Facebook

Míjet - synonyma

Celkem nalezeno 17 synonym ke slovu míjet.

Význam: Míjet znamená projít nebo projet kolem něčeho či někoho rychle bez zastávky, obvykle z důvodu úspory času nebo úspor energie.

plynout (čas)

Plynout znamená postupovat pomalu a bez zastavení; jako by byl čas tekoucí proudem.

ubíhat

Ubíhat znamená postupně se vzdalovat nebo mizet.

utíkat

Utíkat znamená rychlé pohybovat se z místa na místo a opouštět místo, kde se člověk právě nachází.

uplývat

Uplyvat je postupné a nevratné ubývání času nebo něčeho jiného.

nezasahovat (cíl)

Nezasahovat znamená držet se stranou a nenechat se zapojit do situace.

netrefovat (terč)

Netrefovat znamená minout cíl, nezasáhnout do terče.

nevšímat si <čeho>

Ignorovat; nevšímat si čeho.

ignorovat

Ignorovat znamená přehlížet nebo předstírat, že něco neexistuje.

opomíjet

Opomíjet znamená zapomenout na něco nebo někoho, nezohlednit a nevzít v úvahu.

ztrácet se

Ztrácet se znamená být ztracen nebo zmaten, být ztracený v neznámém místě nebo situaci.

zanikat

Zanikat znamená postupně mizet, vymírat nebo zcela zmizet.

utrácet (peníze)

Utrácet znamená vynakládat peníze na různé věci.

plynout (léta)

Plynout značí jít, ubíhat, běžet časem, vztahuje se to hlavně k létům, která jako by se přelévala jedno do druhého.

utíkat <kam>

Utíkat je pohyb z jednoho místa na druhé, obvykle s cílem uniknout nebo utéci před něčím nebo někým.

běžet

Význam slova běžet je pohybovat se rychle na vlastních nohou, jít nebo jít dlouhou vzdálenost. To může být zamýšleno jako sportovní aktivita, jako je běh, nebo jako způsob přepravy.

prchat

Vyhýbat se, opustit nebo se rychle pohybovat z místa na místo; utíkat.

směřovat <kam> (cesta)

Směřovat je určit směr, kterým se přesouváme, abychom dospěli do určitého cíle. Je to proces, kdy určíme cestu, kterou se vydáme, abychom dospěli do požadovaného místa.

Podobná synonyma

vyvléci se <z čeho>

Vyvléci se: odstranit oblečení, obuvi či jiného předmětu z těla nebo z části těla.

vyndat <co z čeho>

Vyndat: odebrat (co) z (čeho) pomocí vyjmutí, vytažení.

opatřit (peníze)

Získat finanční prostředky, zaplatit peníze, získat prostředky, získat finanční zdroje.

zamíchat se <do čeho>

Zamíchat se: udělat rychlý pohyb, míchat či mícháním kombinovat nějaké ingredience.

ignorovat <co>

Ignorovat znamená přehlížet nebo nevěnovat pozornost něčemu, co bylo řečeno nebo uděláno.

dopátrat se <čeho>

Dopátrat se znamená získat informace o něčem, vyšetřit příčinu či okolnosti nečeho.

cesta

Cesta je přirozený nebo umělý průchod pro pohyb osob nebo věcí. Může to být konkrétní cestovní trasa, ale také metafora pro životní cestu.

dbalý <čeho>

Dbalý je označení pro osobu, která je pečlivá a dbá na detail, přičemž se snaží o dosažení vysoké kvality a spolehlivosti.

házet <co do čeho>

Házet znamená hodit něco z místa na místo, např. míč, hřebík, kamen apod.

pouštět se <do čeho>

Začít se angažovat nebo se pustit do něčeho nového.

peníze

Peníze jsou finanční prostředky a platební prostředek, který se využívá k nákupu zboží a služeb.

želet <čeho>

Želet znamená požadovat něco většího nebo lepšího; často se vztahuje k tomu, že vyžadujeme lepší služby nebo produkty.

vycházet <z čeho>

Vycházet znamená opírat se o něco, vyplývat z něčeho nebo vyjít z něčeho.

dokonání <čeho>

Dokonání je proces, při kterém je něco dokončeno nebo dokončeno.

účastnit se <čeho>

Být součástí čehosi; dělat něco společně s ostatními nebo se na něm podílet.

obávat se <čeho>

Být znepokojený či ohrožený; mít obavy z něčeho.

osvobodit se <z čeho>

Zbavit se něčeho, co omezuje nebo brání, a získat svobodu.

plynout

Plynout znamená přirozeně proudit, tekoucí proudit nebo postupovat.

ukázka <čeho>

Ukázka je vzorek či příklad určitého druhu, např. produktu, procesu nebo schopnosti, který je použit pro demonstrování či zkoušení.

dostat se <z čeho> (obratně)

"Dostat se" znamená dosáhnout něčeho, získat něco, dosáhnout cíle či místa.

dopracovat se <čeho>

Dopracovat se čeho znamená dosáhnout požadovaného výsledku, dokončit úkol nebo proces do jeho konečné fáze.

vložit <co do čeho>

Vložit je umístit něco do něčeho. Např. vložit klíč do zámku.

zasahovat <do čeho>

Intervenovat; jednat proti něčemu, případně zasahovat do něčeho.

přidávat <co do čeho>

Přidávat znamená připojit něco k něčemu jinému, aby toho bylo více.

plést se <do čeho>

Plést se: zamotat se, zmatkovat, ztrácet se, uvádět se v omyl.

zaplést se <do čeho>

Zaplést se: použít návaznost, aby se něco spojilo do jednoho celku.

dosáhnout <čeho>

Dosáhnout: dosáhnout cíle, úspěchu nebo výsledku po dlouhém úsilí.

domáhat se <čeho>

Domáhat se: trvat na něčem; požadovat něco s odhodláním a pevnou vůlí.

domoci se <čeho>

Domoci se čeho znamená dosáhnout úspěchu, dokončit něco, čeho jsme chtěli dosáhnout.