Facebook

Katarze - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu katarze.

Význam: Katarze je psychologický proces, který vede k úlevě nebo odpuštění z traumatických událostí prostřednictvím smíření a vyrovnání.

očista (duševní)

Očista je proces očištění duše od negativních myšlenek a emocí, aby člověk mohl dosáhnout psychického a duševního uzdravení.

mystické očištění

Mystické očištění je proces osvobození od negativních energí a myšlenek a návrat k duchovnímu a duševnímu pokoji.

povznášející pocit

Povznášející pocit: pocit radosti a optimismu, který zvyšuje sebedůvěru a dodává odvahu.

uvolnění tenze

Uvolnění tenze je proces řešení napětí a konfliktů, které vytváří negativní emoce a napětí.

rozhřešení

Rozhřešení je událost, při které se vyřeší nějaký problém nebo konflikt.

odpuštění

Odpuštění je proces osvobození od zodpovědnosti za něčí chyby nebo křivdy a jejich uvedení do původního stavu.

Boží soud

Boží soud je proces, kterým Bůh vyhodnocuje lidské činy a odměňuje/trestá je podle svého neomylného soudnictví.

ordálie

Ordálie je soudní procedura, ve které je obviněný požádán, aby dokázal svou nevinu provedením nějakého podivného nebo nebezpečného úkolu.

Podobná synonyma

pocit

Pocit je psychologická reakce na okolní podněty, která vytváří osobní zkušenosti jako například radost, smutek, úzkost, strach a další.

duševní

Duševní znamená to, co má co do činění s myslí nebo duší; je to psychické, intelektuální nebo emocionální.

uvolnění

Uvolnění je stav, kdy je člověk klidný a uvolněný; je to stav pohody, relaxace a duševního odpočinku.

soud

Soud je orgán veřejné moci, který má pravomoc rozhodovat o sporech mezi jednotlivci nebo institucemi.

duševní zaostalec

Duševní zaostalec je osoba s mentálním postižením, která má omezené schopnosti a poruchy chování.

neklid (duševní)

Neklid je stav mysli, kdy je člověk nervózní, podrážděný, bez koncentrace a má obavy nebo úzkosti.

újma (duševní)

Újma je tělesná či duševní újma; je to druh utrpení, které může být fyzické, psychické nebo materiální.

očista

Proces čištění, který odstraňuje nežádoucí věci a zlepšuje osobní čistotu a kvality.

dát rozhřešení

Rozhřešení je odpověď nebo řešení, které ukončí nebo zmírní břemeno nebo odpovědnost.

boží zahrada

Boží zahrada je biblický symbol pro místo, kde člověk prožívá blízkost a spojení s Bohem a je obklopen požehnáními a radostí.

pohoda (duševní)

Pohoda je stav duševního klidu a spokojenosti, který může přinést štěstí a harmonii.

Slovo Boží

Slovo Boží je posvátné Písmo, které je zdrojem víry, naděje a lásky pro všechny, kteří v něj věří.

duševní klid

Duševní klid je stav pohody, klidu a míru v mysli a duši, který umožňuje vnímat přítomný okamžik bez napětí a obav.

soud (jistého stupně)

Soud je státní orgán, který vykonává právo a vyřizuje spory mezi stranami.

pocit viny

Pocit viny je emoce způsobená vědomím, že jsme něco udělali špatně nebo selhali v něčem.