Facebook

Sundat (obraz) - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu sundat (obraz).

Význam: Odstranit, odebrat, snížit (hloubku, intenzitu, kontrast); odstranit z obrazu.

odstranit (víko)

Odebrat, uvolnit, sundat, zbavit se.

zadělat

Zadělat znamená obalit něco tmelem nebo jinou hmotou, aby se zabránilo pronikání vlhkosti.

sejmout

Sejmout znamená odstranit nebo odstranit něco; snížit, sundat, odebrat, zrušit nebo zbavit se.

odpracovat

Splnit práci nebo úkol pomocí fyzické nebo intelektuální práce, aby se dosáhlo požadovaného výsledku.

vyčerpat

Vyčerpat znamená vyčerpat všechny zdroje, síly nebo energii, které máš k dispozici.

unavit

Unavit znamená vyčerpat fyzicky nebo psychicky, vyčerpat síly.

zřídit

Zřídit: vytvořit, uskutečnit, ustanovení, vybudovat, ustanovit, založit.

zabít <koho>

Zabít znamená fyzicky zabránit v životě člověka nebo jiného živého tvora.

zavraždit

Zavraždit: zabít osobu; ilegální akce, která může být trestná.

zlikvidovat

Zlikvidovat znamená usmrtit, zničit, zahladit nebo odstranit.

Podobná synonyma

zaútočit <na koho>

Fyzickým nebo verbálním útokem zaútočit na někoho, aby se ublížilo nebo se ho zmocnilo.

uctívat <koho n. co>

Uctívat znamená vyznávat úctu, oslavovat, věnovat pozornost nebo chválit.

pomlouvat <koho> (v tisku)

Pomlouvat znamená šířit nepravdivé nebo neúplné informace o druhých, které jim mohou uškodit.

přejímat <od koho> výsledky

Přejímat znamená přijmout výsledky v daném čase od určité osoby nebo instituce.

hnát^5 <koho> (pryč)

Hnát znamená násilně vyhánět někoho pryč, donutit jej opustit místo.

postihovat <koho>

Postihovat znamená trestat, udílet sankce a vynucovat dodržování pravidel.

obořit se <na koho>

Použít velký hlas s výhružkami a násilím na někoho.

kárat <koho>

Kárat znamená napomínat někoho za špatné jednání a dávat mu najevo, že toto jednání je nesprávné.

pobavit <koho>

Pobavit znamená dát mu radost a vtipem ho rozveselit.

přivést <koho k čemu>

Přivést znamená přinést nebo dopravit někoho nebo něco na určité místo.

obávat se <koho>

Projevovat strach a obavu o něco nebo někoho; bát se neúspěchu, nebezpečí nebo následků.

uklidnit <koho>

Usmířit, ukonejšit, uvolnit napětí, uklidnit člověka, který je ve stresu nebo rozrušený.

nasytit <koho>

Nasytit znamená uspokojit jeho hlad; dostatečně ho nakrmit, aby byl spokojený.

pošvihat <koho>

Pošvihat znamená dát člověku najevo, že mu schvalujete jeho čin nebo rozhodnutí.

útočit <na koho>

Napadat, útočit na někoho fyzicky nebo verbálně, aby se dosáhlo nějakého cíle.

nalíčit <co na koho>

Nalíčení je způsob, jak se zvýraznit přirozený vzhled pomocí kosmetiky, aby vynikl a byl zdůrazněn.

zbavit <koho> (moci)

Odstranit moc nebo autoritu nad někým; zbavit koho možnosti být autoritou nebo mít moc.

sočit <na koho>

Sočit na někoho znamená vyjadřovat nespokojenost nebo nesouhlas s jeho činy nebo postoji.

chránit <koho>

Chránit znamená ochraňovat, dbát o bezpečí a zdraví někoho.

vyvolat <koho> (ve škole)

Vyvolat znamená vyžádat si přítomnost někoho ve škole, obvykle na požádání ředitele.

spalovat <koho n. co>

Spalovat znamená zničit či zahladit něco ohněm.

pokárat <koho>

Pokárat znamená uložit někomu trest za provinění, odsoudit jeho čin a ukázat, že to bylo špatné.

preferovat <koho>

Preferovat znamená upřednostnit něčí názor nebo konkrétní něčí postoj před jinými.

hněvat <koho>

Hněvat se míní projevovat velkou nebo silnou nespokojenost a zlost, zejména na někoho.

polekat <koho>

Polekat znamená někoho vtipně a nevinně vystrašit.

obírat <koho>

Obírat znamená vykrást, okrást, zneužít nebo využít za účelem obohacení se na jeho úkor.

nahrazovat <koho>

Vyměňovat někoho nebo něco jiným, aby se dosáhlo určitého cíle.