Facebook

Vadný výrobek - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu vadný výrobek.

Význam: Vadný výrobek je produkt, který nevyhovuje technickým, bezpečnostním nebo jiným požadavkům kladeným na jeho kvalitu.

nedochůdče

Osoba, která nemá dostatek prostředků na uživení sebe a své rodiny.

spratek

Sprátek je český název pro ptáka vrabce obecného, malého ptáka s tmavými křídly a bílou hlavou.

uličník

Uličník je člověk, který se ovládá obchodováním na ulici, obvykle se zbožím nebo komoditami.

brak

Brak je anglické slovo pro neúspěšný, neúplný nebo neúčinný výsledek. Označuje selhání nebo neúspěch.

škvár

Škvára je hrubá, nezpracovaná písková hmota, kterou lze použít k výrobě štukových omítek, betonů a dalších stavebních materiálů.

šmejd

Šmejd je hanlivý výraz používaný k popisu osoby, která je podvodníkem, lhářem nebo se nezákonně obohacuje.

Podobná synonyma

brak (literární)

Brak je nespokojenost nebo trpkost v literatuře, která nastává, když hrdina ztratí svůj původní cíl nebo nedosáhne žádoucího výsledku.