítit.

sehrát <komu> (scénu)

Hrát někomu scénu, předvést jeho roli nebo představení.

vykouřit <ho komu>

Vykouřit znamená někomu něco dát kouřit nebo kouřit něco společně.

klanět se <komu n. čemu>

Klanět se je projev uctívání a úcty k někomu nebo něčemu, obvykle skládáním poklon nebo oslavováním.

dát <co komu> (pod nátlakem)

Dát někomu něco pod nátlakem znamená použít donucovací prostředky, aby člověk poskytl to, co se od něj požaduje.

dát <komu> radu

Poradit někomu, jak se zachovat, co udělat nebo co si myslet.

vyseknout <komu> (poklonu)

Vyseknout poklonu znamená uctít někoho pokleknutím a ukloněním se.

připsat <co komu>

Připsat znamená přidělit nebo přiřadit něco (peníze, odpovědnost, úkol) konkrétní osobě nebo skupině.

přibližovat se <komu n. čemu>

Přibližovat se znamená blížit se k něčemu.

líbit se <co komu>

Líbit se znamená být přitažlivým, zalíbit si někoho nebo něco.

vnutit <co komu>

Vnutit někomu něco: donutit ho, aby to přijal nebo akceptoval bez možnosti volby.

dovolit odejít <komu>

Povolit někomu odejít, aby mohl jít dál nebo jinam.

jít <komu> (klobouk)

Jít komu klobouk je vyjádření úcty, obdivu nebo poděkování.

dojít <co komu>

Dojít: dospět k výsledku nebo pochopení; dosáhnout cíle.

pochlebovat <komu>

Pochlebovat znamená vyjadřovat pochvalu nebo obdiv.

přisuzovat <co komu>

Přisuzovat: dávat někomu nebo něčemu určité vlastnosti, kvality nebo funkce.

nalhat <co komu>

Nalhat je slovní spojení, které znamená lhát někomu nebo něčemu. Jde o úmyslné lhaní k tomu, aby byla získána výhoda.

ukrást <co komu>

Ukrást něco někomu, bez jeho svolení a proti jeho vůli.

opatřit <co komu>

Opatřit: dát/poskytnout něco komu.

předhodit <co komu>

Předhodit znamená poskytnout něco někomu; dát ho mu nebo ho předat.

ublížit <komu>

Ublížit znamená fyzicky či psychicky poškodit člověka nebo způsobit mu bolest.

zabránit <komu v čem>

Zabránit: překážet někomu v něčem, udělat mu překážku, aby nemohl dosáhnout svého cíle.

pomoci <komu>

Pomoci někomu znamená věnovat čas nebo úsilí k uspokojení jeho potřeb.

připomenout <co komu>

Připomenout: znovu připomenout někomu informaci, nápad nebo povinnost.

darovat <co komu>

Darovat znamená dát něco někomu, aniž byste čekali něco na oplátku.

účtovat <co komu>

Účtovat znamená účelně a správně vést účetnictví, zaznamenávat obchodní transakce a vypočítat podíly.

zlořečit <komu>

Zlořečit znamená hanlivě a nadávat na někoho.

poslat dopis <komu>

Poslat dopis někomu: odeslat dopis konečnému adresátovi.

konkurovat <komu>

Konkurovat znamená soutěžit o stejnou věc nebo pozici, snažit se dosáhnout stejného výsledku jako někdo jiný.