Facebook

Napovídat - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu napovídat.

Význam: Naznačovat tajemství nebo odpovědi na tajemnou otázku, dávat náznaky.

namluvit <co komu>

Namluvit - sdělit někomu něco verbálně, říci mu to.

nakecat

Nakecat znamená mluvit bezmyšlenkovitě, mluvit o ničem, mluvit dlouze nebo mluvit nesmysly.

namluvit (hodně)

Vyjádřit nějaký názor nebo informace pomocí slov nebo řeči.

nahovořit

Nahovořit: vyslovit zvukem, mluvit.

nažvanit

Nažvanit se rozumí mluvit dlouze a mnoho o ničem, zbytečně se rozepisovat.

naznačovat <co komu>

Naznačovat znamená dávat náznaky, či napovídat druhé osobě, že se něco děje nebo má dělat.

nadhazovat

Nadhazovat znamená představovat něco nového nebo nápaditě odpovídat na otázku či představu.

nakusovat

Nakusovat znamená ochutnávat nebo ořezávat jídlo, aniž byste jídlo zcela snědli.

nalhat <co komu>

Nalhat je slovní spojení, které znamená lhát někomu nebo něčemu. Jde o úmyslné lhaní k tomu, aby byla získána výhoda.

předříkávat (hercům)

Předříkávání je technika, která umožňuje hercům získat lepší porozumění a připravenost před zahájením natáčení.

Podobná synonyma

zabavit <komu> (majetek)

Zabavit majetek znamená postoupit tento majetek orgánům státní správy.

vnutit <co komu>

Vnutit někomu něco: donutit ho, aby to přijal nebo akceptoval bez možnosti volby.

zajistit <co komu>

Zajistit znamená poskytnout, pomoci s něčím nebo zaručit, aby bylo něco dosaženo nebo zajištěno.

konkurovat <komu>

Konkurovat znamená soutěžit o stejnou věc nebo pozici, snažit se dosáhnout stejného výsledku jako někdo jiný.

pomoci <komu>

Pomoci: poskytovat někomu podporu nebo asistenci.

nalhat

Nalhat je slovo používané pro oklamání někoho nebo předstírání něčeho, co není pravda.

vynadat <komu>

Vynadat znamená jít proti někomu s otevřeným nebo skrytým napomenutím či kritikou.

ulehčit <komu>

Ulehčit znamená snížit či odstranit tíhu nebo zátěž, aby se mohla cítit lépe.

vyhýbat se <komu n. čemu>

Vyhýbat se je vyhnout se člověku nebo čemu, aby se vyhnul dané situaci.

vydávat <co komu>

Vydávat: dávat k dispozici, distribuovat, přidělovat.

postavit se <komu>

Postavit se znamená odvážně a statečně stát si za svým názorem a postojem a neustupovat.

vyhrožovat <komu>

Vyhrožovat je používat nebo vyjadřovat hrozbu nebo nátlak na někoho.

přitížit <komu>

Přitížit znamená přidat něco, co ztěžuje situaci.

hodně

Hodně je velké množství, nebo velký rozsah; také může znamenat silné projevy emocí, úcty nebo nadšení.

započítat <co komu>

Započítat znamená zahrnout do počítání, připočíst k něčemu.

vyjevit <co komu>

Vyjevit znamená ukázat, projevit nebo odhalit to osobě .

půjčit <co komu>

Půjčit: poskytnout něco druhému osobě, často na dobu určitou, s tím, že to bude vráceno.

vypovědět <komu> (válku)

Vypovědět válku znamená oznámit otevřenou válku, která může být mezi dvěma státy nebo mezi dvěma skupinami.

blahopřát <komu>

Blahopřát znamená vyjádřit gratulaci a podporu pro činnost nebo událost.

vyhlásit <komu> (válku)

Vyhlásit válku znamená oznámit stav války mezi jednotlivými státy nebo skupinami.

navlékat <co komu>

Navlékat znamená oblékat někomu něco nebo něčímu neco připínat, připevňovat, vkládat.

dojít <co komu>

Dojít: dospět k výsledku nebo pochopení; dosáhnout cíle.

připisovat <co komu>

Připisovat znamená přiřazovat nebo přičítat nějakou vlastnost, činnost nebo odpovědnost komukoliv.

tkvět <komu> v mysli

Tkvět v mysli znamená být vyrytý hluboko v mysli, zůstat i po dlouhou dobu v paměti.

konfiskovat <komu> (majetek)

Konfiskovat znamená zabavit (majetek) někomu.

odporovat <komu> (drze)

Odmítat příkazy nebo názory druhých, často s drzostí nebo odvahou.

být nevěrný <komu>

Být nevěrný znamená podvádět někoho ve vztahu, případně podvádět někoho, s kým máte závazek.

dát <komu> odměnu

Udělit někomu odměnu jako uznání či poděkování za jeho úspěchy nebo dobrou práci.

dávat (hodně)

Dávat znamená předávat něco jiné osobě nebo skupině lidí. Může to být čas, energii, finanční prostředky, materiální věci nebo laskavost.