Facebook

Kampaň - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu kampaň.

Význam: Kampaň je organizované úsilí o dosažení konkrétního cíle pomocí použití různých nástrojů a taktik.

boj (proti čemu)

Boj je souboj dvou nebo více stran, který je často válčením, aby dosáhl cílů nebo aby se zabránilo druhé straně.

tažení

Tažení je vojenská akce nebo operace zaměřená na území nepřátelského státu či oblasti.

akce (politická)

Politická akce je jakýkoli čin nebo opatření, které přijímají politické strany, vlády nebo jiné orgány ve věci řízení veřejných záležitostí.

agitace

Agitace je souhrn aktivit zaměřených na ovlivnění veřejného mínění a změnu postojů ve společnosti.

propagace

Propagace je aktivita zaměřená na šíření informací o produktech, službách nebo jiných myšlenkách.

období vrcholného provozu (řepná)

Období vrcholného provozu je období, kdy je zásobování řepou nejvyšší.

Podobná synonyma

věnovat se <čemu>

Věnovat se čemu znamená soustředit se na něco, věnovat tomu času a energii.

povzbuzovat <k čemu>

Povzbuzovat znamená podporovat a inspirovat někoho k něčemu.

náchylný <k čemu>

Náchylný se vztahuje k citlivosti, ochotě nebo sklonu k něčemu. Může se týkat všeho, od počasí až po zdraví, chování, myšlení a dalších věcí.

proti

Proti = přesný opak, například opozice, odpor nebo odmítnutí.

nadvláda (politická)

Nadvláda je forma politické moci, kdy jedna skupina ovládá druhou skupinu bez jejího souhlasu.

odolat <čemu>

Odolat: obstát, vytrvat, čelit nástrahám, překonat překážky, ustát tlak.

tažení (dlouhé)

Tažení je označení pro vojenskou operaci, která může být vedena v boji na území nepřítele.

dospívat <k čemu>

Dospívat znamená dosahovat zralosti, vyvíjet se, získávat zkušenosti a zrát.

přidat <co k čemu>

Přidat: připojit něco k něčemu, přičemž to k něčemu již existuje.

uchylovat se <k čemu>

Uchylovat se znamená unikat, vyhýbat se nebo se vyvarovat něčemu.

akce

Akce je činnost, která je uskutečněna s úmyslem dosažení určitého cíle.

přiložit <co k čemu>

Přiložit znamená přidat nebo připojit něco k něčemu jinému.

ochrana (proti korozi)

Ochrana proti korozi je proces, který se používá k ochraně materiálů, jako jsou kovy, před poškozením způsobeným chemickými nebo fyzikálními procesy.

porozumět <čemu>

Porozumět čemu znamená pochopit myšlenku, smysl nebo význam toho, co se říká nebo co se děje.

přirovnávat <koho k čemu>

Přirovnávat je srovnávat dvě nebo více věcí nebo lidí s ohledem na jejich shodné nebo odlišné vlastnosti.

přimět <koho k čemu> (násilím)

Donutit (násilím) někoho, aby něco udělal nebo aby se nějak zachoval.

nabádat <koho k čemu>

Nabádat znamená prosit nebo přesvědčovat koho o něčem.

stavět se proti

Odmítnout, postavit se proti, být proti něčemu odhodlaně odpůrcem.

bránit <čemu>

Bránit: zabránit něčemu, chránit před něčím, bránit sebe nebo někoho před útokem.

položit <co k čemu>

Položit znamená umístit nebo dát něco na jiné místo, nebo na druhou stranu.

suché období

Suché období je časové období, kdy je v oblasti nedostatek vlhkosti a deště.

podivovat se <čemu>

Podivovat se znamená vyjadřovat překvapení nebo nesouhlas k čemukoli.

náležet <k čemu>

Náležet: být součástí, patřit, spadat do něčí vlastnictví, mít právo či povinnost.

vyhnout se <čemu>

Vyhnout se znamená uniknout nebo se vyvarovat něčeho.

období

Období je časové údobí nebo doba trvání; obvykle se používá k popisu určitého období v historii.

pohnout <koho k čemu>

Pohnout znamená změnit pozici, směr nebo postoj.

vyhýbat se <čemu>

Vyhýbat se znamená upřednostňovat cestu, která je jiná než ta, která by byla použita jinak.