Facebook

Závazek (finanční) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu závazek (finanční).

Význam: Finanční závazek je smluvní vztah, kterým se zavazujete k dodržení finančních povinností vůči druhé straně.

náklad

Náklad je vše, co se převáží, přepravuje nebo poskytuje. Zahrnuje suroviny, výrobky, zboží, lidi a informace.

tíha

Tíha je obecná fyzikální veličina určující množství síly působící na určitý objekt.

povinnost (obtížná)

Povinnost je nucený úkol, který musí být splněn, i když se člověk cítí obtížně.

Podobná synonyma

povinnost

Povinnost je povinností, která člověku ukládá povinnost plnit nějakou úlohu nebo vyhovět nějakému požadavku.

umisťovat (náklad)

Umístění nákladu je proces přesunu zboží z jednoho místa na druhé.

vysypávat (náklad)

Vysypávat znamená rychle a úplně vyprazdňovat náklad z nějakého vozidla či nádoby.

složit (náklad)

Složit znamená nést těžkou újmu, obtíž nebo náklady, které jsou vyžadovány.

vyložit (náklad)

Vyložit náklad znamená přenést ho z jednoho místa na druhé a rozmístit jej podle potřeby.

přidávat (náklad)

Přidávání nákladu znamená přidávat nebo doplnit něco, co je potřeba.

volba (obtížná)

Volba je rozhodnutí mezi dvěma nebo více možnostmi; je to proces vybírání nejlepšího řešení za účelem dosáhnout očekávaných cílů.

náklad (finanční)

Náklad je finanční částka, kterou musí zaplatit podnik za materiály, energie a služby potřebné k provozu.

mít jako povinnost

Mít povinnost znamená být povinen plnit něco, co je předepsáno nebo něčím zavazováno.

velký náklad

Velký náklad je pojem popisující objem velkého množství materiálu, zboží nebo cenností.

překotit (náklad)

Překotit náklad znamená rychle ho převézt z jednoho místa na druhé.

přemístit (náklad)

Přemístit náklad znamená přesunout ho na jiné místo.

mít povinnost

Mít povinnost znamená být zodpovědným za splnění nějakého úkolu nebo činnosti.

rozprodat (náklad)

Prodat veškerý náklad, co nejrychleji a nejlevněji.

přemisťovat (náklad)

Přemisťovat znamená přenášet, přesouvat nebo převážet zboží nebo náklad z místa na místo.

doplnit (náklad)

Doplnit znamená doplnit něco, co chybí nebo je potřeba doplnit, aby se dokončil úkol nebo aby byly splněny náklady.