Facebook

Nakecat - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu nakecat.

Význam: Nakecat znamená mluvit bezmyšlenkovitě, mluvit o ničem, mluvit dlouze nebo mluvit nesmysly.

napovídat (hodně)

Napovídat znamená poskytovat náznaky nebo nápovědy, aby pomohlo vysvětlit nebo předpovědět něco.

namluvit

Říct nebo sdělit něco nahlas, namluvit je mluvit, vyslovit.

nažvanit

Nažvanit znamená mluvit hlasitě a namísto mluvení se snažit přesvědčit druhé o svých názorech.

natlachat

Natlačit, doslovně "tlačit dovnitř", znamená přimět někoho nebo něco, aby se vyhnul nebo byl vtažen do něčeho.

namluvit <co komu>

Namluvit - sdělit někomu něco verbálně, říci mu to.

napovídat

Naznačovat tajemství nebo odpovědi na tajemnou otázku, dávat náznaky.

Podobná synonyma

vštěpovat <co komu>

Vštěpovat znamená učit, dávat někomu naučené znalosti a dovednosti.

oznámit <co komu>

Oznámit něčemu někomu: sdělit informace, říct nahlas.

nabít <komu>

Nabít znamená poskytnout té osobě informace, pomoci nebo inspiraci.

dát úplatek <komu>

Darovat peníze nebo jinou výhodu (např. úlevu) nekalým způsobem někomu, aby se vyhnul spravedlivému rozhodnutí nebo postihu.

napovídat (klepů)

Napovídat = naznačovat něco těm, kteří to nevědí, dávat věcné nápovědy, aby si našli odpověď sami.

půjčit <komu>

Půjčit znamená poskytnout mu nějaký věcný majetek nebo služby na dobu určitou, které se musí po uplynutí této doby vrátit.

vydat <co komu>

Vydat: dodat něco komu; podat; poskytnout; dát do vlastnictví.

naznačovat <co komu>

Naznačovat znamená dávat náznaky, či napovídat druhé osobě, že se něco děje nebo má dělat.

dát <komu> facku

Udeřit druhého fyzicky, fyzicky jej napomenout.

překazit <co komu>

Překazit: zabránit někomu v dosáhnutí jeho cílů, zmařit někomu jeho úmysly.

svěřit <komu> (funkci)

Předat někomu konkrétní odpovědnost a pravomoci pro správu úkolu nebo funkce.

kukat (hodně)

Kukat znamená důkladně prozkoumat, prohlížet nebo zkoumat něco intenzivně.

napomáhat (v uplatnění) <komu>

Napomáhat znamená přispívat k úspěšnému dosažení cíle, pomáhat, podporovat člověka nebo skupinu.

hodně

Hodně znamená velkou míru nebo počet čehokoli. Je to synonymum pro pojmy jako "mnoho" nebo "velké množství".

uložit <co komu>

Uložit: Dodat (něco) na vyžádání, přidělit (něčemu) trvalou pozici nebo místo.

splňovat <komu> (přání)

Splnit něčí přání znamená, že člověk nebo skupina lidí uspokojí očekávání druhých.

polichotit <komu>

Polichotit znamená říci něco příjemného, aby člověk pocítil uspokojení nebo pochvalu.

posílat <co komu>

Posílat: předávat informace nebo materiály někam, obvykle prostřednictvím pošty nebo internetu.

odlákat <komu> (děvče)

Odlákat - odvést někoho od něčeho, udržet někoho od činnosti nebo od někoho jiného.

hrozit <komu>

Hrozit znamená vyhrožovat nebo dávat najevo, že se něco stane, pokud se nesplní nějaké požadavky.

tkvět <komu> v mysli

Tkvět v mysli znamená být vyrytý hluboko v mysli, zůstat i po dlouhou dobu v paměti.

kývat <komu>

Kývat na něco/někoho (například souhlasit) - přijmout, schválit návrh/žádost/výzvu.

vykreslit <co komu>

Vykreslit znamená zobrazit či popsat něco ve formě obrázku nebo slov.

způsobit <komu> škodu

Uškodit někomu; ohrozit jeho zdraví, majetek nebo dobré jméno.

opřít se <komu>

Opřít se znamená odmítnout nebo odporovat něčemu, co říká nebo dělá.

účtovat <co komu>

Účtovat znamená vést účetní doklady, zaznamenat finanční transakce a vyúčtovat jejich výsledek.

namlouvat <co komu>

Namlouvat = vyjednávat, domlouvat, dojednávat, snažit se o uzavření dohody.

odpírat <co komu>

Odpírat: odmítnout něčemu nebo někomu něco, čeho je mu právem náležito.

stačit <co komu>

Stačit: dostatečně uspokojit, poskytnout to, co je potřeba.

sdělit <co komu>

Sdělit: poskytnout informaci nebo oznámit něco komu.