Facebook

Prchat - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu prchat.

Význam: Vyhýbat se, opustit nebo se rychle pohybovat z místa na místo; utíkat.

utíkat (zločinec)

Utíkat: opustit místo, aby se uniklo trestu nebo jinému nebezpečí.

běžet

Běžet znamená provádět rychlou pohyblivou aktivitu přiživou nohou, vyžadující koordinaci zdravých svalů.

pádit

Pádit znamená rychle, energicky a záměrně se pohybovat kupředu.

plynout (čas)

Plynout znamená procházet, ubíhat, měnit se postupně.

míjet

Míjet znamená projít kolem něčeho nebo někoho nebo něčeho přímo a nezastavit se ani se s ním nezabývat.

ubíhat

Ubíhat znamená postupně, rychle a nezadržitelně se odchýlit nebo ujít v čase, prostoru nebo směru.

ztrácet se

Ztrácet se znamená být v nedohlednu, ztratit se, zmizet bez předchozího oznámení.

mizet

Mizet znamená postupně zmizet, jako by se rozplynulo, nebo se stalo neviditelným.

vypařovat se

Vypařovat se znamená rychle se ztratit, zmizet nebo rozptýlit do okolí.

vyprchávat

Vyprchávat je postupně ubývat, zanikat, ztrácet se.

těkat

Těkat znamená pohybovat se rychle s velkou rychlostí, běžet nebo utíkat.

plynout (léta)

Plynout značí jít, ubíhat, běžet časem, vztahuje se to hlavně k létům, která jako by se přelévala jedno do druhého.

utíkat <kam>

Utíkat je pohyb z jednoho místa na druhé, obvykle s cílem uniknout nebo utéci před něčím nebo někým.

směřovat <kam> (cesta)

Směřovat je určit směr, kterým se přesouváme, abychom dospěli do určitého cíle. Je to proces, kdy určíme cestu, kterou se vydáme, abychom dospěli do požadovaného místa.

Podobná synonyma

cesta

Cesta je trasa nebo přímá linie vedoucí od jednoho místa k druhému.

míjet (dny)

Míjet znamená rychle projít či přejít, prožít nebo promarnit čas, dny, či dobu.

ztrácet vědomí

Ztrácet vědomí znamená ztratit schopnost orientace, uvědomění si a vnímání okolního prostředí.

začínat běžet

Začínat běžet znamená zahájit běh, ať už jde o trénink, závod nebo jinou aktivitu.

zvedat se (cesta)

Zvedat se znamená vystoupat, zvýšit se, zdolat, překonat výšku, jako například vystoupat po cestě.

plynout

Plynout znamená pohybovat se proudem nebo pomalu přesouvat.

ubíhat <co>

Ubíhat: postupně mizet, odcházet, odtékat.

směřovat

Směřovat znamená orientovat se nebo usměrňovat se k určitému cíli nebo výsledku.

uběhnout (cesta)

Uběhnout cestu znamená projít ji rychle, rychleji, než je obvyklé.

směřovat k cíli

Jít správným směrem k dosažení určitého cíle.

ubíhat (pomalu)

Ubíhat (pomalu) znamená postupně mizet, měnit se nebo jít pozvolna do minulosti.

utíkat

Utíkat: rychle se pohybovat v opačném směru, aby se uniklo nebezpečí, útoku nebo trestu.

ztrácet z paměti

Ztrácet z paměti znamená, že si člověk nepamatuje informace, které už byl schopen si zapamatovat.

zaprášený (cesta)

Zaprášený - zapadaný prachem, popel a nečistotami; cesta - přístup nebo průchod, který je znečištěný.

běžet (namáhavě)

Běžet znamená provádět pohyby, při kterých se nohy střídavě odráží od země, může to být rychlé, pomalé nebo namáhavé.

cesta (životní)

Cesta života je příležitost, kterou máme, abychom se naučili, růst, dosáhnout našich cílů a naplnit naše sny.

utíkat (voda)

Utíkat: pohybovat se rychle, obvykle v úniku; voda se pohybuje rychle proudem při odtoku.

míjet <co>

Míjet: projíždět vedle čehosi nebo někoho, aniž by se zastavilo.