Facebook

Nakecat - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu nakecat.

Význam: Nakecat znamená mluvit bezmyšlenkovitě, mluvit o ničem, mluvit dlouze nebo mluvit nesmysly.

napovídat (hodně)

Napovídat znamená poskytovat náznaky nebo nápovědy, aby pomohlo vysvětlit nebo předpovědět něco.

namluvit

Říct nebo sdělit něco nahlas, namluvit je mluvit, vyslovit.

nažvanit

Nažvanit znamená mluvit hlasitě a namísto mluvení se snažit přesvědčit druhé o svých názorech.

natlachat

Natlačit, doslovně "tlačit dovnitř", znamená přimět někoho nebo něco, aby se vyhnul nebo byl vtažen do něčeho.

namluvit <co komu>

Namluvit - sdělit někomu něco verbálně, říci mu to.

napovídat

Naznačovat tajemství nebo odpovědi na tajemnou otázku, dávat náznaky.

Podobná synonyma

nepřiznat <co komu>

Nepřiznat - odmítnout něco přiznat; neuznat, že se něco stalo/nebo že je někdo vinný.

přizvukovat <komu>

Přizvukovat znamená podporovat, schvalovat či podtrhovat názor, myšlenku nebo jednání dané osoby.

vlepit <komu> (pohlavek)

Vlepit (komu) znamená dát mu pohlavek nebo ránu.

dát <komu> ránu

Udeřit fyzicky člověka, aby došlo k bolesti a zranění.

dát <komu> (titul)

Udělit někomu titul či jinou poctu.

dát <co komu>

Dát někomu: poskytnout mu cokoliv, co má; předat, přenechat, zaslat či zapůjčit.

mít důvěru <ke komu>

Mít důvěru ke komu znamená věřit v jeho schopnosti, čestnost a štěstí. Znamená podporovat a být věrný.

prokázat <komu> (službu)

Prokázat službu znamená poskytnout mu výhody, pomoc či podporu.

dopřávat <komu čeho>

Dopřávat čemukoli znamená poskytnout něco, co je významné pro užitek, potěšení nebo užitek druhým.

provést cunnilingus <komu>

Provést cunnilingus je orální sexuální akt, při kterém se partner líbá, olizuje a sáňkuje po ženském genitálu.

přidělovat <co komu>

Přidělovat znamená rozdělovat či přiřazovat něco komu.

uložit <komu> (práci)

Uložit práci znamená předat jeho práci včas a v pořádku někomu jinému.

zatelefonovat <komu>

Volat někomu na telefon.

působit <komu> bolest

Fyzicky či psychicky trápit člověka, vyvolávat u něj bolest.

přibližovat se <komu n. čemu>

Přibližovat se znamená blížit se k něčemu.

odpustit <komu> (trest)

Odpustit (trest) znamená zmírnit nebo zrušit trest pro danou osobu.

hodně zlobit

Provokovat druhé, vyvolávat konflikty a vyvolávat obecnou nevoli.

zošklivit <co komu>

Znehodnotit vzhled někoho nebo něčeho.

upéci (hodně)

Upečení něčeho dosáhnout velmi dobrých výsledků nebo úspěch díky úsilí, pečlivosti a důslednosti.

nedovolit <co komu>

Nedovolit: označuje tak zakázat něco komu nebo něčemu.

zavřít <komu> hubu

Umlčet kohokoliv, něco nebo někoho zastavit v jejich nebo jeho mluvení.

odpovědět <komu> rázně

Jednoznačně a důrazně odpovědět na dotaz konkrétní osoby.

dostávat se <komu čeho>

Dostávat se znamená úspěšně dosahovat cíle nebo postupovat směrem k něčemu.

vyčinit <komu>

Vyčinit znamená napravit chybu, kterou dotyčný udělal, a přimět ho, aby se za ní omluvil.

hodně

Hodně je příslovce, které se používá k označení vysokého stupně intenzity, frekvence, množství nebo stupně.

nedat <co komu>

Nedat: odmítnout někomu dát něco, neposkytnout něčemu souhlas.

přimykat se <ke komu>

Přimykat se k něčemu znamená dělat všechno pro dosáhnutí toho cíle, ale zároveň se plně podřídit tomu, kdo má větší moc.

odejmout <co komu>

Odejmout znamená vzít něco od někoho nebo něčeho.

předčítat <co komu>

Předčítat: číst něco před publikem, představovat někomu text nebo učivo.