Facebook

Odplatit <co komu> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu odplatit <co komu>.

Význam: Odplatit: vykonat stejný čin jako druhému, aby se vyrovnala skládka nebo ztráta.

odměnit se <komu čím>

Odměnit se: dát někomu něco jako poděkování za úspěšnou práci.

odsloužit se

Ukončit činnost, práci nebo službu, zbavit se závazku nebo povinnosti.

vynahradit

Nahradit něco jiným, aby se zmírnil či odstranil nějaký škodlivý účinek.

Podobná synonyma

vysmát se <komu>

Vysmát se znamená smát se na účet někoho jiného a bez soucitu.

vysvětlit <komu co

Vysvětlit - to je ukázat/ objasnit něčemu/někomu jeho smysl a účel.

telefonovat <komu>

Volat/mluvit po telefonu s někým.

předat vzkaz <komu>

Předat vzkaz : předat informaci, sdělení, zprávu, myšlenku nebo názor někomu jinému.

odměnit se

Ocenit se, za odvedenou práci, obdržet nějakou formu osobní satisfakce a uznání.

namlouvat <co komu>

Namlouvat = vyjednávat, domlouvat, dojednávat, snažit se o uzavření dohody.

připisovat <komu> (vinu)

Uvalovat na někoho vinu, obviňovat ho z něčeho.

zabavit <komu> (majetek)

Zabavit (majetek): usilovat o oprávněnou konfiskaci majetku k následnému prospěchu a užitku státu.

ublížit <komu>

Ublížit znamená fyzicky nebo psychicky poškodit člověka nebo zvíře.

konkurovat <komu>

Konkurovat znamená soutěžit o stejnou věc nebo pozici, snažit se dosáhnout stejného výsledku jako někdo jiný.

stačit <komu v čem>

Stačit znamená být dostatečným pro něčí potřeby, požadavky nebo očekávání.

volat <komu>

Volat znamená zavolat někomu telefonem nebo jinou formou komunikace.

odloudit <komu> (ženu)

Odloudit někoho znamená unést ho nebo ho násilím odvést. Nejčastěji se týká odloudění ženy.

dovolit odejít <komu>

Povolit někomu odejít, aby mohl jít dál nebo jinam.

reptat <proti komu n. čemu>

Reptat: protestovat, vyjadřovat nesouhlas proti komu nebo čemu.

odvděčit se <komu čím>

Vrátit někomu laskavost či projevenou podporu; projevit vděčnost a odměnu za pomoc.

přibližovat se <komu n. čemu>

Přibližovat se znamená blížit se k něčemu.

odměnit se <komu>

Udělit někomu odměnu za dobrou práci nebo dobrý čin.

vydat <co komu>

Vydat znamená dát někomu něco, jako například vydat knihu, vydat pokyn, vydat rozsudek apod.

vyhrožovat <komu>

Dávat někomu najevo, že se bude dít něco negativního, pokud se nedodrží požadovaného chování.

uložit <co komu>

Uložit: přidělit, dát nebo svěřit někomu nebo něčemu.

příslušet <co komu>

Příslušet znamená patřit, být součástí, mít spojení, být závislý na čem/kom.

vynadat <komu>

Vynadat znamená jít proti někomu s otevřeným nebo skrytým napomenutím či kritikou.

nařídit <co komu>

Nařídit: přikázat něco konkrétnímu člověku, aby to udělal; příkaz; pověřit někoho něčím.

překážet <komu>

Bránit někomu ve splnění jeho cílů, zabránit mu v postupu.

překážet <co komu>

Překážet znamená zabránit někomu v dosahování cíle nebo realizaci úkolu.

určovat <co komu>

Určovat je stanovit, vymezit nebo rozhodnout co patří komu.

rozběhnout se <komu> (naproti)

Udělat velký krok napříč místem a začít běžet směrem k někomu.