Facebook

Dovtípit se - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu dovtípit se.

Význam: Pochopit něco, na základě dostupných informací, aniž by se to přímo dozvědělo.

domyslit si

Domyšlení si je proces, při kterém si člověk vytváří obraz nebo interpretaci určité situace či věci na základě dostupných informací.

přijít <na co>

Přijít znamená dorazit na místo, aby se naplnil účel, který je vztažený k dané situaci.

uhádnout

Uhádnout je odhadnout nebo správně odpovědět na určitou otázku nebo problém.

spočítat si <co>

Spočítat si: vyčíslit nebo vypočítat nějakou hodnotu nebo počet.

vykalkulovat <co>

Vykalkulovat znamená vypočítat matematicky data nebo údaje ke konkrétnímu účelu.

Podobná synonyma

přijít <na koho>

Přijít na někoho znamená dosáhnout něčeho, čeho se dosud nedosáhlo; dosáhnout prospěchu nebo úspěchu.

přijít o poslední peníze

Ztratit finanční prostředky bez náhrady a možnosti je obnovit.

přijít

Přijít: dorazit, příchozí, přístup, nástup, dojít, příjezd, příchod, dorazit, vstoupit, navštívit.

vykalkulovat

Vykalkulovat znamená spočítat, vypočítat nebo odhadnout nějakou částku nebo hodnotu.

domyslit

Doplnit myšlenky či nápady, které nejsou úplně jasné nebo zřejmé.

přijít (zima)

Přijít: příchod zimy, která obvykle přináší mrazy, sníh a většinou studenou přírodu.

přijít <kam>

Přijít kam: dojít nebo dorazit do určeného místa.

spočítat

Spočítat znamená určit konečnou hodnotu počítáním čísel nebo počtu věcí.

přijít <k čemu>

Přijít: přibližovat se k čemu nebo k někomu; dosáhnout konkrétního cíle nebo místa.

přijít o život

Zemřít, ohrozit nebo ztratit život.

přijít včas

Přijít včas znamená dorazit na místo předem stanoveného setkání nebo události v přesně stanovený čas.

přijít k sobě

Přijít k sobě znamená dosáhnout smíření s minulostí a vyrovnat se s tím, co se stalo, aby se dalo dále žít.

přijít zpět

Vrátit se zpět; navrátit se do původního stavu nebo místa.

domyslit se

Domyšlení se je proces, kdy si člověk vytvoří představu o tom, co se děje, aniž by mu bylo sděleno explicitně.

uhádnout <co>

Uhádnout: odhadnout nebo předpovědět něco, aniž by se znaly přesné informace.

přijít <o co>

Přijít: dosáhnout cíle nebo místa; dorazit nebo se objevit.

přijít (rychle)

Dorazit, přivézt, přijít rychle.

přijít do jiného stavu

Změna stavu, proměna, transformace, proměnit se.

přijít (k soudu)

Přijít: uskutečnit účast na soudním řízení, dojít na soud, vystoupit před soudce.

přijít vhod

Přijít vhod znamená poskytnout pomoc, podporu nebo příležitost ve správnou chvíli.

přijít do styku

Přijít do styku znamená navázat osobní interakci a komunikaci s něčím nebo někým.