Facebook

Tkvět <komu> v mysli - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu tkvět <komu> v mysli.

Význam: Tkvět v mysli znamená být vyrytý hluboko v mysli, zůstat i po dlouhou dobu v paměti.

vyvrtávat (díry)

Vyvrtávání je technika drážkování a vytváření děr v materiálu pomocí vrtáku.

navrtávat

Vrtat otvory do materiálu pomocí šroubovacího nástroje s vyměnitelnými nástroji.

stále se vracet

Opakovat stejný čin nebo akci několikrát, vždy znovu se vracet do stejného stavu.

nedat pokoj

Nedat pokoj znamená trvat na něčem, neustále na něco dotírat, zdržovat.

Podobná synonyma

hloubit (díry)

Hloubení děr je proces kopání, který se používá pro vyhloubení děr nebo jiných otvorů.

stále

Stále znamená pravidelný, ustálený a nezměněný stav, často charakterizovaný trvalostí, opakováním a stálostí.

vracet

Vracet znamená vrátit se zpět do původního stavu nebo obnovit něco, co bylo předtím ztraceno.

pokoj

Pokoj je stav mysli, ve kterém je člověk vyrovnaný a klidný. Je to také místo, kde se cítíme bezpečně a můžeme si odpočinout.

poposedávat (stále)

Sedět v blízkosti někoho a sledovat jeho činnosti.

vracet se

Vracet se: návrat do místa původu, či místa předcházejícího pobytu; obnovit původní stav.

vracet (majetek)

Vracet se rozumí obnovit majetkovou hodnotu nebo majetek vrátit v původním stavu.

vracet se (domů)

Vracet se: návrat domů po cestě, ať je to fyzická nebo metaforická.

rezervovat (pokoj)

Rezervovat znamená vyhradit si (pokoj), zajistit si ho.

stále být

Stále být znamená trvale existovat, být trvale přítomný a zůstat stejný.

větrat (pokoj)

Větrat znamená otevřít okna a dveře a nechat proudit čerstvý vzduch do místnosti.

vracet čest <komu>

Vracet čest: projevit úctu druhému člověku slovy nebo činy, aby potvrdil/a jeho význam.

vyhřát (pokoj)

Vyhřát znamená ohřát prostor na požadovanou teplotu, obvykle pomocí topení.

nedat <co komu>

Nedat: odmítnout někomu dát něco, neposkytnout něčemu souhlas.