Facebook

Utíkat <kam> - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu utíkat <kam>.

Význam: Utíkat je pohyb z jednoho místa na druhé, obvykle s cílem uniknout nebo utéci před něčím nebo někým.

plynout (léta)

Plynout značí jít, ubíhat, běžet časem, vztahuje se to hlavně k létům, která jako by se přelévala jedno do druhého.

míjet

Míjet znamená projít nebo projet kolem něčeho či někoho rychle bez zastávky, obvykle z důvodu úspory času nebo úspor energie.

běžet

Význam slova běžet je pohybovat se rychle na vlastních nohou, jít nebo jít dlouhou vzdálenost. To může být zamýšleno jako sportovní aktivita, jako je běh, nebo jako způsob přepravy.

prchat

Vyhýbat se, opustit nebo se rychle pohybovat z místa na místo; utíkat.

směřovat <kam> (cesta)

Směřovat je určit směr, kterým se přesouváme, abychom dospěli do určitého cíle. Je to proces, kdy určíme cestu, kterou se vydáme, abychom dospěli do požadovaného místa.

Podobná synonyma

plynout <co z čeho>

Plynout je pohyb něčeho proudem, jako například voda v řece.

plynout

Plynout znamená pohybovat se proudem nebo pomalu přesouvat.

míjet se

Míjet se znamená procházet kolem sebe, aniž by se dvě osoby či věci dotkly.

prchat <co>

Prchat: rychle utíkat, unikat z nebezpečné situace.

cesta

Cesta je často chápána jako fyzický úsek, kterým se člověk dostává z jednoho místa do druhého. Také může být metaforicky chápána jako cesta životem, proces učení či cesta k úspěchu.

plynout (čas)

Plynout znamená postupovat pomalu a bez zastavení; jako by byl čas tekoucí proudem.

směřovat

Směřovat znamená jít nebo se ubírat určitým směrem; cíleně se soustředit na něco, snažit se dosáhnout cíle.

procházková cesta

Procházková cesta je cesta nebo trasa určená k procházkám, turistickým výletům nebo jízdě na kole.

cesta (letadlem)

Cesta letadlem je přeprava osob nebo zboží z jednoho místa na druhé pomocí letadla.

směřovat (do hospody)

Směřovat do hospody znamená jít do restaurace nebo do baru s úmyslem konzumovat jídlo nebo nápoje.

míjet (dny)

Míjet znamená rychle projít či přejít, prožít nebo promarnit čas, dny, či dobu.

směřovat <k čemu>

Směřovat znamená soustředit úsilí nebo energii k dosažení určitého cíle.

zaprášený (cesta)

Zaprášený - zapadaný prachem, popel a nečistotami; cesta - přístup nebo průchod, který je znečištěný.

směřovat <kam>

Směřovat znamená usilovat o postupnou orientaci k cíli, který člověk chce dosáhnout.

zvedat se (cesta)

Zvedat se znamená vystoupat, zvýšit se, zdolat, překonat výšku, jako například vystoupat po cestě.

míjet <co>

Míjet: projíždět vedle čehosi nebo někoho, aniž by se zastavilo.

uběhnout (cesta)

Uběhnout cestu znamená projít ji rychle, rychleji, než je obvyklé.