Facebook

Utíkat <kam> - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu utíkat <kam>.

Význam: Utíkat je pohyb z jednoho místa na druhé, obvykle s cílem uniknout nebo utéci před něčím nebo někým.

plynout (léta)

Plynout značí jít, ubíhat, běžet časem, vztahuje se to hlavně k létům, která jako by se přelévala jedno do druhého.

míjet

Míjet znamená projít nebo projet kolem něčeho či někoho rychle bez zastávky, obvykle z důvodu úspory času nebo úspor energie.

běžet

Význam slova běžet je pohybovat se rychle na vlastních nohou, jít nebo jít dlouhou vzdálenost. To může být zamýšleno jako sportovní aktivita, jako je běh, nebo jako způsob přepravy.

prchat

Vyhýbat se, opustit nebo se rychle pohybovat z místa na místo; utíkat.

směřovat <kam> (cesta)

Směřovat je určit směr, kterým se přesouváme, abychom dospěli do určitého cíle. Je to proces, kdy určíme cestu, kterou se vydáme, abychom dospěli do požadovaného místa.

Podobná synonyma

zaprášený (cesta)

Zaprášený - zapadaný prachem, popel a nečistotami; cesta - přístup nebo průchod, který je znečištěný.

běžet kolem (náměstí)

Běžet kolem něčeho znamená okružní trasu kolem něčeho, jako je náměstí.

míjet se

Míjet se znamená projíždět kolem sebe navzájem, ale nezastavovat.

směřovat

Směřovat znamená usilovat o cíl, za kterým se snažíme směřovat. Znamená to zaměřit se na dosahování něčeho.

plynout (čas)

Plynout znamená procházet, ubíhat, měnit se postupně.

zvedat se (cesta)

Zvedat se znamená vystoupat, zvýšit se, zdolat, překonat výšku, jako například vystoupat po cestě.

cesta (letadlem)

Cesta letadlem je přeprava osob nebo zboží z jednoho místa na druhé pomocí letadla.

cesta

Cesta je trasa, po které se dopravujeme mezi dvěma místy. Může to být fyzická trasa, nebo metaforicky cesta životem, kterou se ubíráme.

plynout (zisk)

Plynout znamená obdržet profit, užitek nebo zisk.

směřovat <kam>

Směřovat znamená usilovat o postupnou orientaci k cíli, který člověk chce dosáhnout.

plynout

Plynout znamená pokračovat nebo se pohybovat volně a plynule po určité trase.

směřovat <k čemu>

Směřovat znamená soustředit úsilí nebo energii k dosažení určitého cíle.

stoupat (cesta)

Stoupat znamená jít nahoru, zvyšovat se; např. cesta stoupá k vrcholu.

začínat běžet

Začínat běžet znamená zahájit běh, ať už jde o trénink, závod nebo jinou aktivitu.

plynout <co z čeho>

Plynout znamená procházet nebo stékat postupně, bez většího odporu nebo obtíží.

cesta (životní)

Cesta života je příležitost, kterou máme, abychom se naučili, růst, dosáhnout našich cílů a naplnit naše sny.

uběhnout (cesta)

Uběhnout cestu znamená projít ji rychle, rychleji, než je obvyklé.

směřovat k cíli

Jít správným směrem k dosažení určitého cíle.

směřovat (do hospody)

Směřovat do hospody znamená jít do restaurace nebo do baru s úmyslem konzumovat jídlo nebo nápoje.