Facebook

Zmlknout (na chvíli) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu zmlknout (na chvíli).

Význam: Umlknout, ztišit se, přestat mluvit a mlčet.

udělat pauzu

Udělat pauzu znamená na určitou dobu se odmlčet a uvolnit mysl, aby se mohla znovu naladit a obnovit energii.

přestat (publikovat)

Ukončit publikaci, přestat vydávat.

přerušit komunikaci

Ukončit interakci mezi osobami nebo subjekty.

Podobná synonyma

udělat krok zpět

Udělat krok zpět znamená vzdát se něčeho, čeho jste dosáhli, a vrátit se do původního stavu.

jde (udělat)

Jde o to, udělat věc, což znamená přijmout aktivní postoj k realizaci úkolu.

udělat chybu

Přestupek; udělat chybu znamená provedení nedokonalého činu, který je proti zákonu nebo pravidlu.

udělat

Udělat: vykonat, zrealizovat, provést; připravit nebo dokončit činnost.

přestát

Přestát je dlouhodobě zvládnout nebo vydržet nějakou situaci, obtížnou situaci či útrapy.

přestat (bolest)

Ukončit nebo zastavit bolest; udělat konec bolestivým pocitům.

udělat podraz <na koho>

Udělat podraz na někoho znamená zradit ho a ublížit mu tím.

udělat <co>

Provést požadovanou činnost, aby se dosáhlo požadovaného výsledku.

publikovat

Publikovat znamená veřejně zveřejnit nějaký text, obraz, hudbu nebo jiný výtvor.

přerušit (rozmluvu)

Přerušit: zastavit nebo prerušit rozmluvu či konverzaci.

přestat <s čím>

Přestat: ukončit činnost; zastavit; skončit.

přestat (fungovat)

Ukončit činnost nebo funkci, přestat existovat nebo fungovat.

udělat (rukama)

Vytvářet, stavět, opravovat nebo manipulovat s použitím rukou.

neochota (udělat co)

Neochota je stav, kdy se člověk odmítá rozhodnout nebo se zúčastnit něčeho. Znamená to, že osoba nemá zájem, motivaci nebo odhodlání k tomu, aby udělala něco.

přestat se držet

Přestat se držet znamená ukončit něco co se dělalo, začít dělat něco jiného.

udělat pokrok

Udělat pokrok znamená posunout se dopředu, zlepšit se nebo se nějak změnit k lepšímu.

udělat si

Uskutečnit si svůj sen, zařídit si věci, dát do pořádku, obstarat něco, co si přejete.

přerušit <co>

Přerušit: zastavit, prerušit činnost, ukončit.

udělat si <v čem> pořádek

Organizovat, uspořádat, vyřešit problémy a věci ve svém okolí, aby vše fungovalo správně.

přestat klepat

Ukončit činnost, akci nebo proces; přerušit.

přestat fungovat

Ukončit provoz; přestat fungovat, být nefunkční, nečinný, nespuštěný.

udělat pořádek

Uspořádat a zařadit věci tak, aby bylo vše přehledné a usnadnilo se orientace.

udělat ledabyle

Udělat ledabyle znamená dělat něco bez dostatečného úsilí, pozornosti či námahy.

přestat

Ukončit, zastavit; zanechat činnosti nebo čehokoliv jiného.

přestat <co> (dělat)

Ukončit činnost, prestavit (co).

udělat korekturu

Provést kontrolu textu z hlediska pravopisu, interpunkce a stylistiky.

publikovat (v časopise)

Publikovat znamená vydat informace v časopise nebo jiném médiu.