Facebook

Napovídat - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu napovídat.

Význam: Naznačovat tajemství nebo odpovědi na tajemnou otázku, dávat náznaky.

namluvit <co komu>

Namluvit - sdělit někomu něco verbálně, říci mu to.

nakecat

Nakecat znamená mluvit bezmyšlenkovitě, mluvit o ničem, mluvit dlouze nebo mluvit nesmysly.

namluvit (hodně)

Vyjádřit nějaký názor nebo informace pomocí slov nebo řeči.

nahovořit

Nahovořit: vyslovit zvukem, mluvit.

nažvanit

Nažvanit se rozumí mluvit dlouze a mnoho o ničem, zbytečně se rozepisovat.

naznačovat <co komu>

Naznačovat znamená dávat náznaky, či napovídat druhé osobě, že se něco děje nebo má dělat.

nadhazovat

Nadhazovat znamená představovat něco nového nebo nápaditě odpovídat na otázku či představu.

nakusovat

Nakusovat znamená ochutnávat nebo ořezávat jídlo, aniž byste jídlo zcela snědli.

nalhat <co komu>

Nalhat je slovní spojení, které znamená lhát někomu nebo něčemu. Jde o úmyslné lhaní k tomu, aby byla získána výhoda.

předříkávat (hercům)

Předříkávání je technika, která umožňuje hercům získat lepší porozumění a připravenost před zahájením natáčení.

Podobná synonyma

uložit <co komu>

Uložit znamená přidělit nebo dát někomu něco pro uchování.

oznámit <co komu>

Oznámit komu co: sdělit informace, udělat něco známým.

posmívat se <komu>

Posmívat se (někomu) znamená vyjadřovat nespokojenost, ironii nebo pobavení nad něčím, co dotyčný udělal nebo řekl.

dát <co komu>

Dát komu něco: předat mu nebo jí něco, co patří nebo co chce, nebo co jim slouží jako služba.

dávat hlas <komu>

Dávat hlas je vyjádření souhlasu vůči něčemu nebo někomu. Znamená to hlasovat pro něco nebo někoho.

nalhávat <co komu>

Nalhávat je lhaní, kdy člověk komu něco tvrdí, i když to je nepravda, aby získal jeho prospěch nebo aby oklamal.

plést se <komu do čeho>

Plést se znamená vměšovat se do něčí práce, zasahovat nezvaně do čehokoliv, co nás nezajímá.

hodně

Hodně je velké množství, často udávající míru nebo míru intenzity. Označuje něco, co je mnohem více než obvykle, nebo je to obecné slovo pro výraznou nebo velkou míru.

ukládat <komu> (úkoly)

Ukládat úkoly znamená přidělovat jim úkoly nebo je přiřazovat a připomínat jejich splnění.

odseknout <komu> (hlavu)

Odseknout hlavu = způsobit smrt zlomením krčních obratlů.

stávat se podobným <komu>

Stát se podobným znamená postupně adoptovat podobné postoje, názory nebo chování.

přisuzovat <co komu>

Přisuzovat: dávat někomu nebo něčemu určité vlastnosti, kvality nebo funkce.

prohledávat <komu> (kapsy)

Prohledávat kapsy je činnost kontroly obsahu kapes, která se provádí za účelem nalezení ztracených, ukradených nebo schovaných věcí.

hodně velký

Obrovský, skutečně velký, mnohem větší než obvyklé.

určovat <co komu>

Určovat je stanovit, vymezit nebo rozhodnout co patří komu.

nepřiznat <co komu>

Nepřiznat - odmítnout něco přiznat; neuznat, že se něco stalo/nebo že je někdo vinný.

dokázat <komu> (vinu)

Ukázat, že dotyčný je zodpovědný za nějaké zločin nebo špatné jednání.

přidat se <ke komu>

Přidat se k někomu znamená stát se součástí skupiny nebo vykonávat stejnou činnost.

rozzlobit se (hodně)

Rozzlobit se znamená velmi silně se naštvat, být velmi naštvaný.

vysvětlit <komu co

Vysvětlit - to je ukázat/ objasnit něčemu/někomu jeho smysl a účel.

závidět <komu>

Závidět znamená projevovat závist a touhu po čemkoliv, co někdo jiný má.

trpět <co komu>

Trpět je prožívat bolest, utrpení nebo útrapy.

napomáhat (v uplatnění) <komu>

Napomáhat znamená přispívat k úspěšnému dosažení cíle, pomáhat, podporovat člověka nebo skupinu.

uznat <komu> (zkoušku)

Uznat (zkoušku) znamená přiznat, že dotyčná osoba získala potřebné znalosti a schopnosti, aby splnil požadavky zkoušky.

zasvětit <co komu>

Zasvětit znamená posvětit, věnovat někomu něco či se něčemu věnovat.

zošklivit se <co komu>

Ztratit sebevědomí, přestat se cítit dobře ve své kůži, prožívat negativní pocity.

nadržovat <komu>

Nadržovat znamená příznivě nakloněně jednat vůči někomu, často ve prospěch toho komu nadržujeme.