Facebook

Směřovat <kam> (cesta) - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu směřovat <kam> (cesta).

Význam: Směřovat je určit směr, kterým se přesouváme, abychom dospěli do určitého cíle. Je to proces, kdy určíme cestu, kterou se vydáme, abychom dospěli do požadovaného místa.

plynout (léta)

Plynout značí jít, ubíhat, běžet časem, vztahuje se to hlavně k létům, která jako by se přelévala jedno do druhého.

míjet

Míjet znamená projít nebo projet kolem něčeho či někoho rychle bez zastávky, obvykle z důvodu úspory času nebo úspor energie.

utíkat <kam>

Utíkat je pohyb z jednoho místa na druhé, obvykle s cílem uniknout nebo utéci před něčím nebo někým.

běžet

Význam slova běžet je pohybovat se rychle na vlastních nohou, jít nebo jít dlouhou vzdálenost. To může být zamýšleno jako sportovní aktivita, jako je běh, nebo jako způsob přepravy.

prchat

Vyhýbat se, opustit nebo se rychle pohybovat z místa na místo; utíkat.

Podobná synonyma

utíkat

Utíkat znamená rychlé pohybovat se z místa na místo a opouštět místo, kde se člověk právě nachází.

plynout

Plynout znamená přirozeně proudit, tekoucí proudit nebo postupovat.

plynout <co z čeho>

Plynout znamená procházet nebo stékat postupně, bez většího odporu nebo obtíží.

utíkat (zločinec)

Utíkat: opustit místo, aby se uniklo trestu nebo jinému nebezpečí.

prchat <co>

Prchat: rychle utíkat, unikat z nebezpečné situace.

míjet se

Míjet se znamená projíždět se navzájem nebo minout se na krátkou vzdálenost.

plynout (dny)

Plynout znamená procházet nebo ubíhat (časem); obrazně řečeno „plynou“ dny – ubíhají rychle.

míjet (dny)

Míjet znamená rychle projít či přejít, prožít nebo promarnit čas, dny, či dobu.

míjet (roky)

Míjet znamená ubíhat, plynout, procházet, čas plyne rychle a člověk nepřímo prožívá, jak roky utíkají.

plynout (zisk)

Plynout znamená obdržet profit, užitek nebo zisk.

plynout (čas)

Plynout znamená postupovat pomalu a bez zastavení; jako by byl čas tekoucí proudem.