Facebook

Boží - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu Boží.

Význam: Boží je odvozeno od slova "božství" a označuje nejvyšší autoritu, moudrost a lásku. Obvykle je spojováno s vyššími silami, jako je Bůh nebo bohové.

božský

Božský je vysoce hodnocený nebo dokonalý; nejvyšší, nepřekonatelný; bezmezně dobrý, nadpřirozený, věčný.

vznešený

Vznešený znamená velkolepý, majestátní nebo vynikající.

velebný

Velebný je slovo používané k popisu něčeho velkolepého, slavnostního, královského nebo důstojného.

skvostný

Skvostný je nádherný, úžasný, krásný, zvláštní, úchvatný a překrásný.

nádherný

Nádherný je často používané slovo pro vyjádření úžasu, obdivu a nadšení ze skvělého zážitku.

velkolepý

Velkolepý: velkolepý, honosný, pompézní, grandiózní, nádherný, okázalý.

dokonalý

Dokonalý: úplný, bezchybný, ideální; dokonalost je tedy vysoký stupeň dokonalosti.

naprostý

Naprostý znamená úplný, absolutní, dokonalý nebo plný. Označuje nejvyšší stupeň míry, síly nebo intenzity.

úplný

Úplný znamená úplný, neomezený nebo kompletní; nezávisí na částech nebo částech, ale je dokončený a plný.

pravý

Pravý znamená správný, legitimní nebo přesný; opakovaný, spolehlivý, autentický nebo skutečný.

Podobná synonyma

vznešený (duch)

Vznešený (duch) je vyšší stupeň inteligence, zbožnosti a nádhery, který se projevuje v pozitivních činech.

naprostý (smutek)

Naprostý smutek je nejhlubší forma trpkosti, ztráta naděje a beznadějnost.

v pravý čas

V pravý čas znamená včas, nebo vhodný čas; činění něčeho správně a vhodně ve správnou dobu.

vznešený (pán)

Vznešený: vysoce ctěný, představující vysokou úctu a vážnost; velmi vážený a významný.

úplný (tma)

Absolutní, úplné ticho nebo tma; bez jakékoliv formy světla nebo zvuku.

vznešený člověk

Noblesní, ušlechtilý člověk; člověk s vyššími morálními a estetickými hodnotami.

dokonalý člověk

Člověk s dokonalou duší, tělem a myslí, který jedná s vysokou morálkou a sebekontrolou.

naprostý (vítězství)

Naprosté vítězství je úplné vítězství, bez jakéhokoli pochybení.

poznat pravý stav

Poznat pravý stav znamená zjistit skutečnou pravdu o situaci, kterou se zabýváte.