Facebook

Vzbouřit se <proti komu> - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu vzbouřit se <proti komu>.

Význam: Vzbouřit se znamená vyjádřit nesouhlas, vystoupit proti něčemu nebo někomu.

postavit se (na nohy)

Posadit se na nohy a zvednout se, aby člověk mohl stát a chodit.

vstát

Vstát znamená vstoupit do aktivního stavu z pozice ležení nebo sedu.

lehnout

Lehnout se znamená uložit se do ležící pozice, většinou na zádech nebo břiše.

revoltovat

Revoltovat znamená vzbouřit se proti něčemu, protestovat nebo vyjádřit nespokojenost.

být loajální

Být loajální znamená být věrný, oddaný, povinný a zodpovědný. Loajalita zahrnuje vyjádření sounáležitosti s někým, něčím nebo něčím.

zvednout se

Zvednout se znamená dostat se do pozice, ve které jste byli dříve, nebo jít dopředu.

zdvihnout se

Vzchopit se, vymanit se z něčeho, vzepřít se, vstát zpět na nohy.

vztyčit se

Vztyčit se znamená postavit se do pozoru a přitom dobře držet tělo v přímce.

vzniknout (zmatek)

Vzniknout znamená být vytvořený nebo začít existovat, obvykle ze zmatku nebo chaosu.

nastat

Nastat: přijít, dostavit se; případně nastat: dojít do fáze, kdy se něco stane.

vypuknout

Vypuknout znamená náhle vybuchnout, zesílit, vyostřit se, vygradovat.

Podobná synonyma

oddělit (nohy)

Rozdělit nohy, od sebe je od sebe odtrhnout, vzdálenost mezi nimi zvětšit.

postavit

Postavit znamená vybudovat, vytvořit, založit nebo zesílit strukturu či objekt.

postavit (dům)

Vybudovat, stavět, postavit dům; vytvořit trvalou stavbu, která bude sloužit jako bydlení.

vzniknout

Vzniknout znamená vznikat, objevovat se, pojímat se do existence.

nastat (jaro)

Příchod jara; vnášení svěžího vzduchu, slunce, zeleně, barvy a tepla.

lehnout si

Lehnout si znamená uvolnit se, položit se na zem nebo na postel, abychom se mohli odpočinout, relaxovat nebo spát.

loajální

Loajální znamená věrný, oddaný, nesporný; je to přívlastek vyjadřující věrnost vůči něčemu nebo někomu.

zmatek

Zmatek je stav úzkosti, chaosu a nejistoty, kdy se člověk ocitne v situaci, ve které nemůže pochopit ani jednoznačně rozhodnout.

nastat (smrt)

Umřít, skončit, přestat existovat.

postavit auto (na parkoviště)

Parkovat auto na místo.

postavit se (na chodník)

Stavět se na chodníku znamená udržet si vlastní pozici a odmítnout se podrobit.

postavit proti sobě

Postavit proti sobě: srovnávat, porovnávat, stavět proti sobě, konfrontovat.

vzniknout (život)

Vzniknout znamená začít existovat, být zrozen nebo se narodit.

lehnout (obilí)

Lehnout obilí znamená jeho vysetí na pole.

zdvihnout

Zvednout, vystoupit, podpořit, zvednout se; zvednout se z jeho/jejího místa.

postavit se <za co>

Postavit se za něco: vyjádřit se ve prospěch, ochranu nebo podporu něčeho.

vztyčit (kříž)

Postavit nebo umístit do vzpřímeného stavu, např. kříž.

postavit přehradu

Vybudovat stavbu, která obepne vodu a zabrání jejímu úniku.

zvednout (pohár)

Vztyčit pohár, aby se oslavil úspěch nebo vítězství.

nastat (ticho)

Nastat znamená přijít, objevit se, usadit se - ve smyslu vládnout nastat ticho znamená, že všude panuje klid a ticho.

postavit se (před soud)

Postavit se před soud: stát se obžalovaným, zodpovídat se z obvinění a případně čelit trestu.

nastat (sucho)

Pojem "nastat" označuje náhlé vyvolání něčeho nebo něčího; vyvolání se může týkat situace, události nebo osoby.