Facebook

Půjčit <komu> (peníze) - synonyma

Celkem nalezeno 16 synonym ke slovu půjčit <komu> (peníze).

Význam: Půjčit peníze: poskytnout finanční prostředky k užití druhé straně, často s určením splácení.

vložit <co kam>

Vložit znamená přidat nebo vložit něco do jiného prostředí.

strčit

Strčit znamená fyzicky přitlačit nebo vrazit něco do něčeho.

zastrčit

Zastrčit znamená dát něco dovnitř, vložit, skrýt nebo schovat.

uložit (spis)

Uložit je uchovat v bezpečí, aby byl později snadno dostupný.

uschovat

Uschovat znamená uložit nebo uchovat něco bezpečně, aby se zachovalo nebo získalo později.

položit <co kam> (omylem)

Položit znamená umístit nebo dát něco na určené místo.

podložit (stůl)

Podložit (stůl) znamená umístit něco pod něj aby byl stabilní a pevný.

opřít

Opřít se znamená položit něco na něco jako podpůrný bod, nebo se o to opřít tělem, aby bylo zajištěno pevné držení.

zřídit (ústav)

Zřídit znamená vytvořit, založit nebo uspořádat ústav, organizaci nebo instituci.

vybudovat

Vybudovat znamená postavit nebo stvořit strukturu, objekt nebo systém z nuly.

vytvořit

Vytvořit znamená vyprodukovat nebo vytvářet něco nového, nebo změnit existující věc.

olemovat

Olemovat znamená chránit nebo bránit někoho nebo něco.

zahnout

Zahnout znamená odklonit se z původního směru; změnit směr, zabočit.

vzít za základ

Brát za základ znamená použít něco jako základ pro budoucí úspěch či akci.

vyjít <z čeho>

Vyjít z čeho znamená opustit, odejít, dostat se ven z něčeho.

vypomoci (finančně)

Vypomocí se rozumí finanční podpora, která může být poskytnuta konkrétní osobě, skupině nebo organizaci.

Podobná synonyma

začlenit <co do čeho>

Začlenit znamená zařadit něco do určité struktury nebo celku.

pocházet <z čeho>

Pocházet znamená být původem nebo začátkem odpovídajícího času nebo místa.

ústav

Ústav je organizace, která poskytuje zdravotní péči, vzdělávání nebo zaměstnání.

být příčinou <čeho>

Být příčinou čeho: být zdrojem něčeho, co má následky nebo důsledky.

zahalovat <co do čeho>

Zahalovat znamená pokrýt nebo zakrýt něčím co je dostatečně silné na to, aby neprozradilo to, co je skryto.

odrazovat <koho od čeho>

Odrazovat znamená působit proti něčímu cíli či snaze, bránit jeho dosahování.

opřít se <komu>

Opřít se znamená odmítnout nebo odporovat něčemu, co říká nebo dělá.

vzít zřetel <na co>

Vzít zřetel na znamená zohlednit, vzít v úvahu při rozhodování nebo jednání.

dbalý <čeho>

Dbalý je označení pro osobu, která je pečlivá a dbá na detail, přičemž se snaží o dosažení vysoké kvality a spolehlivosti.

zmocňovat se <čeho>

Užívat si něčeho nezákonně, bez povolení nebo oprávnění.

znamení <čeho>

Znamení je symbol, který má nějaký specifický význam. Obvykle se vztahuje k nějakému náboženství, kultuře nebo události.

dopustit se <čeho>

Dopustit se - udělat něco nebo činit nějakou chybu.

vzít <z čeho>

"Vzít" znamená získat nebo uchopit danou věc.

dostat <koho do čeho>

Dostat: přivést/dostat někoho do daného stavu/situace.

vyjít <kam>

Vyjít znamená opustit nějaké místo, například domov, město nebo země.

zbavit se <čeho>

Odstranit, zbavit se čeho nežádoucího.

dovtípit se <čeho>

Uhodnout, co druhá osoba myslí, nebo má na mysli.

hledět si <čeho>

Hledět si čeho znamená dbát na to, aby se o něco staralo nebo se o ně postaralo.

uložit

Uložit znamená zaznamenat, uchovat nebo uložit data, informace, soubor nebo informační zdroj.

ovíjet <co kolem čeho>

Ovíjet znamená obmotávat kolem něčeho pásy, pásky, hadříky, provazy apod.

vyslovení <čeho>

Vyslovení: čeho - Zkratka pro "čeho se týká", označuje otázku "o čem je řeč?".

ujímat se <čeho>

Ujímat se: přijmout na sebe riziko nebo odpovědnost za něco.

chopit se <čeho>

Chopit se čeho znamená získat do svého vlastnictví nebo se ujmout činnosti, čeho se týče.

zprostit <čeho>

Zprostit se znamená osvobodit se od něčeho; uvolnit se, zbavit se.

položit na místo

Přesunout něco na správné místo; obnovit původní pořádek.

vzít na sebe

Vzít na sebe znamená převzít odpovědnost za něco a přijmout následky svých činů.

vyklouznout <z čeho>

Vyklouznout z čeho je doslova uvolnit se nebo uniknout z něčeho, co je obtížné či nepříjemné.

vzdát se <čeho>

Vzdát se čeho: odpustit, opustit nebo toho zříci.

dát se <do čeho>

Dát se: začít se angažovat; zapojit se; začít se věnovat.