Facebook

Emoce - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu emoce.

Význam: Emoce jsou přirozené reakce na podněty, které vyjadřují naše myšlenky, pocity a postoje.

pohnutí (mysli)

Pohnutí je silný emoční stav, který může být vyvolán myšlenkami nebo zážitky.

cit

Cit je vůle člověka založená na úctě a lásce, vyjádřená jak slovy, tak činy.

cítění

Cítění je proces vnímání vnějšího prostředí s pomocí smyslů, jako je sluch, chuť, hmat, čich a zrak.

pocit

Pocit je psychologická reakce na okolní podněty, která vytváří osobní zkušenosti jako například radost, smutek, úzkost, strach a další.

emotivita

Emotivita je schopnost prožívat a vyjadřovat emoce a zájem o to, co se děje u druhých lidí.

rozum

Rozum je schopnost uvažovat, analyzovat, vyhodnocovat a přijímat správné rozhodnutí.

racio

Racio je latinské slovo, které se v moderní angličtině používá jako synonymum pro rozumný, zdravý rozum, odhad nebo poměr.

pohnutí

Pohnutí je silné rozrušení, které se projevuje slzami, smíchem nebo jiným vyjádřením emocí.

vzrušení

Vzrušení je stav emočního nadšení, vášně nebo vzrušení, který může být vyvolán podněty zevnitř nebo zvenčí.

Podobná synonyma

mít mrazivý pocit

Mít mrazivý pocit znamená cítit silné napětí, obavy, úzkost nebo strach.

tříbit (rozum)

Tříbit rozum je proces vylepšování schopností logického myšlení, kritického uvažování a sebeovládání.

tkvět <komu> v mysli

Tkvět v mysli znamená být vyrytý hluboko v mysli, zůstat i po dlouhou dobu v paměti.

pocit viny

Pocit viny je emoce způsobená vědomím, že jsme něco udělali špatně nebo selhali v něčem.

povznášející pocit

Povznášející pocit: pocit radosti a optimismu, který zvyšuje sebedůvěru a dodává odvahu.

mít pocit

Mít pocit znamená cítit se nějak ve svém nitru; vnitřní pocity, které jsou vyvolány prožitými zkušenostmi a emocemi.

pocit méněcennosti

Cit přesvědčení o své nedostatečnosti a nízké hodnotě.

mučivý pocit

Mučivý pocit je silná fyzická nebo psychická bolest, která může být spojena s úzkostí a strachem.

vzrušení (silné)

Silný duševní nebo fyzický stav, který je spojen se silnou emocí, napětím a euforií.

v mysli

Význam: Souhrn informací, údajů nebo idejí do jednodušší, kratší a jasné formy.

mít na mysli

Mít na mysli znamená myslet nebo přemýšlet o čemkoli, co je důležité nebo zajímavé.

pronikat do mysli

Pronikat do mysli znamená analyzovat, studovat a pochopit myšlenky a pocity jiných lidí.

skleslý (na mysli)

Skleslý je vyjádřením deprese, nízké nálady nebo beznaděje.

pohnutí (milostné)

Pohnutí je citová vzrušení, které se vztahuje k lásce a romantice.

objevovat se (v mysli)

Objevovat se v mysli znamená přemýšlet o něčem, co se dříve nezdálo být důležité.

nezkalený (rozum)

Čistý, nedotčený, neovlivněný; neposkvrněný, osvobozený od zkreslení.

vyvolávat (v mysli)

Vyvolávat znamená vzbuzovat nebo vyvolávat myšlenky, pocity nebo emoce.

ztratit rozum

Ztratit rozum znamená přestat se chovat normálně, být zmatený a ztratit soudnost.

objevit se (v mysli)

Objevit se označuje pojem pro vynoření se něčeho (myšlenky, nápadu, pocitu) do mysli.