Facebook

Tříbit (rozum) - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu tříbit (rozum).

Význam: Tříbit rozum je proces vylepšování schopností logického myšlení, kritického uvažování a sebeovládání.

ostřit (nůž)

Vyostření nůže - broušením čepelí do požadovaného tvaru a úhlu, aby byl ostrý a schopný krájet.

hladit

Hladit je forma láskyplného doteku, který je určen pro potěšení nebo uklidnění.

ohlazovat

Ohlazovat znamená provádět úpravy, přípravu nebo opravy nějakého materiálu, aby byly dosaženy požadované vlastnosti.

otupovat

Otupovat znamená ubírat na ostrosti, tvrdosti nebo výraznosti; zjemňovat, omezovat, zmírňovat.

tupit

Tupit znamená postupně opotřebovávat, ztenčovat a zkracovat něco, čím se snižuje jeho kvalita a funkčnost.

vypracovávat (sloh)

Vypracovávat znamená vypracovat úkol, případně činnost krok po kroku, až do jejího dokončení.

otírat se <o koho> (v řeči)

Otírat se o koho znamená uctívat, často se sklánět, aby člověk projevil úctu.

zesměšňovat <koho>

Zesměšňovat je úmyslně znevažovat něčí schopnosti, vystavovat kritice nebo se posmívat jim.

chodit (za děvčaty)

Chodit za děvčaty znamená snažit se o získání pozornosti a přízeň opačného pohlaví.

toulat se

Chodit bez cíle, procházet se, obdivovat krajinu a získávat zkušenosti.

Podobná synonyma

zbít <koho>

Zbít koho znamená fyzicky napadnout a ublížit mu fyzicky nebo psychicky, často mluvíme o bití nebo bicí.

parodovat <koho n. co>

Parodovat znamená vytvářet humornou imitaci něčeho či někoho.

zadržet <koho n. co>

Zadržet znamená uchopit, zabránit pohybu nebo odstranit něco.

chodit <za kým>

Chodit "za kým" znamená navštěvovat někoho často, aby se s ním trávil čas.

okouzlit <koho>

Uhranout koho čím příjemným, nebo něčím, co je obdivuhodné.

vychvalovat <koho n. co>

Vychvalovat znamená hodnotit něco nebo někoho pozitivně, oslavovat a chválit.

odstrašit <koho od čeho>

Odstrašit = vyvolat strach u někoho, aby se zdržel jistého chování.

dorozumívat se (řečí)

Komunikovat, diskutovat a porozumět si pomocí slov a gest.

namlouvat si <koho>

Domlouvat si společné jednání či činnosti s někým.

dostat <co z koho>

Dostat: obdržet něco (zboží, peníze, informace apod.) od někoho.

uvěznit <koho>

Uvěznit znamená omezit jeho svobodu pohybu a vzít jeho práva.

drbat <koho>

Drbat se rozumí třením nebo tlumením kůže člověka nebo zvířete, obvykle s náznakem nepříjemnosti.

zastat se <koho>

Zastat se koho znamená projevit podporu někomu, vyjádřit souhlas nebo ochranu a pomoci mu.

vzít <koho> (do vazby)

Převzít do vazby, zajmout, chytit.

hostit <koho>

Hostit znamená udělat něčím hostě pohodlným a řídit jejich návštěvu. To může zahrnovat pohostit je, udělat pro ně příjemný prostor, pomoci jim s jakýmikoli potřebami a ujistit se, že jsou v pohodě.

předčit <koho>

Předčit : dosáhnout vyššího úspěchu, než je komu jinému dosaženo.

pokropit <koho n. co>

Pokropit: rozprostřít co, padnout na něco (např. kapky nebo prášek).

obelhávat <koho>

Obelhávat znamená podvádět nebo oklamat někoho, abyste dosáhli bez jeho vědomí nebo souhlasu něčeho.

otírat (nepořádně)

Otírat znamená setřít nečistoty nebo vlhkost, obvykle rukou nebo hadříkem, aby se čistila povrchová plocha.

přemlouvat <koho>

Přemlouvat: vyjednávat s někým a přesvědčovat ho o něčem.

zobrazit <koho n. co>

Zobrazit: ukázat, prezentovat; vizuálně/fyzicky/digitálně zpřístupnit informace/věci.

ubít <koho>

Ubít znamená způsobit smrtící zranění nebo zabít.

vybavit <koho čím>

Vybavit: pamatovat si; dodat někomu informace nebo předměty potřebné pro jeho činnost.

zkrušit <koho>

Zkrušit znamená ukončit nebo omezit jeho činnost, často násilným způsobem.

chodit (bez cíle)

Chodit: procházet se bez cíle, prožívat okamžiky, vychutnávat si volnost, odpočívat, být v přírodě.

sklíčit <koho>

Sklíčit znamená zklamat či zarmoutit člověka tím, že se mu nedaří dosáhnout jeho cílů.

uštvat <koho>

Uštvat znamená obviňovat či urážet osobu, zejména verbálním napadením.

napadnout <koho>

Napadnout znamená fyzicky nebo psychicky útočit, aby se způsobil újma nebo strach.

ujišťovat <koho>

Ujišťovat znamená přesvědčit nebo povzbudit někoho, aby byl jistý a uklidněný.

řadit <koho k čemu>

Řadit znamená uspořádat něco do určitého pořádku nebo podle určitého klíče.