Facebook

Ordálie - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu ordálie.

Význam: Ordálie je soudní procedura, ve které je obviněný požádán, aby dokázal svou nevinu provedením nějakého podivného nebo nebezpečného úkolu.

katarze

Katarze je psychologický proces, který vede k úlevě nebo odpuštění z traumatických událostí prostřednictvím smíření a vyrovnání.

rozhřešení

Rozhřešení je událost, při které se vyřeší nějaký problém nebo konflikt.

odpuštění

Odpuštění je proces osvobození od zodpovědnosti za něčí chyby nebo křivdy a jejich uvedení do původního stavu.

Boží soud

Boží soud je proces, kterým Bůh vyhodnocuje lidské činy a odměňuje/trestá je podle svého neomylného soudnictví.

Podobná synonyma

Slovo Boží

Slovo Boží je posvátné Písmo, které je zdrojem víry, naděje a lásky pro všechny, kteří v něj věří.

dát rozhřešení

Rozhřešení je odpověď nebo řešení, které ukončí nebo zmírní břemeno nebo odpovědnost.

soud

Soud je proces, ve kterém se rozhoduje o vině nebo nevině osoby v konkrétním případě za účelem provedení spravedlivého rozsudku.

Boží

Boží je odvozeno od slova "božství" a označuje nejvyšší autoritu, moudrost a lásku. Obvykle je spojováno s vyššími silami, jako je Bůh nebo bohové.

boží zahrada

Boží zahrada je biblický symbol pro místo, kde člověk prožívá blízkost a spojení s Bohem a je obklopen požehnáními a radostí.

soud (jistého stupně)

Soud je státní orgán, který vykonává právo a vyřizuje spory mezi stranami.

postavit se (před soud)

Postavit se před soud: stát se obžalovaným, zodpovídat se z obvinění a případně čelit trestu.

přízeň (Boží)

Boží přízeň je milosrdné zacházení Boha s člověkem a jeho ochrana před zlem.

odpuštění (trestu)

Odpuštění trestu je proces, kterým se snižuje nebo zrušuje trest za zločin.