Facebook

Ordálie - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu ordálie.

Význam: Ordálie je soudní procedura, ve které je obviněný požádán, aby dokázal svou nevinu provedením nějakého podivného nebo nebezpečného úkolu.

katarze

Katarze je psychologický proces, který vede k úlevě nebo odpuštění z traumatických událostí prostřednictvím smíření a vyrovnání.

rozhřešení

Rozhřešení je událost, při které se vyřeší nějaký problém nebo konflikt.

odpuštění

Odpuštění je proces osvobození od zodpovědnosti za něčí chyby nebo křivdy a jejich uvedení do původního stavu.

Boží soud

Boží soud je proces, kterým Bůh vyhodnocuje lidské činy a odměňuje/trestá je podle svého neomylného soudnictví.

Podobná synonyma

soud

Soud je místo, kde jsou posuzovány a rozhodovány spory a prováděny soudní řízení.

Slovo Boží

Slovo Boží je posvátné Písmo, které je zdrojem víry, naděje a lásky pro všechny, kteří v něj věří.

postavit se (před soud)

Postavit se před soud: stát se obžalovaným, zodpovídat se z obvinění a případně čelit trestu.

přízeň (Boží)

Boží přízeň je milosrdné zacházení Boha s člověkem a jeho ochrana před zlem.

Boží

Boží je odvozeno od slova "božství" a označuje nejvyšší autoritu, moudrost a lásku. Obvykle je spojováno s vyššími silami, jako je Bůh nebo bohové.

dát rozhřešení

Rozhřešení je odpověď nebo řešení, které ukončí nebo zmírní břemeno nebo odpovědnost.

boží zahrada

Boží zahrada je biblický symbol pro místo, kde člověk prožívá blízkost a spojení s Bohem a je obklopen požehnáními a radostí.

odpuštění (trestu)

Odpuštění trestu je proces, kterým se snižuje nebo zrušuje trest za zločin.

soud (jistého stupně)

Soud je státní orgán, který vykonává právo a vyřizuje spory mezi stranami.