Facebook

Cesta - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu cesta.

Význam: Cesta je fyzická cesta nebo trasa, kterou člověk nebo objekt přesouvá z bodu A do bodu B.

vozovka

Vozovka je konstrukce pro vozidla, která je udržována pro bezpečnou a pohodlnou jízdu.

silnice

Silnice je veřejná komunikace, sloužící pro pohyb osob a vozidel, obvykle vedená po souvislé ploše.

dráha

Dráha označuje trasu účastníka nebo předmětu určenou pro jednorázový pohyb po vymezené oblasti.

trasa

Cesta nebo dráha vedoucí z bodu A do bodu B; často se používá pro označení cesty letadla, autobusu nebo vlaku.

pouť

Pouť je výlet nebo zájezd za zábavou, slavnostmi nebo návštěvou poutních míst.

putování

Putování je cestování, při kterém se zastavujete na různých místech. Je to skvělý způsob, jak zažít nové kultury, lidi, jazyky a zkušenosti.

cestování

Cestování je aktivita, při které se lidé vydávají do jiných míst, aby poznávali nové kultury, zkušenosti a nádherná místa.

způsob

Způsob je postup, který se používá ke splnění účelu nebo k dosažení cíle.

směr

Směr je určení, ve kterém se něco pohybuje nebo ve kterém je něco umístěno. Může také označovat řízení, plán nebo cíl.

prostředek (jednání)

Prostředek je způsob, jak dosáhnout cíle, pomocí činů a/nebo nástrojů.

komunikace

Komunikace je proces výměny informací mezi lidmi, který může probíhat prostřednictvím různých médií a kanálů.

Podobná synonyma

povrch silnice (asfaltový)

Povrch silnice je typicky asfaltový, což je tvrdý, trvanlivý a pevný materiál, který se používá k vytváření rovného a bezpečného povrchu pro vozidla.

jednání

Činnost, kterou člověk provádí, aby dosáhl svého cíle; činnost, kterou člověk dělá, aby dospěl k výsledku.

vymanit se (z pout)

Uvolnit se z nežádoucího nebo nežádoucího stavu; získat nezávislost.

směr (myšlenkový)

Směr je obecný pojem označující směr (dráhu) v pohybu, ale také myšlenkový směr či cíl.

nezdařit se (jednání)

Neúspěch, selhání; nedosáhnutí požadovaného výsledku nebo cíle.

měnit směr

Měnit směr znamená změnit předem stanovenou trasu nebo cestu, přeorientovat se na nový směr.

dráha (závodní)

Dráha je trasa nebo drážka, po které se pohybují vozidla k provádění závodů.

prostředek

Prostředek je nástroj, který používáme k dosažení určitého cíle. Může to být technologie, nástroj nebo jiná metoda.

snadný (jednání)

Snadný: "rychlý, lehký, pohodlný, příjemný; jednoduchý, intuitivní".

neschopnost (komunikace)

Neschopnost komunikace je schopnost nemít schopnost komunikovat, sdílet informace nebo vyjádřit myšlenky.

podmiňovací způsob

Podmiňovací způsob je gramatický tvar, který vyjadřuje podmínku a jehož výsledek/následek je nejistý.

způsob provedení díla (uměleckého)

Způsob provedení díla je konkrétní technika, kterou umělec používá k vyjádření svého umění.

oznamovací způsob

Oznamovací způsob je označení gramatického tvaru, který se používá k vyjadřování přímého názoru, zjištění nebo sdělení.

dát nárazem (směr)

Dát nárazem (směr): narazit se do něčeho ve směru, který je předem stanovený.

směr (výtvarný)

Směr je koncept, který se vztahuje k výtvarnému umění a říká se, že určuje, jak bude umělecké dílo vypadat.

závodní dráha

Specializovaná dráha, na které se závodí, obvykle v motorových a jízdních sportech.

putování (dlouhé)

Putování je dlouhá cesta nebo výlet, kdy se člověk vydává na cestu za zážitky a poznatky.

čestné jednání

Čestné jednání zahrnuje jednání s úctou k druhým a dodržování základních etických principů.

odsunout (jednání)

Odsunutí znamená odstranit, odstranit nebo přesunout něco na jiné místo.

visutá dráha

Visutá dráha je sportovní zařízení, které skládá z částí s pevnými dráhami umístěnými ve vyšší výšce a jež jsou používány pro adrenalinové aktivity.

pouť (bludná)

Pouť (bludná) je obřadní cesta zbožných přívrženců k nějakému svatému místu, kde modlí a prosí o Boží milost.