Facebook

Prchat - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu prchat.

Význam: Vyhýbat se, opustit nebo se rychle pohybovat z místa na místo; utíkat.

utíkat (zločinec)

Utíkat: opustit místo, aby se uniklo trestu nebo jinému nebezpečí.

běžet

Běžet znamená provádět rychlou pohyblivou aktivitu přiživou nohou, vyžadující koordinaci zdravých svalů.

pádit

Pádit znamená rychle, energicky a záměrně se pohybovat kupředu.

plynout (čas)

Plynout znamená procházet, ubíhat, měnit se postupně.

míjet

Míjet znamená projít kolem něčeho nebo někoho nebo něčeho přímo a nezastavit se ani se s ním nezabývat.

ubíhat

Ubíhat znamená postupně, rychle a nezadržitelně se odchýlit nebo ujít v čase, prostoru nebo směru.

ztrácet se

Ztrácet se znamená být v nedohlednu, ztratit se, zmizet bez předchozího oznámení.

mizet

Mizet znamená postupně zmizet, jako by se rozplynulo, nebo se stalo neviditelným.

vypařovat se

Vypařovat se znamená rychle se ztratit, zmizet nebo rozptýlit do okolí.

vyprchávat

Vyprchávat je postupně ubývat, zanikat, ztrácet se.

těkat

Těkat znamená pohybovat se rychle s velkou rychlostí, běžet nebo utíkat.

plynout (léta)

Plynout značí jít, ubíhat, běžet časem, vztahuje se to hlavně k létům, která jako by se přelévala jedno do druhého.

utíkat <kam>

Utíkat je pohyb z jednoho místa na druhé, obvykle s cílem uniknout nebo utéci před něčím nebo někým.

směřovat <kam> (cesta)

Směřovat je určit směr, kterým se přesouváme, abychom dospěli do určitého cíle. Je to proces, kdy určíme cestu, kterou se vydáme, abychom dospěli do požadovaného místa.

Podobná synonyma

ztrácet platnost

Ztrácet platnost znamená postupně ztrácet sílu, přijatelnost nebo relevanci.

míjet (dny)

Míjet znamená rychle projít či přejít, prožít nebo promarnit čas, dny, či dobu.

utíkat

Utíkat je pohybovat se rychle pryč, často s cílem uniknout nebo se vyhnout nebezpečí.

ztrácet se (štěstí)

Ztrácet se (štěstí) znamená, že člověk pociťuje zklamání a ztrátu naděje v něčem, co mělo být pozitivní.

cesta

Cesta je často chápána jako fyzický úsek, kterým se člověk dostává z jednoho místa do druhého. Také může být metaforicky chápána jako cesta životem, proces učení či cesta k úspěchu.

směřovat

Směřovat znamená orientovat se nebo usměrňovat se k určitému cíli nebo výsledku.

ztrácet boj

Ztrácet boj znamená prohrát bitvu, být poražen ve vzájemném soupeření nebo při hledání něčeho.

stáčet se (cesta)

Stáčet se: oblouk, křivka na cestě; měnit směr jízdy nebo chůze; kolísání směrem nahoru a dolů.

mizet <co>

Mizet: ubývat, postupně zanikat, zmizet, být nenápadný.

zločinec

Člověk provádějící nezákonné činy, například porušování zákonů, trestných činů nebo trestných činů.

začínat běžet

Začínat běžet znamená zahájit běh, ať už jde o trénink, závod nebo jinou aktivitu.

směřovat <k čemu>

Směřovat znamená soustředit úsilí nebo energii k dosažení určitého cíle.

zvedat se (cesta)

Zvedat se znamená vystoupat, zvýšit se, zdolat, překonat výšku, jako například vystoupat po cestě.

míjet <co>

Míjet: projíždět vedle čehosi nebo někoho, aniž by se zastavilo.

ztrácet naději

Ztrácet naději znamená přestat doufat, že se situace zlepší, a rezignovat na získání požadovaného výsledku.

ztrácet vědomí

Ztrácet vědomí znamená ztratit schopnost orientace, uvědomění si a vnímání okolního prostředí.

ztrácet

Ztrácet znamená postupně ubývat, zanikat, mizet nebo se vzdalovat.