Facebook

Plynout (léta) - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu plynout (léta).

Význam: Plynout značí jít, ubíhat, běžet časem, vztahuje se to hlavně k létům, která jako by se přelévala jedno do druhého.

míjet

Míjet znamená projít nebo projet kolem něčeho či někoho rychle bez zastávky, obvykle z důvodu úspory času nebo úspor energie.

utíkat <kam>

Utíkat je pohyb z jednoho místa na druhé, obvykle s cílem uniknout nebo utéci před něčím nebo někým.

běžet

Význam slova běžet je pohybovat se rychle na vlastních nohou, jít nebo jít dlouhou vzdálenost. To může být zamýšleno jako sportovní aktivita, jako je běh, nebo jako způsob přepravy.

prchat

Vyhýbat se, opustit nebo se rychle pohybovat z místa na místo; utíkat.

směřovat <kam> (cesta)

Směřovat je určit směr, kterým se přesouváme, abychom dospěli do určitého cíle. Je to proces, kdy určíme cestu, kterou se vydáme, abychom dospěli do požadovaného místa.

Podobná synonyma

cesta

Cesta je trasa, kterou lze procházet nebo jet, obvykle vedoucí k určitému cíli.

směřovat

Směřovat znamená usilovat o cíl, za kterým se snažíme směřovat. Znamená to zaměřit se na dosahování něčeho.

míjet <co>

Míjet: projíždět vedle čehosi nebo někoho, aniž by se zastavilo.

cesta (letadlem)

Cesta letadlem je přeprava osob nebo zboží z jednoho místa na druhé pomocí letadla.

utíkat

Utíkat: rychle se pohybovat v opačném směru, aby se uniklo nebezpečí, útoku nebo trestu.

běžet (namáhavě)

Běžet znamená provádět pohyby, při kterých se nohy střídavě odráží od země, může to být rychlé, pomalé nebo namáhavé.

míjet (vesnici)

Míjet znamená projet nějakým způsobem kolem, ale ne zastavit se, nebo nezůstat dlouho. Například míjet vesnici znamená projet kolem, nezastavit se a nezůstat dlouho.

běžet kolem (náměstí)

Běžet kolem něčeho znamená okružní trasu kolem něčeho, jako je náměstí.

směřovat k cíli

Jít správným směrem k dosažení určitého cíle.

prchat <co>

Prchat: rychle utíkat, unikat z nebezpečné situace.

míjet (dny)

Míjet znamená rychle projít či přejít, prožít nebo promarnit čas, dny, či dobu.

směřovat (do hospody)

Směřovat do hospody znamená jít do restaurace nebo do baru s úmyslem konzumovat jídlo nebo nápoje.