Facebook

Plynout (léta) - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu plynout (léta).

Význam: Plynout značí jít, ubíhat, běžet časem, vztahuje se to hlavně k létům, která jako by se přelévala jedno do druhého.

míjet

Míjet znamená projít nebo projet kolem něčeho či někoho rychle bez zastávky, obvykle z důvodu úspory času nebo úspor energie.

utíkat <kam>

Utíkat je pohyb z jednoho místa na druhé, obvykle s cílem uniknout nebo utéci před něčím nebo někým.

běžet

Význam slova běžet je pohybovat se rychle na vlastních nohou, jít nebo jít dlouhou vzdálenost. To může být zamýšleno jako sportovní aktivita, jako je běh, nebo jako způsob přepravy.

prchat

Vyhýbat se, opustit nebo se rychle pohybovat z místa na místo; utíkat.

směřovat <kam> (cesta)

Směřovat je určit směr, kterým se přesouváme, abychom dospěli do určitého cíle. Je to proces, kdy určíme cestu, kterou se vydáme, abychom dospěli do požadovaného místa.

Podobná synonyma

utíkat

Utíkat znamená rychlé pohybovat se z místa na místo a opouštět místo, kde se člověk právě nachází.

cesta

Cesta je průchod, cíl nebo trasa, kterou lidé nebo objekty mohou projít mezi místy.

míjet (vesnici)

Míjet znamená projet nějakým způsobem kolem, ale ne zastavit se, nebo nezůstat dlouho. Například míjet vesnici znamená projet kolem, nezastavit se a nezůstat dlouho.

směřovat (do hospody)

Směřovat do hospody znamená jít do restaurace nebo do baru s úmyslem konzumovat jídlo nebo nápoje.

běžet (namáhavě)

Běžet znamená provádět pohyby, při kterých se nohy střídavě odráží od země, může to být rychlé, pomalé nebo namáhavé.

směřovat

Směřovat znamená orientovat se nebo se zaměřovat na nějaký cíl. Znamená to soustředit se na něco a dělat kroky směrem k dosažení cíle.

míjet se

Míjet se znamená procházet kolem sebe, aniž by se dvě osoby či věci dotkly.

cesta (životní)

Cesta života je příležitost, kterou máme, abychom se naučili, růst, dosáhnout našich cílů a naplnit naše sny.

míjet (roky)

Míjet znamená ubíhat, plynout, procházet, čas plyne rychle a člověk nepřímo prožívá, jak roky utíkají.

prchat <co>

Prchat: rychle utíkat, unikat z nebezpečné situace.

uběhnout (cesta)

Uběhnout cestu znamená projít ji rychle, rychleji, než je obvyklé.

směřovat <k čemu>

Směřovat znamená soustředit úsilí nebo energii k dosažení určitého cíle.

zvedat se (cesta)

Zvedat se znamená vystoupat, zvýšit se, zdolat, překonat výšku, jako například vystoupat po cestě.

stoupat (cesta)

Stoupat znamená jít nahoru, zvyšovat se; např. cesta stoupá k vrcholu.