Facebook

Skutečný (výkon) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu skutečný (výkon).

Význam: Skutečný výkon je úroveň výkonu, kterou je schopen člověk dosáhnout, a je založen na jeho schopnostech, zkušenostech a odhodlání.

prospěšný

Prospěšný znamená užitečný, výhodný nebo výnosný; schopný přinést nějaký benefit.

výhodný

Výhodný je něco, co je pro nás ku prospěchu nebo výdobytkem. Znamená to být ve výhodě, mít výhody oproti jiným.

utilitární

Utilitární se odkazuje na užitečnost, kdy se hodnotí použitelnost, praktičnost a praktická hodnota.

efektivní

Efektivní je přímý, rychlý a produktivní způsob, jak dosáhnout požadovaného cíle.

Podobná synonyma

výhodný (finančně)

Výhodný znamená výnosný, levný, nákladově efektivní a užitečný pro financování.

výhodný sňatek

Výhodný sňatek je sňatek, který přináší oběma stranám výhody, jako jsou majetkové, společenské nebo rodinné.

prospěšný (služby)

Užitečný, výhodný; znamená schopnost přinášet výhody, pozitivní výsledky nebo přínosy.

prospěšný (zdraví)

Prospěšný se vztahuje k tomu, co je užitečné, prospěšné nebo pozitivní pro zdraví.